Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Po Čechách a Moravě cestou za skanzeny

Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm - Nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum tohoto druhu ve střední Evropě je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum zahrnuje na 120 památkových objektů, soustředěných do tří lokalit - Dřevěného městečka, Valašské dědiny a Mlýnské doliny. V Dřevěném městečku budete obdivovat měšťanské roubené stavby, v Mlýnské dolině jsou v provozu technické vodní stavby - mlýn, hamr, pila a ve Valašské dědině se na políčkách, rozkládajících se poblíž roubených staveb přenesených ze všech koutů Valašska, zase pěstují původní plodiny.

 

Přerov nad Labem - nejstarší české národopisné muzeum bylo založeno arcivévodou Ludvíkem Salvátorem Toskánským okolo roku 1900 v Přerově nad Labem.V Ostré u Lysé nad Labem, máte možnost navštívit Vesnici řemesel a umění, poznat a vyzkoušet si, jak si obyčejní lidé dříve vydělávali na chleba, jak se bavili, na co si hráli, co jedli a jak se oblékali. V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly.

 

 

Zubrnice – na druhou stranu nejmladší skanzen v České republice se nachází v Zubrnicích. Jeho základem je historická vesnice vklíněná do kopců Českého středohoří, kterou tvoří komplex roubené zemědělské usedlosti, vesnické školy, starého obchodu a kostelu. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy.


Řepora - je skanzen českého venkova 14. století. V krásné chráněné přírodní lokalitě mezi pražskými Stodůlkami a Řeporyjemi najdete historický skanzen Řepora. Skanzen představuje českou lidovou architekturu vrcholného středověku formou replik staveb postavených z tradičních materiálů. Můžete
Skanzen Příkazy  se podívat, jak bydlel například hrnčíř, kovář, rybář nebo domkář. Uvidíte, jak vypadala usedlost rychtáře s místní krčmou a v neposlední řadě můžete navštívit kostelík a hřbitov.

 

Archeologický skanzen Modrá - velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Rozhodně za to stojí, sem přijet a poznat naši dávnou minulost!
- oubor staveb lidové architektury v Příkazích (obecně nazývaný „Hanácké skanzen“) tvoří památkově chráněná usedlost č. p. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad, v nichž jsou umístěny další 3 stodoly. Všechny stavby pocházejí z 19. století a dokladují místní tradiční architekturu.

Muzeum lidových staveb Kouřim - skanzen shromažďuje základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech a prezentuje sociální i výtvarnou mnohotvarost a bohatost venkovského stavitelství.

Skanzen Strážnice - muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony.

Podorlický skanzen Krňovice - v areálu jsou umístěny jak stavby lidové architektury přenesené z původních lokalit Královéhradecka a podhůří Orlických hor, tak i obnovené nedochované stavby. Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací.
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci - v údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, pobočka Hornického muzea v Příbrami. V muzeu si prohlédnete nechráněné a zánikem ohrožené objekty ze Sedlčanska, jak obytné zemědělské usedlosti, tak drobné technické a sakrální stavby pocházející z 18. až 20. století, doplněné zemědělskými stroji a nářadím.

KV     Ilustrační foto:vmp.cz/prerovnl.cz/repora.cz/archeoskanzen.cz/krnovice.cz

Přihlášení