Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nejodolnější zvíře na světě – šváb

Šváb patří k nejprimitivnějším a nejstarobylejším skupinám hmyzu. Většina z více než 3000 známých druhů žije v tropických oblastech a jsou to druhy víceméně vzácné. Asi 70 druhů se vyskytuje v Severní Americe a několik druhů v mírném pásmu jako obtížný hmyz v příbytcích a kolem nich. Švábi mohou znečišťovat potraviny, jelikož se vyskytují v místech, kde je nahromaděna nečistota. Švábi mají velmi ploché tělo a dlouhé štíhlé nohy, přizpůsobené k rychlému běhu. Předohruď je rozšířena a tvoří plochou plotnu, která téměř pokrývá hlavu. Švábi se před nepříteli nejčastěji zachraňují útěkem, ale mnohé druhy také létají. Švábi jsou obvykle plaší a ukrývají se ve škvírách a skulinách pod kůrou a pod kameny odkud vylézají jen v noci, kdy si vyhledávají potravu. Živí se velmi rozmanitými látkami včetně klihu ve vazbách knih a na známkách. Švábi ukládají vajíčka do tvrdé nebo blanité schránky či tobolky. Samice některých druhů nosí tuto tobolku připevněnou k zadečku do doby než se z vajíček líhnou mladé nymfy. Jiné druhy jí ukládají na bezpečná místa, kde probíhá inkubace. U různých druhů švábů se líhnou nymfy za dva týdny až za tři měsíce. Mladí švábi (nymfy) se podobají dospělců mají však nevyvinutá křídla. Některé druhy se svlékají 6x - 8x a dospívají asi za šest týdnů. Jiné druhy se svlékají vícekrát a vývoj trvá až půl roku.

Rus domácí
Zajímavé je, že u nás se tomuto švábů přezdívá rus, ale jeho latinské jméno by spíš napovídalo, že se jedná o švába německého. Jestli se jedná o protektorátní změnu jména nevím. Rus je všude, kde je teplo. V pekárnách, laboratořích, hotelích, nemocnicích, v domácnostech. Všude, kde se nachází vede s ním člověk nerovný boj. Zpočátku se zdálo, že insekticidy používané k hubení rusů působí dobře, později se však ukázalo, že se stále častěji objevují jedinci, kteří byly vůči účinku jedu imunní. Nakonec se musely začít používat jiné látky. Z vajíček rusů se líhnou larvy po dvou až třech měsících a dalších deset měsíců trvá než se larva změní v dospělého jedince. Tento hmyz je velmi nepříjemný zejména tím, že znečišťuje svým trusem prakticky vše co nestačil znehodnotit nakousáním.

Jak ho chovat?
Chov švábů nebo cvrčků nejčastěji zakládají ti, kteří mají současně v teráriu nějaké zvíře, kterého šváby rádo mlsá například ještěra. Existuje několik druhů švábů, které lze chovat. K chovu jsem si zvolil druh šváb argentinský (Blaptica dubia). Šváby, které můžete chovat je několik druhů, ale jejich chov se od sebe nějak zásadně neliší, spíš záleží na chuti a velikosti potravy vašeho ještěra.  K chovu švábů se používají plastové nádoby s dobře a kvalitně uzavíratelným víkem . Pravidlem je, že pokud chcete mít co největší produkci švábů je dobré chovat co největší množství švábů na co nejmenší ploše (samozřejmě s rozumem). Na dno nádoby nasypte asi 3cm vrstvu kokosové drti a postavte na ni několik proložek od vajec. Přidejte napáječku a mělkou misku na potravu. Celou nádobu postavte k blízkému zdroji tepla. Krmte je starým suchým chlebem, granulemi pro kočku, ovesnými vločkami, suchým šrotem. Jako zpestření podávejte například nakrájená jablka. Jednou za týden je můžete porosit. 

Jak ho zlikvidovat?           
Není-li jasné, kde se v domě nacházejí ohniska výskytu, je třeba provést průzkum. Nejvhodnější je použití tzv. monitorovacích lepových pásků. Na tyto pásky se v různých částech objektu nachytá různé množství švábů. Právě podle množství odchytnutého hmyzu na jednotlivých lepových páscích a také podle dalších indicií (nepořádek, špatný úklid, duté prostory) bude rozhodnuto kde bude vystačovat běžný zákrok a kde bude nutno provést zásah výrazně razantnější. Je-li již zřejmé, kde jsou ohniska výskytu, je třeba provést celkovou represivní dezinsekci. Účinné přípravky, které jsou schopny takto razantně zasáhnout, mívají k dispozici pouze koncesované DDD firmy se svými odborně školenými pracovníky. Dnes se již vcelku často používá pro likvidaci švábů  gelových nástrah aplikovaných na nejčastější nebo očekávaná místa výskytu hmyzu. Tento zákrok nepotřebuje téměř žádné přípravy před samotným prováděním dezinsekce a dokonce minimálně ovlivňuje život lidí po provedení dezinsekce.

KV - Ilustrační foto:flickr.com

Přihlášení