Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Práce a tropická vedra – co na to říká zákon?

Práce a tropická vedra – co na to říká zákon? 

Je třeba zjistit mikroklimatické podmínky na pracovišti
Na pracovišti, kde teplota v letních měsících dosahuje více než 40° C, nelze situaci řešit pouze ochrannými nápoji, ale především posouzením tepelné zátěže zaměstnanců na pracovišti. Právní úprava této problematiky je obsažena v ustanovení § 4 výše citovaného nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve vazbě na přílohu č. 1 k nařízení vlády. Zde je zejména velice popisnou metodou zpracován postup při určování přípustných hodnot a hodnocení mikroklimatických podmínek. Postup je takový, že se nejprve musí podle tabulky č. 1 určit třída práce a následně zjistit podle tabulky č. 2 přípustné mikroklimatické hodnoty mikroklimatických podmínek (tedy minimální, optimální a maximální teplota na pracovišti pro příslušnou třídu).
   Je nutné provést hodnocení teploty na pracovištích a podle těchto tabulek se určí maximální možná délka pracovní doby zaměstnanců pracujících v jednotlivých třídách práce. Tabulky jsou velice podrobné, maximální délka práce je stanovena v minutách za směnu. Tyto ukazatele je nutné zhodnotit a zaměstnavatel je musí dodržet.

Nebojte se říci si o měření podmínek na pracovišti
O provedení měření (pokud by ho neprovedl zaměstnavatel sám) byste pravděpodobně museli v konkrétním případě požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, tedy hygienickou stanici. Z porovnání tabulek, obsažených v příloze 1, vyplývá, že i zaměstnanci zařazení do třídy práce I, tedy administrativní práce, mohou vykonávat práci v prostředí, kde teploty dosahují maximálních teplot (pro I třídu to je 28° C) maximálně 480 minut za směnu. To vše ale je třeba posoudit podle konkrétních podmínek a doporučuji obrátit se nejen na lékaře závodní preventivní péče, ale i na orgán ochrany veřejného zdraví.

Kdy vám zaměstnavatel musí dát napít
Poskytování ochranných nápojů se řídí podle ustanovení § 5 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné nápoje se poskytují při trvalé práci zařazené podle příslušných tabulek do třídy IIb a vyšší. Do třídy IIb se zahrnuje práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou (dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu atd.) a práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou s přenášením břemen do 10 kg (prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci, svářeči, soustružníci, pracovníci strojového vrtání apod.).

Záleží také na ochotě a domluvě se zaměstnavatelem
Kancelářské administrativní práce spojené s minimální pohybovou aktivitou jsou zařazeny do třídy I podle tabulky č. 1 části A přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Podle ustanovení § 5 citovaného nařízení vlády se tedy těmto zaměstnancům ochranné nápoje neposkytují, to však neznamená, že když zaměstnavatel v rámci prevence rizik vyhodnotí, že zaměstnancům ochranné nápoje poskytovat bude a poskytne jim je jako prostředek prevence, pak je to jeho rozhodnutí. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. totiž stanoví minimální požadavky, co zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytovat, a nad toto nařízení vlády je poskytování všech dalších nápojů jeho rozhodnutí a nikdo to nebude přezkoumávat, stejně jako nikdo nepřezkoumává, jestli zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jedny či dvoje či dokonce troje montérky jako OOPP za rok, to je taky jen a jen otázka jeho posouzení a vyhodnocení rizik.

  KV                                                                                 Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení