Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Rybářský průvodce po tekoucích vodách Česka

Rybářský průvodce po tekoucích vodách Česka

Berounka
Řeka Berounka vzniká v nadmořské výšce 298 metrů soutokem řek Mže a Radbuzy, doplněnými v Plzni řekami Úhlavou a Úslavou. Půjdeme-li však až k pramenům řeky Mže zjistíme, že tato říčka vzniká spojením několika pramenných potoků v Českém lese v okolí Tachova. Nejsilnější z nich je Blätterbach, pramenící v Bavorsku, ostatní pramení na naší straně v nadmořské výšce 700 metrů. Tento vodohospodářsky významný tok ústí do Vltavy u Modřan v nadmořské výšce 188 m. Z Plzeňské kotliny vtéká Berounka do Kralovické pahorkatiny, dále do Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny, kde vytváří hluboké údolí, které se rozšiřuje až u ústí.
Sportovní rybolov
Chrást
- Od jezu elektrárny v Darové u Kostelce až k jezu mlýna v Bukovici, kromě přítoků Radnických potok, Střela a Klabavka. Je to jeden z nejhezčích úseků na Berounce, avšak negativně ovlivňován odpadními vodami města Plzně. Zarybnění je proto slabší – kapr, štika, cejn, jelec tloušť, lín, úhoř, parma, bílá ryba, okoun.
Křivoklát – Od jezu mlýna v Sýkořicích až k jezu mlýna v Nezabudicích. Berounka zde vytváří tři velké zákruty mezi skalami, revír je obklopen plochou křivoklátských lesů. Velmi dobré zarybnění (kapr, štika, cejn, candát, jelec tloušť, lín, úhoř, bílá ryba, pstruh potoční).

Jihlava
Řeka Jihlava pramení v oblasti Jihlavských vrchů poblíž obce Jihlávky v nadmořské výšce 670 metrů. Na svém horním úseku je velmi úzká a často meandruje mezi lukami, břehy většinou lemují stromy. Na středním úseku má větší spád, často se objevují peřeje. V Pohořelicích se část vody ztrácí v náhonu napájejícím velké rybníky.
Sportovní rybolov
Jihlava – Od jezu u nádraží v Bransouzích až po jez mlýna v Petrovicích. Řeka protéká mezi lukami a poli úzkým, ale mělkým údolím. Koryto neupravené s nízkými břehy, šířka toku 20 m, voda tažná. Krajina místy zalesněná a řídce osídlená, dopravou nesnadno přístupná. Rybářům se však nabízí pestrý výběr druhů (kapr, štika, cejn, jelec tloušť, lín, parma, okoun, ostroretka).
Ivančice, Nová Ves u Oslavan, Mohelno – Tento revír tvoří celkem tři úseky: od Lhánického jezu až po hráz vyrovnávací nádrž Mohelno, od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez a od Alexovického jezu až po jez v Hrubšicích. Všechny pstruhové úseky mají shodnou charakteristiku, neboť řeka se v nich četnými zákruty prodírá krásným, klikatým, lesnatým a romantickým údolím. Je to jedna z nejhezčích partií na řece Jihlavě a celé okolí je známou rekreační oblastí. Revír je navíc velmi dobře zarybněn původními druhy říčních ryb (kapr, štika, cejn,jelec tloušť, lín, úhoř, parma, bílá ryba, pstruh potoční, lipan, ostroretka.)

Lužnice
Řeka Lužnice pramení v Rakousku jako Lainsitz na jižních svazích Novohradksých hor v nadmořské výšce 900 metrů. Na naše území přitéká nad Novou vsí už jako říčka splavná pro sportovní lodě. Protéká od jihu k severu Třeboňskou pánví, kde je napojena na soustavu rybníků a Novou řekou spojena s Nežárkou. Její voda je nadržována četnými jezy a napájí soustavu rybníků, vytvořených již v 16. století.
Sportovní rybolov
Veselí nad Lužnicí
– Od silničního mostu ve Vlkově až ke konci oplocení sádek Rybářství Třeboň. Revír je obklopen řadou větších jihočeských rybníků, což zvyšuje nejen jeho krásu, ale i zarybnění (kapr, cejn, bílá ryba, úhoř, okoun, lín, candát, parma, jelec tloušť).
Tábor – Od jezu Papírny Dobronice až k jezu Matouškovského mlýna v Dražicích, včetně Oltyňského potoka. V několika místech spadají na obou stranách do vody kolmé skály, takže nelze projít. Rybářsky velmi vděčný a dobře zarybněný revír – kapr, cejn, parma, jelec tloušť, štika, úhoř, candát, okoun, lín, sumec).

Morava
Řeka Morava pramení na jižních svazích Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 metrů. Zprvu teče jihovýchodním směrem, až na krátký úsek před Hanušovicemi, kde má směr východní. Pod Napajedly vstupuje řeka do Dolnomoravského úvalu a teče jihozápadním směrem, v hraničním pásmu pak teče směrem jižním až do svého ústí do Dunaje u Děvína.
Ostrava – Od zaústění odpadních vod z papírny v Olšanech až k ústí Krupé, včetně všech přítoků kromě řeky Brané. Velmi pěkná voda, čistá, se všemi vlastnostmi horské pstruhové říčky, kde lze ulovit pstruha potočního i duhového, lipana a mníka.

Ohře
Řeka Ohře pramení u Wiesenstadtu v Německu, protéká Chebem Karlovými Vary, Žatcem a v Litoměřicích se vlévá do Labe.
Sportovní rybolov
Loket nad Ohří
– Od bývalého silničního mostu v Pionýrském (osada Svatoš) až k lávce na Starém Sedle u Lokte nad Ohří. Řeka poměrně široká a hluboká, v údolí žulového masivu, které je tiché a romantické. Známé jsou především Svatošské skály. Zarybnění i zastoupení druhů je velmi pestré a dobré – kapr, štika, úhoř, jelec tloušť, bílá ryba, parma, cejn, lín, lipan, pstruh potoční.
Pernštejn – Od jezu v Pernštejně až k silničnímu mostu ve Stráži nad Ohří. Řeka protéká velmi úzkým údolím tvořeným vysokými a kuželovitými vrchy. Pěkná a divoká krajina, terén zejména v horní části jen pro fyzicky zdatné rybáře, kteří mají naději na úlovek pstruha potočního a duhového nebo lipana.

Sázava
Řeka Sázava pramení u rybníka Velké Dářko pod Žďárskými vrchy na Českomoravské vysočině. Jedna z nejkrásnějších řek na svém horním toku do Přibyslavi má kamenité řečiště s velkým spádem, většinou protéká lesnatým údolím. K nejnavštěvovanějším místům na řece patří úsek Týnec nad Sázavou - Pikovice.
Sportovní rybolov
Žďár nad Sázavou
– Od jezu Horáckých škrobáren v Ronově nad Sázavou až k silničnímu mostu v obci Dolní Hamry. Revír v tomto úseku tvoří již hezká podhorská říčka s klidnými zákoutími, skoro opuštěná a ztracená. Výborná lipanová voda s dobrým zarybněním – pstruh potoční i duhový, jelec tloušť, štika, úhoř, kapr, cejn, parma, okoun.
Český Šternberk – Od jezu mlýna Ledečko až k jezu mlýna v Soběšíně. Nejkrásnější úsek Sázavy v romantickém, místy divokém údolí. Hodně navštěvován v letních měsících, dostupný po silnici pouze přes Rataje. Rychlé proudy navazují na hlubší a táhlé proudy, i na úplavy s písčitým dnem. Rybářsky vděčný revír po celý rok pestré zastoupení druhů – parma, jelec tloušť, kapr, cejn, štika, úhoř, bílá ryba, candát, lín, okoun, pstruh potoční, bolen.

  KV                                                       Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení