Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Svatý Valentýn - den lásky, víry a naděje

Svatý Valentýn - den lásky, víry a naděje

Mlhavá existence svatého Valentýna
Kolem existence sv. Valentýna je dodnes spousta nevyjasněných otázek, dohadů a smyšlenek... . Podle katolické encyklopedie byl svatý Valentin v polovině 3. století, za vlády císaře Claudia II, buď knězem v Římě nebo biskupem v Interamně. Čím si však vysloužil svou mučednickou smrt se neví. Když v roce 496 papež Gelasius I. poprvé stanovil uctívání sv. Valentýna k datu 14. února, řekl o něm, že patří mezi ty: „… jejichž jména jsou právem uctívána, ale jejichž činy zná pouze Bůh“. Neznáme místo ani datum jeho narození ani datum jeho smrti a jeho jméno se nevyskytuje v nejstarším seznamu římských mučedníků, který byl sestaven v roce 354. Navíc situaci komplikuje skutečnost, že jméno Valentýn bylo v pozdním starověku velice populární. Je odvozeno od „valens“ (ctihodný).
 
Legenda o Valentýnovi a nevidomé dceři jeho věznitele
Legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval k němu obdiv , ale zároveň si posteskl také nad okolnostmi, proč se Valentýn nemůže stát císařovým přítelem. Ač tak moudrý a vzdělaný, věří přeci Valentýn těm pověrám, kterým je celé křesťanství...  Císař dokonce nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na sebevědomého Valentýna dohlížel. Pro důslednější kontrolu si ho tedy vzal k sobě domů. Tam se Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv. Valentýn patronem věrných a čisté, oddané lásky...

Legenda o tajných svatbách vojáků a první valentýnce
Podle jiné  legendy se císař Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští muži jen neradi vstupovali do armády. Claudius byl přesvědčen, že to bylo proto, že nechtěli opouštět své milé a rodiny, a proto se rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý Valentýn byl římský kněz – nedbal Claudiova zákazu a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14. února 296. Před popravou údajně stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání...

Pro domácí mazlíčky na Valentýna červenou mašli
Už ve středověku ale získala postava sv. Valentina jako patrona zamilovaných popularitu. První historicky doloženou Valentinku poslal své ženě v roce 1415 mladý francouzský vévoda Karel Orleánský, který byl zajat v bitvě u Agincourtu a vězněn po mnoho let v londýnském Toweru. Odsud posílal manželce milostné básně (psané formou rondelu), z nichž se přibližně 60 zachovalo a dodnes jsou k vidění mezi královskými listinami v Britském muzeu. Aby si udrželi svou lásku, měli by zamilovaní na svatého Valentýna dodržovat podle tradice některé zvyky:

*Snídat valentýnský toust s máslem, sypaný skořicovým cukrem.
*Svému miláčkovi potají předat bláznivý dárek překvapí i rozesměje.
*Poslat svému miláčkovi zamilované přáníčko – Valentýnku.
*Dárkem obdarovat i své rodiče.
*Svým domácím mazlíčkům uvázat červenou mašli.

14. 2. si ptáci volí své partnery... 
 Ve Spojených státech má posílání nejrůznějších přání velmi dlouhou tradici. První valentýnská přáníčka byla vyrobena v 19 století. Přání se malovala ručně na papíře ze zámoří a zdobila se ornamenty, korálky, mořskými škeblemi, sušenými květinami, šiškami a různými bobulemi a semínky. V Anglii byli zas lidé přesvědčeni, že 14. února si ptáci volí své partnery. Zejména holubi a holubice, kteří jsou známí tím, že se páří na celý svůj život jen s jedním partnerem, podobně jako labutě. Proto jsou holubi používáni i jako symbol věrnosti. Ve Skotsku se každoročně pořádá festival, na kterém si mladí lidé losují z klobouku jméno svého Valentýna nebo Valentýnky, se kterou pak mají protančit následující večer. Podle jiného skotského zvyku se vaším Valentýnem nebo Valentýnkou stane první člověk, do kterého ten den náhodou narazíte na ulici.
   Australští obchodníci byli v době zlaté horečky každoročně zahlcováni objednávkami "valentýnek" v ceně mnoha tisíců liber. V Austrálii byli totiž náhle zbohatlí zlatokopové ochotni platit nehorázné sumy za pečlivé propracované navoněné valentýnské figurky vyrobené ze saténových polštářků a ozdobené květinami, malovanými škeblemi a vzácným ptačím peřím. V Itálii se dříve touto dobou konal "jarní festival" pod širým nebem (dnes je tato tradice obnovena v Benátkách). Mladí lidé se shromažďovali v okrasných parcích, poslouchali hudbu a četli básně a pak korzovali se svým vyvoleným Valentýnem nebo Valentýnkou parkem.

       KV                                           Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení