Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Výroky slavných o zdraví a nemoci

Výroky slavných o zdraví a nemoci

Jsou tři věci, které drží naživu civilizaci. Co vám teď řeknu, je pravda. Ty tři věci jsou - čistý vzduch, čistá voda a čistá strava. I ty nejmocnější civilizace, které vůbec kdy byly, zanikly, protože měly nečistý vzduch, nečistou vodu a nečistou stravu.“
Zenda Avesta, cca 3000 př.n.l.

„Je-li drážděna lékařem, který nezná víc než řezání, nádorová nemoc se rozlobí. Po řezání vždy následuje smrt.“Arábie, cca 500 př. n. l.

„Vyléčení nemocí zůstává lékařům Řecka neznámé, protože nestudují a neléčí pacienta vcelku.
“Sokrates, cca 460 př.n.l.

„Na nádorovou nemoc je lepší nepoužít žádné pálení nebo léčení nožem. Použije -li se, pacient zemře. Nepoužije-li se, pacient se může udržet déle, a dokonce se sám vyléčit.“
Hippokrates, cca 450 př. n. l.

„Nedílnou součástí vyléčení je přání a vůle se vyléčit; pacient se léčí, lékař jen pomáhá.
“Seneca, cca 40 n. l.

„Po řezání nádoru se nemoc vrátí a zapříčiní smrt, přičemž většina pacientů, léčí -li se jemně, dosáhne dlouhého věku.“Celsus, cca 100 n. l.
„Mělo by být zakázáno a tvrdě trestáno léčit nádory řezáním, pálením a jiným podobným mučením. Ta nemoc vznikla od přírody a jen příroda ji vyléčí, ne mučící lékaři.“
Paracelsus, cca 1530 n.l.

„Když Jacques Cartier roku 1535 zakotvil na řece St. Lawrence postihly posádku kurděje (na které tehdy neexistoval žádný lék). Objevil se však přátelský indián a ukázal Cartierovým mužům strom, který je svou kůrou a jehličím vyléčí. Kurděje zmizely (kůra a jehličky tohoto stromu obsahují vitamín C) a Cartier o tom po návratu do Evropy písemně uvědomil Lékařskou komoru. Sklidil jen výsměch, že se nechal svést k takovému nesmyslu nevědomým divochem; každý přece ví, že kurděje jsou neléčitelné. Lékařská komora neudělala nic z toho, co „divoch“ a Carter doporučili.“(Kurděje sužovaly a zabíjely námořníky ještě dalších 200 let.)
Záznam, cca z roku 1600

„Cukr kazí zuby a dělá nemoce. Proto říkám, pozor, je to bílá smrt!“
J. Hurt, 1630

„Většina lidí zemře na následky léků, ne na svou nemoc.“Moliére, cca 1650

V letech 1479-1735 bylo téměř 9 miliónů lidí, převážně žen, mučeno a upáleno pro kacířství. Většina z nich byly bylinářky a intuitivní léčitelky neléčitelných nemocí; proto byly považovány za čarodějnice.Záznam, cca 1750

„Jen pochopením moci a vlivu přírodní potravy na tělo se nám podaří zvládnout nemoce a bolesti; jen to nám umožní zbavit lidstvo tohoto neštěstí.“
William Harvey, cca 1750

„Historicky vzato se průměrná délka civilizací pohybovala kolem 200 let a jejich průběh byl tento: Despotismus > víra v lepší > kuráž ke změně > demokracie > svoboda > bohatství > sobectví > pýcha > deprese > beznaděj > závislost > kolaps. A to vše se opakovalo znovu a znovu…“Alexander Tyler, cca 1770

„Ignaz Semmelweis z Vídně prokázal, že vydrhnul-li si doktor a sestra pořádně ruce, infekce u pacientů a úmrtnost matek po porodu poklesla. Požádal vedení nemocnice, aby personálu bylo nařízeno pořádné mytí a hygiena před operací nebo porodem. Byl varován, požádal o to znovu a byl z nemocnice vyhozen. Napsal o tom do Lékařské komory, byl veřejně zesměšněn, jeho objev ignorován a Semmelweis nakonec zemřel v blázinci.“ (1880)

„Lékař budoucnosti nebude předepisovat drogy, ale vzbudí v pacientech zájem o význam prevence a správné výživy.“Mark Twain, cca 1900

„Můžete si úžasně prodloužit život tím, že budete jíst zdravé jídlo a pít čistou vodu.“Dr. J. R. Michel, cca 1920

„Spolčení lékaři dokázali zablokovat přístup k novým způsobům léčení daleko víc, než kterákoliv jiná skupina.“
Prezident Jim Carter

„Před jedním bizonem lze utéct, před mrakem komárů nikoli.“
Indiánská moudrost

Měsíc, v němž stávkující kanadští lékaři prováděli jen „nezbytné základní úkony“, se zapsal do statistiky zcela nečekaným způsobem: Úmrtnost pacientů v tomto měsíci poklesla o 40 procent...!?
(1999)

„To, co víš, ti může pomoci, ale to, co nevíš, tě může zabít.“

  KV                                                             Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení