Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Naučte se znakové řeči batolat

   Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím než je schopné mluvit. Znakující miminka tak získávají jedinečnou možnost se podělit o svůj svět se svými nejbližšími a rodiče si užívají větší pohody, která zavládne, když se dozví co jejich ratolest chce bez slziček a nářku.

   První pokusy se znakováním miminek začal provádět v roce 1987 Joseph Garcia, tlumočník znakového jazyka. Všiml si, že devíti měsíční miminka jeho neslyšících přátel se začínají učit značkovat a komunikují tak se svým okolím. Garcia začal používat znaky se svými malými dětmi a výsledky shrnul ve svém programu "Sign With Your Baby" (Znakujte se svým miminkem). Od roku 1982 se znakováním s miminky zabývaly také Linda Acredolo a Susan Goodwyn, které si všimly, že děti samy používají symboly, mimická gesta a znaky, a snaží se jimi komunikovat s dospělými.  Děti dokáží používat své vlastní značky pro zvířata a věci, které je obklopují. Zkuste si všímat jejich mimiky a tyto znaky luštit. Můžete však miminka učit i znaky vlastní.

Povídat si s miminkem můžete už v osmi měsících
Komunikace prostřednictvím přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém (do 1 roku) a batolecím (od 1 do 3 let) věku, tedy ve věku, který odborníci označují i jako věk raný. Jsou to právě děti raného věku, které po komunikaci touží, ale ještě neovládají svá mluvidla, anebo je neovládají tak dobře, aby mohly používat obecně srozumitelnou formu komunikace mluvenou řečí. Vezměte v úvahu, že batole začíná se svým okolím komunikovat prvními slůvky kolem jednoho roku. Až kolem osmnácti měsíců se jeho schopnost produkce artikulované řeči zlepší natolik, že si můžete spolu začít povídat. Přirozená gesta ke komunikaci děti raného věku využívají o mnoho měsíců dříve. Pokud tato gesta rozvinete do funkčního komunikačního systému znakování s miminky, můžete si s dítětem začít povídat už když mu bude osm či devět (a někdy i méně) měsíců. To je o deset měsíců dřív, než kdybyste čekali na to, až si s dítětem popovídáte mluveným slovem. A deset měsíců v životě malého dítěte je opravdu nezanedbatelné období, ve kterém můžete podpořit a pozitivně ovlivnit jeho rozumový, pohybový i citový vývoj. Nezanedbatelná je i skutečnost, že český jazyk obsahuje mnoho dlouhých a artikulačně náročných slov, která děti dobře a srozumitelně vysloví až ve věku několika let. Než tato doba nastane, mohou pro slovo použít znak systému znakování s miminky.

Budete překvapeni, jak moc je vaše miminko chytré
   Přínosů znakování s dětmi je mnoho - od snížení frustrace a vytvoření větší důvěry mezi batolaty a jejich rodiči až po zvýšení IQ.  Dětem umožňuje sdílet jejich svět,podporuje jeho pozitivní emocionální vývoj a upevňuje tak také jejich pouto s rodiči. Znakování posiluje sebedůvěru miminka, navíc dá další impuls k jeho intelektuálnímu rozvoji. Když nemluvňata začnou používat znakovou řeč, rodiče jsou často překvapeni jak „chytré“ je jejich dítě. Dozví se, kolik toho už takhle malé děcko vnímá a jak moc si o tom všem chce „popovídat“.
 
   Znakování naučí batolata sdělit nám co potřebují, co cítí, a co je fascinuje dlouho před tím, než můžou mluvit. Navíc znakování dodá dětem dobrý pocit ze sebe samých.  Naučí je, že přesto, že jsou malé, rozhodně nejsou  bezbranné.  Naučí se jednat s ostatními se sebevědomím a uvěří, že lidé je  mají zájem poslouchat.  Naučí se, že komunikace je základem pro vytvoření pout lásky a respektu. A hlavně se naučí, že znakování je mnohem efektivnější a zábavnější způsob komunikace než pláč.

Někteří rodiče si myslí, že znakování je jen pro ty co nedovedou vyrozumět co jejich batole chce. Protože s dítětem tráví celý den tak většinou už nějak tak poznají o co si říká. Znaková řeč nám však umožní rozumět mnohem víc. Většina toho o čem celý den mluvíme nemá s vyřizováním nejnutnějšího nic společného – povídáme proto, abychom se podělili o své zážitky, pocity, abychom se pobavili. A stejně je tomu tak u malých dětí. Rodiče jsou často překvapeni, že jejich dítě nezačne se znaky jako „JÍST“ nebo „MLÍČKO“, ale znaky jako „ČEPICE“ nebo „KYTIČKA“ – jasný důkaz, že i pro ně je komunikace mnohem víc, než si umět říct o to nejnutnější.

KV-Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení