Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Poslední slova slavných

„Vše, co povstalo, je pomíjivé. Pracujte pro své vykoupení.“, Buddha, 480 př. n. l
„Crito, dlužím Asklépiovi kohouta. Nezapomeň za mne zaplatit dluh.",  Sokrates, řecký filosof, když pil číši bolehlavu, 399 př.K.
„Nyní jsem sám svým pánem.“, Marcus Portius Cato mladší, vojevůdce, rozhodl se zemřít, protože nechtěl žít po Caesarovou vládou, 46 př. n. l.
"Otče, do tvých rukou svěřuji svou duši.", Ježíš Kristus, (Lukáš 23, 46)
"Moji kůži použijte na blány bubnů za českou věc.", Jan Žižka, husitský vojevůdce, 1424
"Držte kříž vysoko, ať jej vidím přes plameny.", Johanka z Arku, francouzská vojevůdkyně, 1431
„Prohřešil jsem se pro Bohu a lidstvu, protože moje dílo nedosáhlo té kvality, jaké mělo.“, Leonardo da Vinci, vynálezce a malíř, 1519
"Zatáhněte oponu, fraška skončila. Odcházím hledat to velké Snad", François Rabelais, básník, 1553
"Dám všechen svůj majetek za chvilku času.", Alžběta I., anglická královna, 1603
"Proč pláčete? Mysleli jste, že jsem nesmrtelný?", Ludvík XIV, francouzský král, 1715
„Když přijde pan Selsyn, pozvěte ho dál. Jestli budu živ, rád ho uvidím, když budu mrtev, uvidí mě rád on.“, Henry Fox, anglický státník, 1774
„Neříkal jsem vám, že jsem to psal pro sebe?“, Wolfgang Amadeus Mozart, skladatel, o Requiem, 1791
"Pardonnez-moi, monsieur.", Marie Antoinette, manželka Ludvíka XVI , řekla na omluvu svému katovi, když mu stoupla před popravou na nohu, 1793
„Mnoho věcí se mi najednou začíná ujasňovat, začínám je chápat.“, Friedrich Schiller, spisovatel, 1805
"Jsem královna a přesto nemám sílu, abych pohnula svýma rukama.", Louisa, pruská královna, 1820
„Josephine...", Napoleon Bonaparte, francouzský vládce, 1821
"Nyní mohou jít spát. Dobrou noc.", Lord Gordon Byron, spisovatel, 1824
"Dnes je čtvrtého?" Thomas Jefferson, americký prezident, 1826
„V nebi budu slyšet.“, Ludwig van Beethoven, skladatel, umíraje hluchý, 1827
„Jen jediný člověk mi rozuměl…a ani ten mi nerozuměl.“, George Wilhelm Friedrich Hegel, filosof, 1831
„Už jsem zase ve své kůži.“, Walter Scott, spisovatel, 1832
"Pojď ke mně má maličká a podej mi ruku.", Johann Wolfgang Goethe, spisovatel, své dceři, 1832
„Bůh mi odpustí, je to ostatně jeho řemeslo.“, Heinrich Heine, básník, 1856
„Jaká nenahraditelná ztráta.“, Auguste Comte, filosof, 1857
"Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě dost neřekli.", Karel Marx, filosof, 1883
"Vidím černé světlo.", Victor Hugo, spisovatel, 1885
„Neplač, co jsem udělal, bylo pro nás všechny nejlepší. Nemá to smysl. Nikdy bych se nezbavil té deprese.“, Vincent Van Gogh bratrovi, malíř, 1890   
„Umírám jako jsem žil – nad své poměry.“, Oscar Wilde, spisovatel, když se podrobil nákladné operaci, který mu nepomohla, 1900
"Umírám. Již dlouho jsem nepil šampaňské. ", Anton Pavlovič Čechov, spisovatel, 1904
„Je mi pořád líp.“, Auguste Renoir, malíř, 1919
„Je to tam velmi krásné.“ Thomas Alva Edison, vynálezce, když se chvíli před smrtí probral z mrákot, 1931
"Připravte můj labutí kostým.", Anna Pavlova, baletka, 1931
"Nenechte mě takhle zemřít. Řekněte ji, že jsem něco pronesl.", Pancho Villa, mexický revolucionář, 1923
"Sestro snažíte se mě zachránit jako nějakou starou raritu, ale já jsem hotový, skončil jsem, chystám se zemřít.", George Bernard Shaw, dramatik, 1950
"Věděl jsem to. Narodil jsem se v hotelovém pokoji a teď umírám v hotelovém pokoji.", Eugene O'Neill, spisovatel, 1953
"Umírám nebo mám narozeniny?", Nancy Astor, politička, když viděla celou rodinu u své postele, 1964
"Nechtěl bych umírat dvakrát. Je to tak nudné.", Richard Feynman, fyzik, 1988

KV - Ilustrační foto:flickr.com /cs.wikipedia.org

Přihlášení