Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Sazometná středa, zelený čtvrtek aneb něco z historie velikonoc

Sazometná středa, zelený čtvrtek aneb něco z historie velikonoc

Podle křesťanské církve byl na počátku našeho letopočtu (asi v roce 30 či 33) o Velkém pátku ukřižován Ježíš Kristus a o tři dni později v noci ze soboty na neděli vstal z mrtvých. Tato noc se proto nazývá Velkou nocí a odtud pochází také název Velikonoce.Tradice klade neděli po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek Pesach i Židé. Pro Židy jsou Velikonoce svátky přesnic (pascha; hebrejsky pesach = přejití, ušetření) slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při hubení prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka. Svátky se slavily vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu.
   Na velikonoce se křesťané připravují čtyřiceti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest zintezivnili svoji přípravu. Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svou víru oživili. Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků "Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších čtyřiceti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostane se jim posily Ducha svatého. Což se stalo za dalších deset dní.
   Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Podle křesťanských tradic je prvním dnem ze svatého týdne Sazometná středa. Středa dostala svoje jméno podle činnosti, která se v tu dobu dělávala - vymetaly se komíny. Podle lidového obyčeje se lidé v tento den nesmí škaredit a mračit, jinak to budou dělat každou středu po celý rok (někdy se této středě říká také Škaredá středa).
   O den později přichází Zelený čtvrtek. Původ tohoto názvu není přesně znám, ale usuzuje se, že je odvozen od zeleného mešního roucha, který nosili ten den faráři. Ve čtvrtek bychom měli jíst samou zelenou stravu, jako například zelí, špenát a podobně. Člověk by potom měl být silný a zdravý. Zajímavostí je, že právě v tento den uslyšíme naposled kostelní zvony. Když při jejich zvuku zacinkáme mincemi, pranostika praví, že jich potom v následujícím roce budeme mít hodně.                                      
   Na Veliký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud časně ráno skočíme do potoka. Pokud máte v rodině chlapce, který se nebojí potápět, řekněte mu, ať vyloví ze dna pusou kamínek a hodí ho levou rukou za sebe. Prý ho potom nebudou bolet zuby. Protože nemůžeme slyšet zvonit zvony, mají děti řehtat řehtačkami.
   Bílá sobota je dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela světnici a celý dům, bílily se stěny pokojů a domů. Sobota byla zároveň i příprava na Boží Hod Velikonoční v neděli. Chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. V tento den také skončil dlouhý půst a večer se v kostelech se zapáleným posvěceným ohněm před vchodem či uvnitř konala mše.
Nedělní Boží Hod Velikonoční je vyvrcholením svátků. Světily se posvátné pokrmy jako beránci, mazance, chleba, víno a vejce. Děvčata už byla připravená na pondělní výprask a chlapci si naposledy přeříkávali koledu na pondělí.
Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí, kdy kluci šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z vrbového proutí. Dělalo se tomu proto, aby ženy byly příští rok silné a zdravé. Odměnou za výprask jsou malovaná vajíčka. V některých oblastech ale naopak děvčata chodila s pomlázkou či polévala muže studenou vodou.

Velikonoční říkanky pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Pani mámo zlatičká,darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka,uteče vám slepička
do horního rybníčkaa z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Velikonoční říkanka pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

  KV                                                                Ilustrační foto:mojefoto.net

Přihlášení