Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Největší katastrofy v dějinách lidstva

Největší katastrofy v dějinách lidstva
 
Záplavy na Žluté řece

Rok: 1887, 1931, 1938
Země: Čína
Počet obětí: 2,7 milionu, přes 3 miliony a 900 000 tisíc Žlutá řeka je se svými 5464 km  (čtyřikrát z Aše do Košic a zpět) druhou nejdelší čínskou řekou. Řeka unáší nezvyklé množství hornin, což jí také dalo její jméno – jílovité částice zbarvují vodu do žluta. ¾ dopluje až do moře, zbylá čtvrtina se ukládá na dně řeky a zvyšuje tak její koryto, proto v současnosti protéká několik metrů nad úrovní okolní krajiny. Stačí tedy, aby se její hladina zvedla nad ochranné hráze, a voda se vyvalí do obrovské plochy. Této skutečnosti dokonce v roce 1642 využila císařská armáda k tomu, aby zatopila město Kchaj-feng a potlačila tak povstání. Město bylo zcela zničeno a ve vlnách Žluté řeky zahynulo na 300 000 lidí. Na konci 19. století se vlivem silných přívalových srážek ze Žluté řeky stalo několik mocných toků, které se rozlily po hustě obydlené zemi. V roce 1887 několik metrů vysoké přívalové vlny smetly z povrchu Země 600 vesnic a měst. Voda později zaplavila dalších 1500 obcí. Podle dobových záznamů se celkový počet obětí odhaduje na 2,7 milionů. Podobná katastrofa se na Žluté řece odehrála i v roce 1931, kdy si vyžádala dokonce 4 miliony obětí a v roce 1938 s 900 000 oběťmi.

Zemětřesení v Šan-si
Rok: 1556
Země: Čína
Počet obětí: 830 tisíc
Nejničivější zaznamenané zemětřesení v historii lidstva se přihnalo ráno 23. 1. 1556 a zasáhlo kolem s100 kantonů v 10 čínských provinciích. 850 km široká oblast byla totálně zničena a v některých kantonech katastrofu přežilo jen 40 % obyvatel. Příčinou obrovských ztrát na životech byla hlavně i skutečnost, že v té době mnoho lidí žilo v umělých jeskyních vyhloubených ve sprašových (poměrně měkkých) skálách. Při zemětřesení se jich naprostá většina následkem sesuvů půdy zhroutila. Přestože v šestnáctém století pochopitelně žádné měření magnitudy neprobíhalo, podle záznamů průběhu a geologických analýz je jeho síla v současnosti odhadována kolem 8 stupňů Richterovy škály. Z dobových záznamů vyplývá, že zemětřesení v postižené oblasti zapříčinilo změnu toku několika řek a zničilo prakticky celou dopravní síť. Údajně se dokonce vytvořily nové hory a údolí.

Zemětřesení v Tang-šan
Rok: 1976
Země: Čína
Počet obětí: 700 tisíc
Zemětřesení propuklo ráno 28. června 1976, dosáhlo 7,8 stupně Richterovy škály a hlavní otřesy trvaly kolem 15 minut. Přibližně po 15 hodinách následovaly další otřesy o síle 7,5 stupně. Zemětřesení zasáhlo oblast širokou kolem 8 km, ve které bylo vážně poškozeno kolem 80 % všech budov. Neštěstí údajně předcházel výskyt podivných světel a hladina vody ve studních se výrazně zvýšila. Na některých místech dokonce začal ze studní unikat plyn. Bylo pozorováno i podivné chování zvířat, kdy drůbež údajně tři dny před zemětřesením odmítala přijímat potravu a stala se agresivní. Několik stovek hus se snažilo sežrat své druhy z hejna v důsledku nevysvětlitelného stresu.
 
Tajfun Bhola
Rok: 1970
Země: Bangladéš
Počet obětí: 300-500 tisíc
Nejničivější zaznamenaný tajfun v historii lidstva vtrhl do ústí řeky Gangy 12. listopadu 1970. Přímo při bouři zahynulo na půl milionů lidí, přičemž hlavní příčinou takto vysokého počtu obětí byla zvednutá vodní hladina, která téměř zcela potopila většinu ostrovů v deltě řeky Gangy. V okamžiku největší síly dosahoval tajfun rychlost větru 205 kilometrů za hodinu. Laxní přístup západní části země k řešení následků katastrofy vyostřil napětí mezi západem a východem a značnou měrou urychlil počátek osvobozenecké války. Ta skončila rozdělením země na dnešní Pákistán a Bangladéš.

Tajfun nebo zemětřesení v Kalkatě
Rok: 1737
Země: Indie
Počet obětí: 300-500 tisíc
Vzhledem k malému množství dochovaných informací byla katastrofa v jednom z největších indických měst, která se odehrála 7. října 1737, dlouho přičítána zemětřesení. V současnosti se však odborníci domnívají, že se jednalo o tajfun. Dle analýzy pramenů a zpráv, potopila přílivová vlna vyvolaná silným zemětřesením 20 000 lodí a vyžádala si 300 000 obětí. Oněch 3000 obětí se nicméně týkalo jen samotné Kalkaty, o dalších mrtvých v okolních vesnicích údaje chybí..

Tsunami v Indickém moři
Rok: 2004
Země: Indie, Indonésie, Tchaj-wan
Počet obětí: až 270 tisíc
26. prosince 2004 došlo k velmi silnému podmořskému zemětřesení s epicentrem několik desítek kilometrů od západního pobřeží Sumatry. Seismologové uvádějí, že dosáhlo síly 9,3 stupně Richterovy škály. Jednalo se o druhé nejsilnější zemětřesení, jaké kdy seismografy zaznamenaly, zároveň ale hlavní otřesy trvaly nejdéle ze všech zaznamenaných - 10 minut. Otřesy vyvolaly vlny tsunami, místy až 30 m vysoké, které zasáhly celou tichomořskou oblast. Vlny dokonce dorazily až k somálským břehům Afriky, kde zabily několik stovek lidí, a zaznamenány byly i Jihoafrické republice 8000 km od epicentra. Zemětřesení vyvolalo slabé dozvi dokonce až na Aljašce. Přesný počet obětí zřejmě nebude ani v dnešní době znám, protože některé ostrovy byly doslova vymazány z mapy. Nejvíce postiženými zeměmi se staly Indonésie, Srí Lanka, Indie a Tchaj-wan. Škody se odhadují v řádech stovek miliard dolarů.

   KV

Přihlášení