Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Taoismus – cesta duševního klidu

Kniha mlčení, texty staré Číny.

Taoismus (od slova Tao – cesta), jeden ze základních směrů východní filosofie, vznikl v 5.století před Kristem. Jeho zakladatel Lao-c' učil, že se člověk nikdy nemá nechávat omezit věcmi tohoto světa. Vnitřního klidu a svobody může dosáhnout jen ten, kdo se osvobodí od svých žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co skutečně potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti, nebýt na nikom závislý. Tao - je pralátka a Te- vesmírná síla, v nás také individuální přirozeností. Jedna strana je pasivní, druhá aktivní, obě na sobě závislé. Chce-li se pasivní pralátka uskutečnit, potřebuje aktivní sílu, chce-li taoista dosáhnout svého, musí zanechat své síly Te, aby si sama našla směr –cestu, Tao. Proto taoismus nezná ani naše západoevropské pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou, v této koncepci se duch a hmota potřebují navzájem a ve stejné míře. A proto je také nesprávné, snažit se druhé ovlivňovat, vylepšovat, formovat a vnucovat jim nějaký pojem pravdy a dobra. Vede to k pokrytectví a snaze udělat lidi závislými na někom či na něčem. Tao "poučuje beze slov, jedná bez zásahů".

Nebeská Cesta
to je umění vítězit bez boje
to je umění odpovědět beze slov
to je nikoho nezvat, aby sám přišel
to je záměr svůj provést se vším smířený
neboť nebeská síť je široširá a řídká
a přece nepropustí nic! 

Nebudeme-li se bát, nechat se unášet vlnou síly Te, které utváří naši duši i tělo, poslouchat svou přirozenost, pak se staneme skutečnými strůjci svého štěstí a osudu. Je potřeba jen učit se při rozhodování oprostit se od vnějších vlivů, nenechat se jimi příliš formovat a zastavovat se tam, kde jsme rozhodnuti vykročit příliš rázně. Soulad rozumu, emocí a intuice nastoluje nejharmoničtější cestu životem. Nelze však aplikovat poznatky taoismu, aniž bychom si uvědomili, že východní kultura je ve své podstatě jiná než západní. Musíme si najít vlastní způsob, jak vstřebat zkušenost východní filozofie. Učitelé, kteří přišli z východu, často také neznají naší mentalitu a styl života. Učí nás podrobně své kultuře, tradicím i různým náboženstvím, které nám ale těžko mohou pomoci řešit naše reálné životní problémy. Nevědí, co je to závislost na jiných lidech nebo věcech. Proč máme strach a dlouhodobý stres z nepodstatných věcí. A proč se často trápíme pro věci, které ani náš život neovlivňují. Proto bychom se měli snažit  sami sebe lépe poznat a hledat příčiny našich neúspěchů tam, kde skutečně leží. Věnovat větší pozornost a více času harmonii těla a ducha s využitím osobních zkušeností. Ocitáme se často ve stresu, protože neznáme pravidla života ve společnosti a přírodní zákonitosti. Taková pravidla dává Tao, jeho následování osvobozuje od zbytečného stresu.

Naplňujeme to, co držíme
až bylo by lépe to nechat být:
brousíme špice
až je nemůžem nadlouho uchovat ostré,
plníme domy zlatem a drahokamy
ač nikdo je nedokáže uhlídat
nestoudný v zámožnosti a v postavení
sám na sebe svolává pohromu
po skončeném díle
sám odcházej –
neboť to je Cesta nebe!

 

KV - Ilustračni foto:en.wikipedia.org 

Přihlášení