Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Pláč upevňuje vztahy

Nové analýzy doktora Orena Hassona z ústavu zoologie ukazují, že slzy sice stále signalizují fyzické strádání, ale že fungují také jako vysoce vyvinutý mechanismus, jak lidi více sblížit. „Pláč je z hlediska evoluce vyspělé chování,“ vysvětluje doktor Hasson. „Moje výzkumy se snaží odpovědět na otázku, jaký je z hlediska evoluce důvod toho, že pláčeme. Slzy se zdají být dobrým vodítkem k tomu, jak jsou na tom naše blízké vztahy s ostatními lidmi. Informují o potřebách našich intimních vztahů a nechávají nás odevzdávat se jim. Moje analýzy ukazují, že strategie zakaboněného výrazu s doprovodem slz dává okolí  spolehlivě na srozuměnou, že se nejen podřizujeme a voláme o pomoc, ale dáváme také na srozuměnou naši náklonnost a potřebu blízkosti. Ve větší skupině jsou pak slzy projevem její soudržnosti. “

 

Doktor Hasson zkoumal roli slz v několika různých emocionálních a sociálních situacích. Došel k závěru, že slzy používáme, když chceme vyvolat slitování u protivníka – a možná a to je ještě důležitější – zaměřujeme je také na lidi, kteří k protivníkovi nepatří. „Je to čistě lidský prvek chování,“ odůvodňuje Hasson. „Emocionální slzy signalizují potřebu klidu, úzkých vztahů a náklonnosti v čase smutku. Stvrzují  emocionální rovinu v rodině, mezi přáteli a členy jednoho společenství.“ Pláč upevňuje blízké vztahy a přátelství, ale tabu ohledně slz je stále silně zakořeněné. V některých kulturách, společnostech nebo situacích, je vyjádření emocí stále považováno za projev slabosti a pláč je nutno potlačovat. Například je zřídka kdy přípustné plakat před šéfem v práci, obzvláště jste-li muž. Doktor Hasson ale říká, že četné studie napříč kulturami ukazují, že pláč nám pomáhá upevňovat svazek s rodinou, milovným člověkem nebo jinými spojenci. Podle jeho domnění slzy spolehlivě signalizují naší citlivost a zranitelnost a také to, že jsme schopni lásky. Což je dobrá evoluční strategie, jak emocionálně k sobě lidi více připoutat.

 

„Samozřejmě,“ dodává Hasson, „účinnost tohoto evolučně výhodného chování vždycky záleží na tom, s kým jste, když zrovna potoky slz roníte. A pravděpodobně zůstanete bez efektu v místech, jako je práce, kde by měly zůstat emoce skryté. Doktor Hasson je i manželský terapeut a výsledků svého bádání využívá v praxi. „ Je důležité „legitimizovat“ emocionální slzy v rámci vztahů,“ říká. „Až příliš často se ženy, které pláčí, cítí zahanbeně, hloupě a slabé. Přestože ve skutečnosti jejich slzy znamenají, že jsou napojeny na své vlastní pocity a chtějí trochu pochopení a objetí od svých partnerů.“

Zdroj: Science Daily, sciencedaily.com  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení