Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Toltécká filosofie aneb čtyři dohody s vlastním životem

Toltécká filozofie je založena na systému rovnováhy, spojuje všechny energetické nauky, které je  možno analogicky najít všude v přírodě v rozměrech řádů od "skoro nulových" až po fyzikální zákonitosti černých děr ve vesmíru. Jde o velmi silné vědění souvislostí dobře aplikovatelné také na mezilidské vztahy.
  
   Velkým propagátorem toltécké filozofie byl don Miguel Ruiz svou knihou 4 dohody. Vysvětluje zde základní princip toltécké filozofie a psychologie vztahů způsobem, že ho pochopí i obyčejný člověk moderní společnosti. Jsou to úplné základy pro toho, kdo by rád směřoval cestou poznání a ne jen cestou materiálního blahobytu. Cesta poznání učí, jak být skutečně šťastný, naučit se ovládat svou mysl a tělo v plném rozsahu a techniky snění a ovládání vůle. Je to praktický průvodce k dosažení osobní svobody, a pokud se domníváte, že svobodní už jste, tak vás tato kniha možná přesvědčí o opaku.
 
   Abychom dosáhli maximálního osobního rozvoje, musíme dodržovat 4 základní pravidla - dohody. Slovo dohoda je zde myšleno jako myšlenka, kterou jsme přijali za svoji pravdu, resp. pravidlo, kterým se budeme řídit. Dohody znějí takto:
1.Nehřešit slovem.
2.Nebrat si nic osobně.
3.Nevytvářet si domněnky.
4.Dělat vše, jak nejlépe dovedu.

Neočekávejte od druhých pravdu a nepodsouvat jim vymyšlené
   První dohoda, kterou byste měli sami se sebou uzavřít, pokud se chcete osvobodit, být šťastní, je učit se užívat slova správným způsobem. Neříkejte to, co si nemyslíte a mluvte jako osobnost. Nepoužívejte slovo k pomluvám a odsuzování, a to ani druhých, ani sebe sama, nevytvářejte ani nepřenášejte „emocionální jedy“, skrze které se šíří zlo mezi lidmi. Na nejúrodnější půdu dopadne, pokud je takticky předáno blízké osobě, která vás má ráda. Ta pak uvěří, že dělá něco špatně, nebo dokonce že je špatná.  
   Druhá dohoda nás učí tomu, že nic z toho, co jiní lidé dělají, nedělají kvůli nám, ale kvůli sobě. Neočekávejte od lidí, že vám budou říkat pravdu, protože oni lžou i sami sobě. Budete-li ostatní vnímat takové, jací jsou, a nebudete vztahovační, nic z toho, co řeknou nebo udělají, vás nezraní. I kdyby vám lhali, nic se neděje, lžou, protože se bojí, abyste nezjistili, že jsou nedokonalí. Pokud máte příliš velkou osobní důležitost a pocit, že svět se točí jen okolo vás, pak budete mít s touto dohodou problém. Budete zranitelnější, protože pokud Vám někdo řekne něco o Vás, budete to brát jako příliš důležité a vážné. Osobní důležitost ale v ničem nepomáhá, je to základ ješitnosti uzavřená cesta pro vyšší učení.
   Nevytvářet si domněnky, pravidlo třetí dohody, zde znamená, že neuvěříte myšlenkám, které vyplodila vaše fantazie, jako možnou variantu událostí. Nejčastějším příkladem je to, že si myslíme, že nás někdo nemá rád, že nás podvádí, a věříme tomu, i když to není pravda. V jiných případech se často jedná o paranoidní představy typu: chce mě potrestat, ublížit, atd. Paranoidních představ se můžeme zbavit, pokud si nevytváříme takovéto nepodložené domněnky, jimž uvěříme a pokud dodržujeme 4 dohody, z nichž poslední je: Dělat vše, jak nejlépe dovedu. To je dohoda o rozhodování v souvislosti se svědomím odproštěným od učení společnosti. Každý den děláme mnoho drobných rozhodnutí a jde o to, naučit se volit správné možnosti tak, aby naše svědomí neutrpělo újmu. K tomu je dobré naučit se okolní svět vnímat jako lásku. 

   Zažít si tato pravidla jako vlastní a přijmout je jako dohody, není pro každého snadné. Je to poměrně velká transformace osobnosti, pokud jste odchovaní konzumní společností. Určité taktiky, jak si pravidla zažít, jsou v knize popsány. Je k tomu zapotřebí i několik pravd a uvědomění. Život je tvořen světlem, vše živé z něj pochází tedy i my a všechno živé kolem. Z pohledu tohoto uvědomění nikdo není lepší nebo horší. Ti kdo dělají chyby, je dělají proto, že jsou obětmi kolektivního snu, neboli učení společnosti a ti, kteří je zrovna nedělají, mohou svým druhům jen napomáhat otevřít oči.

KV                                                       Ilustrační foto:Stock.XCHNG 

Přihlášení