Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Symbol pentagramu

 Pěticípá hvězda ve tvaru pentagramu je symbolem úspěchu, kreslí se jedním tahem a někdy bývá v kruhu. Pět hrotů v tomto případě značí čtyři prvky – vzduch, oheň, zemi a vodu, a pátý symbolizuje ducha. Kruh vše sjednocuje a celek představuje mocný symbol jednoty, hmoty a ducha.
Řecký matematik a filozof Pythagoras (asi 570 př. n. l. až 480 př. n. l) považoval symbol pentagramu za matematicky zcela dokonalý obrazec a pokládal jej za symbol zdraví. Maloval ho ale s dvěma cípy nahoru, což dnes patří satanizmu. Jeho následníci pythagorejci malovali pentagram s jedním cípem nahoru, kde horní cíp představoval hlavu a další dva ruce a dolní cípy nohy. Pentagram byl důležitý i z hlediska numerologie, protože měl pět cípů a pětku pythagorejci považovali za dokonalé číslo.

Význam symbolu
Slovo symbol pochází z řeckého symballein (spojovat, sdružovat a označuje slova, obrazy nebo předměty, které mají nejen konkrétní význam, ale navozují i další informace a souvislosti. Někdy se tyto znaky staly symbolem postojů i celých ideologií. Například hitlerovská svastika. Velmi často se význam symbolu mění prostou změnou jeho postavení. Pentagram je názorným příkladem. V historii byl vždy spojován s plodností nebo s úspěchem, ale na druhé straně i s absolutním zlem – válkou a satanem.

Středověk a církev
Už ve středověku a dokonce i bez kruhu kolem vyjadřoval pentagram spojení čtyř uvedených prvků – vzduchu, vody, země, ohně a božské ideje, která údajně prostupovala všechny předměty i lidi. Báseň ze čtrnáctého století nazvaná Sir Gawain a Zelený rytíř podstatně rozšiřuje význam pentagramu, který měl Gawain na štítě. Podle ní pentagram představuje pět smyslů a také pět rytířských vlastností: zdvořilost, rytířskost, zbožnost a také čistotu a štědrost. Ve středověku se pentagram používal také k ochraně před démony a čarodějnicemi a umožňoval prý mágům duchy vyvolávat. Právě k vyvolávání duchů byl pentagram v té době umísťován do kruhu. Pentagram i kruh byly malovány černou barvou, někdy se kolem pentagramu umísťoval nápis tetragrammaton vyvedený červenou barvou. Vnitřní pětiúhelník může být zelený a cípy modré. U křesťanů vyjadřoval pentagram pět Kristových ran na kříži, probodnuté ruce a nohy a ránu do srdce, a také pověstná betlémská hvězda se znázorňuje jako pěticípá s ohonem komety. Údajně se tak zobrazovala proto, že pěticípá hvězda je už od pohanských dob spojována s životní sílou. Ostatně i staří Egypťané znázorňovali hvězdy vždy s pěti cípy a také tato souvislost mohla hrát svou roli.

Satanismus
Postupem času začal být pentagram stále častěji spojován se satanizmem, který se v západní Evropě v posledních letech prosazuje. Někdo v něm vidí jen jeden z mnoha módních proudů, pokus o revoltu proti zavedenému řádu, provokaci a snahu o zviditelnění. Jiní varují před nebezpečným nástupem velmi cílevědomé ideologie. K vnějším znakům hnutí, kterému dne holduje především mládež, patří černé oblečení, obrácené kříže a také obrácené pentagramy. Horní cípy pentagramu představují Satanovy rohy, zbytek pentagramu jeho obličej.
Templáři a svobodní zednáři
Pentagram bývá spojován také s templáři a se svobodnými zednáři, tady řády, které významně ovlivnily historii světa. V případě templářů jde o omyl. Nikdy pentagram nepoužívali. Svobodní zednáři naopak pentagram do série svých symbolů přijali. Pentagram se tak stal součástí pečeti USA a objevuje se i na dolarových bankovkách, protože řada amerických prezidentů a významných mužů ke svobodným zednářům patřila.

Templáři a svobodní zednáři
Pentagram bývá spojován také s templáři a se svobodnými zednáři, tady řády, které významně ovlivnily historii světa. V případě templářů jde o omyl. Nikdy pentagram nepoužívali. Svobodní zednáři naopak pentagram do série svých symbolů přijali. Pentagram se tak stal součástí pečeti USA a objevuje se i na dolarových bankovkách, protože řada amerických prezidentů a významných mužů ke svobodným zednářům patřila.

 

KV-ILustrační foto:flickr.com a stock.xchng

Přihlášení