Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Terapie tmou - Dunkelterapie

Terapie tmou - Dunkelterapie

Tma, která zahajuje nový život
Principem je pobyt v naprosté tmě, dvacet čtyři hodin denně, po dobu jednoho až sedmi týdnů, většinou v místnostech tomu uzpůsobených. Každý se může rozhodnout sám, jestli bude během pobytu jíst nebo zda ho doprovodí půstem. Terapeut pak chodí každý den pohovořit s těmito lidmi o tom, co vidí, slyší, prožívají, zkrátka co se u nich děje.
   Oproti životu venku je to veliká změna, neboť jsme v bdělém stavu každou vteřinu běžně zásobováni stovkami vjemů, které odvádějí naši pozornost od nás samotných a našeho nitra. Toto bombardování našich smyslů ve tmě ustává a po nějakém čase dochází k jakémusi zastaveni, kdy se člověk může doslova dotknout vlastni duše. Přicházejí hluboké prožitky v podobě světla, vizí, setkání se silovými zvířaty nebo mrtvými… Zážitky ve tmě otvírají cestu do nejhlubšího podvědomí naprosto přirozenou nenásilnou cestou; kdo se nechá na tuto cestu pozvat, něco uvnitř něj se zákonitě změní a s tím i celý jeho život. 
   První chvíle ve tmě a především pohyb bez orientace zrakem nutí člověka konfrontovat se s potřebou kontroly a nutností vzdát se jí. Potřebuje-li se přemístit, pociťuje slabé nohy a nejistě ohmatává terén. Poměrně rychle si ale experimentátor začíná zvykat; tma ho pohltí, naplní hlubokým klidem a spokojeně ukolébá ve své náruči… Tím tma sama otevře prostor pro hluboké a také temné lidské nitro.
Výjevy podobném těm, které popisují lidé po požití některých drog, voda ve všech podobách, zelené a fialové barvy, rostliny a plazi, všechno začíná ožívat. Střídají je jakoby holografické projekce stromů a zvířat. V určitém okamžiku se začíná ozývat také ego se svými pochybnostmi, zpochybňovány jsou životní hodnoty, vše se najednou ocitá na praskajícím ledě. Tyto stavy jsou doprovázeny panikou a úzkostí. Především se tím ale odstartuje tolik potřebný vnitřní dialog. Celá tato mnohdy strastiplná cesta tmou by měla vést k získání nového pohledu na sebe samého, své ego a jeho fungování.
    Zážitky z pobytu ve tmě závisí jak na délce trvání, tak na tom, s jakým vnitřním vyladěním pobyt podstupujete. Jakkoliv je Dunkelterapie jednoduchá, není to tak, že byste dostali něco úplně zadarmo. Potřebujete-li ale najít nový životní směr a zjistit kde ztrácíte svou sílu, pak se vám to jistě podaří. Ze tmy se pak můžete vrátit s jasnou vizí, vnitřním klidem a zase o něco otevřenější životu.

Migréna a tma
Migréna trápí až pětinu dospělých žen a asi dvacetinu mužů. I když tyto v konkrétních příznacích variabilní, neodbytné a někdy až kruté bolesti hlavy patří mezi diagnózy známé staletí, není dosud jasné, co je způsobuje. Souvislostí, naznačujících možné příčiny je více. Vědci si ale již delší dobu kladou otázku, proč jsou těžké migrenózní stavy doprovázeny světloplachostí, tedy proč lidi při záchvatu migrény vyhledávají tmu a světlo jim způsobuje ještě větší bolest. Pacienti totiž uvádějí, že světlo jim bolest zhorší okamžitě, ale tma ji utlumí asi za 20 až 30 minut. Podle výzkumu Ramiho Bursteina je migréna důsledkem hyperaktivity neutronů, které začnou pod vlivem spouštěcího podnětu reagovat i na normální nitrolební tlak v tvrdé pleně mozkové a vytrvale, po mnoho hodin, vysílají signály bolesti.

 

 

 KV                                                            Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení