Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Otestujte své IQ v iQparku v Liberci

Otestujte své IQ v iQparku v Liberci

Iqpark Liberec je první science, „populárně-vědecké“, centrum v České republice a pro vás výborný tip na víkendový výlet. Cílem centra je popularizovat vědu, techniku a přírodní vědy. Rozdíl mezi science centrem a muzeem je poměrně jednoduchý: zatímco v muzeu naleznete cedulku: NESAHAT, zde platí úplný opak. Nesáhnete-li si sami, nezmáčknete, nenatáhnete, neuděláte-li prostě nějaký pohyb, pak nemá vaše návštěva tohoto zábavného a poučného místa vůbec cenu. Sáhnout si musíte na vše a věřte, že je skutečně na co!

IQpark je součástí komplexu Centrum Babylon v Liberci. Vstup do něj se nachází v nákupním městečku. Na téměř 2 000 m² je pro vás připraveno na 200 interaktivních exponátů demonstrujících přírodní zákony a fungování lidského těla.Většinou trojrozměrné interaktivní exponáty jsou rámcově členěné do prolínajících se tematických okruhů Člověk, Prostředí, Hry, Zajímavosti. Složitost exponátů a jejich náročnost je zpravidla na úrovni znalostí základní školy. V některých případech se jedná o zařízení obdobná školním učebním pomůckám, která jsou vyrobena v masivním provedení tak, aby se s nimi mohlo pracovat bez obav z jejich zničení. Průměrná doba experimentování s jedním exponátem je cca 5 minut.

Prostor celého parku je zobrazen do sekcí. V první najdete zrcadlový labyrint, šikmou místnost a rotující tunel, v další vás čekají vodní hrátky (bazénky, pumpy, testy viskozity). Třetí sektor je věnován počátkům geografických expozic, v iQcafé se jednoduše občerstvíte pomocí nápojových a jídelních automatů. Klamání lidských smyslů bude následovat ihned po přestávce, hry a soubor hlavolamů vám zamotá hlavu ještě více. Velmi zajímavé je rozhlasové studio, kde se seznámíte s historií telematiky. Výstava artefaktů pod názvem překonané vynálezy vás udiví tím, jak skutečně rychlé a tvořivé lidské myšlení je. Pro své ratolesti pak můžete nakoupit ve specializovaném maloobchodě s chytrými hračkami.

Návštěvníci iQparku si s exponáty hrají, experimentují a hledají řešení. V praxi si tak můžete ověřovat nejrůznější úkazy a jevy, porozumět zákonitostem různých procesů, postupně si uvědomovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikace v praktickém životě. Naučné exponáty jsou doplněny řadou zajímavostí, šikovnostních her a kuriozit. Součástí iQparku je i tvůrčí dílna. Školním skupinám nabízí centrum ve spolupráci s Nadací Škola hrou tematické interaktivní lektorské programy. Žáci se zábavnou formou seznamují s vybraným tématem, experimentují s exponáty, provádějí pokusy, týmově spolupracují. Získané informace zúročí při řešení úkolů a hledání odpovědí na otázky v pracovních listech, které může učitel následně využít i při školní výuce. Lektorské programy jsou dělány na téma voda, nanovlákna, zelená energie, fyzikální zákony a lidské smysly.

První české science centrum iQpark má otevřeno denně, včetně svátků od 9:00 do 20:00.Průměrná doba prohlídky centra je 1,5-3 hodiny. Provozovatelem iQpark science centra je obecně prospěšná společnost Labyrint Bohemia, www.labyrintbohemia.cz.

  KV                                                     Ilustračni foto:sxc.hu

Přihlášení