Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nebezpečí mobilních telefonů skutečně hrozí

Nebezpečí mobilních telefonů skutečně hrozí 

Při snaze zvýšit uvědomění si možného nebezpečí mobilního telefonování a také možnosti ovlivnit vládní činitele, aby přiděli na výzkum více peněz, se od 13. do 15. září shromáždí na konferenci ve Washingtonu mezinárodní skupina vědců, zabývajících se možnými riziky záření telefonů. Budou zde prezentovat výsledky studií a veřejně pro své výzkumy u americké vlády zalobovat.

„Mobilní telefony jsou skutečně důvodem obav,“ říká doktor Henry Lai, profesor bioinženírství na Washingtonské univerzitě v Seatllu, který studuje dopady radiace vysílané mobilními telefony na lidský organismus již od roku 1980. „Ale abychom mohli dokázat, že skutečně způsobují rakovinu nebo jiné zdravotní problémy, musíme ještě pracovat. V této chvíli biologické výsledky výzkumů ukazují, že dlouhodobé užívání mobilů může mít skutečně nepříznivé účinky na zdraví a jedním z nich je i nádor na mozku.“


Jenom ve Spojených státech má mobilní telefon více než 270 miliónů Američanů, což je více než 87% americké populace. I proto je stále plodná debata, kterou vedou vědci již léta, zda radiace rádiových vln, které se používají k přenosu mobilních hovorů, může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. A mnozí vyjadřují své znepokojení nad druhem radiace, kterou telefony produkují a to především když se napojují na vysílače, které využívají rádiových vln. Vysoko-frekvenční záření totiž rakovinu způsobuje prokazatelně. Mobily vysílají záření s mnohem nižší frekvencí a zatím nevíme, jestli i to je zdraví škodlivé. Ale již jen fakt, že mobily se nacházejí často v blízkosti těla a velmi často u hlavy nebo v kapse, způsobil obavy mezi vědci, kteří věří, že tělo rádiové záření absorbuje. To může způsobit buněčné poškození nebo dokonce narušení struktury DNA. Již jen to, že držíme telefon ve vzdálenosti od hlavy 10 milimetrů, zvyšuje vystavení se rádiovému záření 100 krát!
Některé švédské výzkumy naznačují, že děti jsou 5x více ohr

oženi nádorem mozku, užívají-li mobilních telefonů od útlého věku! Nervový systém dětí ještě není plně vyvinut a jejich mozek obsahuje více tekutiny než v dospělosti, což umožňuje hlubší pronikání radiace. Dětská lebka je navíc tenčí než lebka dospělého a i to průnik nebezpečného záření zlehčuje. 


Celosvětově jsou mobilní telefony užívány od 90. let 20. století, proto nám stále chybí výstupní data z výzkumů při jejich dlouhodobém užívání. A navíc můžeme mít oprávněné obavy ze schopnosti vlád jednotlivých zemí včas a pravdivě informovat veřejnost o možných rizicích. Na druhou stranu – Finský institut nukleárního zabezpečení a radiace (STUK), orgán, který je regulérní součástí  vlády v domovině společnosti Nokia, největšího výrobce mobilních telefonů, naléhá na rodiče, aby zakazovali svým dětem mobily používat, nebo je nechali spíše textovat smsky než volat! Francouzská vláda (ale také izraelská) zase zakázala reklamy, které nabádají děti mladší 12 let, aby telefony používaly. Varuje i rodiče dětí pod 6 let, že především ty jsou radiací ohroženi. Navíc je ve Francii zákonem zakázáno prodávat mobilní telefony bez sluchátek a vláda hlídá limitní množství záření, které smějí telefony vysílat. Na mezinárodní úrovni brání oficiálním zákazům a dokonce i kontroverznějším prohlášením samozřejmě to, že dnes jsou to velké telekomunikační společnosti, které „světem vládnou“ a disponují nezanedbatelným kapitálem. Zatím se tedy americká vláda i EU uchýlily jen k prohlášení, že jsou potřeba další výzkumy.

 Ale velkým problém pro samotnou Ameriku zůstává, kde na ně vzít peníze. Vláda na ně nemá žádný speciální zdroj financování a ani za posledních 10 let neposkytla na tyto výzkumy žádné peníze! Proto nejsou logicky k dispozici ani žádné výsledky ze skutečně nezávislého výzkumu. Více výsledků bádání na toto téma máme z Evropy nebo Dálného východu - Číny a Japonska.

Cílem samozřejmě není zničit telekomunikační průmysl, ale ochránit lidské zdraví a zabránit epidemii nádorů a jiným zdravotním problémům, které nás mohou ohrozit v budoucnosti. 

Zdroj: Cnet news – www.news.cnet.com            Ilustrační foto: sxc.hu

Přihlášení