Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nehrají si vaše děti s nebezpečnými hračkami?

 Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové představují skupinu asi 40 látek. V PVC se používají jako změkčovadla. Své uplatnění však našly také v kosmetice či jako insekticidy nebo adhesiva. Z důvodů negativních zdravotních důsledků, bylo používání těch nejrizikovějších omezeno například při výrobě hraček a výrobků pro děti nebo v kosmetice. Jedná se o těchto šest ftalátů:
di-isononyl ftalát (DINP), di-n-octyl ftalát (DNOP), di-iso-decyl ftalát (DIDP), butyl benzyl ftalát (BBP), dibutyl ftalát (DBP), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). Laicky řečeno, cokoliv dnes koupíte z měkkého plastu, může být nebezpečné. 
   V lednu roku 2010 vstoupila v platnost evropská legislativa, která nedovoluje prodej hraček a předmětů péče o děti s nadlimitním obsahem těchto šesti nebezpečných ftalátů. V souvislosti s plánovaným zpřísněním legislativy týkající se hraček a předmětů pro děti, byly na konci loňského roku provedeny analýzy pěti vzorků PVC hraček a obalů na přítomnost esterů kyseliny ftalové. Analýza, kterou provedlo sdružení Arnika, potvrdila, že se ve třech z testovaných výrobků vyskytují toxické a zakázané ftaláty. Jejich používání je ošetřeno evropskou legislativou, která stanovuje limit výskytu do 0,1%. Testy však ukázaly, že se v hračkách ftaláty vyskytují v koncentraci od 26 do 44%, tedy vysoce překračují limity. Podle nové vyhlášky, která je v platnosti od 16. ledna 2010, měly být takové nebezpečné hračky staženy z trhu, přesto byly některé  i nadále v prodeji. Přestože test provedený na zakázku nevládních organizací byl založen na namátkovém výběru několika málo hraček, přinesl znepokojivé výsledky.

Ftaláty ohrožují reprodukční systém vašich dětí
  Občanská sdružení upozorňují, že výskyt zakázaných ftalátů v hračkách či dětském zboží není ojedinělým problémem. U všech výrobků z plastů existuje potencionální riziko, že děti, které si s nimi přijdou do kontaktu, budou vystaveny zvýšené expozici nebezpečných látek. Avšak vzhledem k tomu, že se účinky chemikálií neprojevují hned, je velmi obtížné poznat výskyt chemikálií ve výrobcích. Účinky ftalátů se mohou objevit až v další generaci, tyto látky negativně ovlivňují reprodukční systém člověka, například tím, že se snižuje kvalita mužských spermií. Kromě ftalátů je nebezpečná, v plastových hračkách také používaná, látka  4-nonylfenol, která negativně ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí.
 
Nekupujte hračky od neznámých prodejců
   Problém je v tom, že průměrně inteligentní rodič je schopen rozpoznat, že malé korálky jsou v hračce pro malé děti problém, ale ftaláty ve výrobcích nikdo nepozná. Teoreticky by spotřebitel mohl při vážném podezření na nebezpečnost výrobků upozornit Českou obchodní inspekci a nebo si vyžádat chemický rozbor výrobků. Avšak ani prokázaný výskyt ftalátů ve výrobcích nemusí prodejce donutit k přijetí reklamace. Jelikož spotřebitel sám nebezpečné látky v plastových hračkách nepozná, zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se vůbec vyhnout předmětům pro děti z PVC. Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele.  Dobrým řešením je také vyhýbat se nákupu hraček, které pocházejí od těžko identifikovatelného zdroje. Sledovat můžete také systém varování RAPEX a především číst údaje na obalu výrobku. Plastové hračky lze přitom mnohdy jednoduše a bezpečně nahradit hračkami z přírodních materiálů, tedy textilu a dřeva.


Systém včasného varování RAPEX
   V rámci systému včasného varování RAPEX musí jednotlivé země oznámit opatření, která podnikly, aby výrobek, který se považuje za nebezpečný, na trh nebyl uveden vůbec nebo jen v omezené míře. Lze např. zakázat prodej výrobku, stáhnout jej z trhu nebo spotřebitele informovat o rizicích s ním spojených. Systém RAPEX používaný k varování před nebezpečnými výrobky využívá 30 zemí (27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Vztahuje se na všechny produkty s výjimkou potravin, farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků. Od roku 2004, kdy byl systém RAPEX spuštěn, se počet varování zčtyřnásobil.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení