Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Využití mořských řas na tisíc způsobů

Už v čínských rukopisech je obrovská řada receptů, které využívají mořských řas proti vodnatelnosti, vředům, nádorům. V Peru, Irsku, Číně se od pradávna žvýkali tyčinky z řas, jejíž obsah jódu měl za následek, že v těchto oblastech nebyl zaznamenán žádný výskyt strum (vole). Agar, rosol z řas se dodnes používá jako živná půda v bakteriologii. Alginu, který byl extrahován z řas 1885, se používá dodnes jako projímadlo, protože lidské tělo ho není schopno strávit. Podobných příkladů, které dnešní medicína používá, je dnes skutečně mnoho, ale přesto se budoucím generacím budou zdát směšná, proti tomu, co moře určitě ještě skrývá. Život vznikl v moři, a pokud je někde ukrytý klíč k životu na této planetě, pak určitě bude v jeho hlubinách

ŘASY (ALGAE)
   V moři řasy nalezneme maximálně do hloubky 50m, protože jejich život je závislý na světle a fotosyntéze. Přesto, že v podvědomí lidí jsou řasy skoro neviditelné jednobuněčné i mnohobuněčné rostliny, kterých může být milióny v krychlovém centimetru, existují i 180m dlouhé, jako je např. kelp, jehož roční přírůstek je až 15m. Hlavní skupiny řas jsou zelené, hnědé, rudé a modrozelené. Jsou to jednoduché rostliny, protože postrádají pravá semena, listy, stonky nebo kořeny a také proto, že metabolické pochody, výživa a reprodukce, obvykle probíhají v jednotlivé buňce. Jak už bylo řečeno, společnou vlastností řas je fotosyntéza, kdy za pomocí světla přeměňují vodu, kyslík, dusík, kysličník uhličitý, minerální látky na bílkoviny, cukry apod. Tím produkují obrovské množství biomasy, bez které by nebyl život v moři vůbec možný, i pro mořské savce.
   Řasy jsou jednoduchými formami rostlin. Dříve byly řazeny spolu s houbami a lišejníky mezi nižší, vývojově starší rostliny. Dnes již bylo od tohoto systému upuštěno, takže pojem nižší rostliny je totožný s pojmem řasy. Řasy jsou tedy nejjednodušší rostlinné organismy. Je to poměrně nejednotná a pestrá skupina rostlin. Zástupci se liší kombinací fotosyntetických barviv, chemickým složením zásobních látek i buněčných stěn. Jsou to typické vodní rostliny, představují předchůdce rostlin vyšších, suchozemských. Jejich tělo tvoří stélka, která není rozlišena na kořen, stonek a listy, nejsou přítomna vodivá pletiva. Mezi řasy patří tři vývojové větve, červená, hnědá a zelená, mezi něž je rozřazeno několik oddělení.

RUDUCHY (RHODOPHYTA)
Ruduchy jsou typickými zástupci červené vývojové větve řas. Toto oddělení zahrnuje řasy s jednobuněčnou, vláknitou nebo pletivnou stélkou. Ruduchy se od ostatních oddělení řas v mnohém liší. Obsahují ve vodě rozpustná fotosyntetická barviva, zvaná fykobiliny. Jde zejména o červený fykoerytrin a modrý fykocyanin. Dále obsahují chlorofyl a, chlorofyl d, ß-karoten a xantofyly. Podle poměru jednotlivých barviv mohou mít ruduchy barvu od jasně červené až po modrozelenou. Zásobní látkou je florideový škrob, uložený v cytoplasmě. Ve vývoji ruduch nenalézáme žádné bičíkaté stádium, čímž se také odlišují od ostatních řas. Buněčná stěna je tlustá, dvouvrstevná, je složena z pektinů rozpustných v horké vodě, hlavně ß (1,3)xylanu a ß (1,4)mannanu, částečně též z celulosy.
 
GELIDIUM GELIDIELLA
Tato ruducha, ale i další její příbuzné z čeledi Gelidiaceae a též některé ruduchy z čeledí Gracilariaceae a Ceramiaceae, se používají pro zisk agaru. Stélky těchto červených řas jsou více či méně rozvětvené, morfologicky diferenciované na základní pletiva. Uvedené řasy se vyskytují zejména v Japonském moři a v teplých částech Tichého a Indického oceánu.

AGAR (AGAR)
Agar je sušený sliz, získávaný vyvářením předem usušených a na slunci vybělených stélek uvedených druhů ruduch. Ochlazením extrakt tuhne na gel. Na trh se dostává ve formě bezbarvých, šedobílých nebo slabě nažloutlých průsvitných lesklých proužků nebo čtyřbokých hranolů, případně může tvořit vločky. Nepáchne, zato chutná slizovitě. Za sucha je agar lámavý, po navhlčení vodou je ohebný. Je prakticky nerozpustný ve vodě, pouze bobtná. V horké vodě se rozpouští. Agar se používá jako zahušťovací prostředek k výrobě lékových forem - jako spojovací materiál při výrobě tablet a pilulek. Dále se využívá jako chirurgický materiál pro výrobu vstřebatelných nití. V mikrobiologii se jej užívá jako živné půdy pro pěstování mikroorganismů.

CHONDRUS CRISPUS
Tato řasa roste na skalnatých pobřežích Severního moře a Atlantického oceánu, zejména při pobřeží Irska, Skotska, Norska, USA a Kanady. Její stélky jsou křehké, průsvitné, velké asi jako dlaň, jejich barva je žlutavá, chuť slizová. Tato řasa je zdrojem karagenu.

KARAGEN (CARRAGEEN)
Karagen tvoří na slunci vybělené a vysušené stélky uvedeného druhu. Droga se nazývá také irský mech. Stélky obsahují směs polysacharidů, složených z D- a L-galaktosy, přičemž polysacharidy jsou částečně esterifikované kyselinou sírovou. Je též přítomno jisté množství draselných solí. Odvary z drogy se používají pro podpoření tvorby hlenu, zejména při problémech dýchacích cest. V žaludku dochází k tlumení nadměrné tvorby žaludečních šťáv. V potravinářství se používá jako emulgátor, případně k čiření zakalených kapalin.

CHALUHY (PHAEOPHYCEAE)
Chaluhy jsou hnědé řasy s výhradně mnohobuněčnými stélkami, velkými od několika centimetrů po několik desítek metrů. Stélky mohou být vláknité s osním vláknem a vlákny bočními, nejčastěji jsou to však stélky pletivné, které mohou u některých chaluh obsahovat i plovací měchýřky. Plastidy obsahují barviva chlorofyl a, c, fukoxantin a ß-karoten. Zásobními látkami jsou laminarin a mannitol. Buněčná stěna je jen částečně celulózní a je tvořena hlavně z alginátových kyselin. Fukoidin spolu s alginovými kyselinami (polymery kyseliny mannuronové) je hlavní složkou slizu. Dále jsou v chaluhách obsaženy polyfenoly. Ve stélkách chaluh je v organické podobě přítomen jód. Chaluhy se vyskytují zejména v mořích, pouze tři rody jsou sladkovodní. Osidlují hlavně chladnější moře obou polokoulí. Většinou rostou poblíž pobřeží v pásmu přílivu a odlivu.

FUCUS VESICULOSUS
Drogu tvoří usušené stélky zmiňované řasy. Droga obsahuje organické sloučeniny jodu, hlavně 3,5dijodtyrosin, který může ovlivňovat funkci štítné žlázy. Může být proto užita při odtučňovacích čajových kůrách. Dále jsou obsaženy mnohé polysacharidy, jmenujme laminarin a fukoidin. Další neméně důležitou složku tvoří rosolovité látky, jejichž hlavní součástí jsou algináty. Ty jsou důležité jako emulgátory, přísady do přípravků a k výrobě vstřebatelného materiálu.

KV - Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení