Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Na co si dát pozor, při výběru dovolené

Na co si dát pozor, při výběru dovolené

Pojištění proti úpadku je základ každé cestovky
Když si přijdete kamkoliv koupit zájezd, měli byste jako první vždy žádat, aby vám organizátor či prodejce ukázal certifikát od pojišťovny o pojištění proti úpadku. Jen tak budou vaše peníze chráněny. V České republice totiž máme nedostatečnou legislativu a tak zájezdy organizuje a prodává i spousta nepojištěných subjektů - například jazykové školy nabízí jazykové pobyty v zahraničí, zdravotnická zařízení nabízí ozdravné pobyty u moře apod. Mnohé s těchto subjektů mají i vlastní katalogy zájezdů či letáky, proto jsou velice těžko k rozeznání od "opravdových" cestovních kanceláří. V těchto případech ale zájezd není chráněn proti úpadku a v případě nesolventnosti nebo nespokojenosti se službami tedy mohou nastat značné problémy. Nejhorší na této hypotetické situaci ale je, že nemáte nárok na jakoukoliv finanční náhradu, kompenzaci či reklamaci podle zákona o cestovním ruchu! Cestovní kanceláře mívají výše zmíněný certifikát běžně vyvěšen na viditelném místě.
   Také na internetových stránkách cestovních kanceláří musí být umístěna kopie certifikátu o pojištění proti úpadku. Pokud si tedy koupíte zájezd u společnosti, která je pojištěna proti úpadku, nemusíte se bát o svoje peníze. Nemůže se vám stát, že byste v případě jejího krachu zůstali v zahraničí na holičkách. V případě krachu se o vás musí postarat příslušná pojišťovna a repatriovat vás na vlastní náklady zpět do vlasti. Pojišťovna také vrátí peníze za nerealizované zájezdy nebo za neuskutečněnou část zájezdu.
   I v případě koupě zájezdu přes cestovní agenturu (ta ze zákona nemusí být pojištěna proti úpadku) například po internetu má prodejce povinnost uvést, která cestovní kancelář zájezd realizuje, aby byl klient informován, s kterou cestovní kanceláří pojede a zda je vůbec pojištěna. Pozor, zájezdem se podle českého zákona myslí kombinace dvou a více služeb. Takže když si koupíme jen letenku, tak to není zájezd a takový prodejce nemusí být pojištěn proti úpadku.

Do smlouvy si nechte upřesnit sporné body
Kromě označení obou smluvních stran - klienta a cestovní kanceláře, označení místa pobytu, obsahu i objemu zájezdu, doporučujeme, aby si klient nechal do smlouvy maximálně specifikovat důležité body zájezdu. To jsou všechny ty důležité drobnosti, jako například, jestli opravdu dostanete pokoj s výhledem na moře, jak daleko má být pláž od hotelu, jaké budou služby animátora, zda jsou v areálu dětské bazény apod. Tato přesná specifikace zájezdu však může být v cestovní smlouvě řešena i odkazem na číslo zájezdu v katalogu cestovní kanceláře, kde je vše pak podrobně uvedeno, toto je také zákonný postup. Rozhodně se nebojte požádat o doplnění smlouvy a pokud si klient připlatil například za pokoj s výhledem na moře a cestovní kancelář mu toto odmítá dopsat do cestovní smlouvy, měl by klient jít jinam.
   Při sjednávání cestovní smlouvy proto doporučujeme věnovat obsahu smlouvy zvýšenou pozornost a zároveň nahlédnout i do smluvních podmínek. Jedná se o několik stránek drobného písma, které zpravidla zůstávají naprosto mimo zájem nadšeného cestovatele, ale podrobněji upravují poskytované služby a podpisem cestovní smlouvy s nimi vyslovujete souhlas. Při pozdější reklamaci pak můžete být nemile překvapeni, co je obsahem těchto dokumentů.

Reklamace nejlépe na místě
V případě, že poskytnuté služby neodpovídají obsahu platné cestovní smlouvy, má klient právo na reklamaci a následnou kompenzaci nebo odškodnění. Nedostatky vždy reklamujte hned na místě pobytu u delegáta cestovní kanceláře, doma po návratu už může být pozdě. Není-li delegát přítomen, se pokuste reklamaci uplatnit u cestovní kanceláře alespoň pomocí elektronické pošty či faxu. Neméně důležité je zjištěné nedostatky řádně zdokumentovat pro pozdější vyřízení reklamace v cestovní kanceláři (ideální je fotodokumentace a zajistit si svědectví ostatních účastníků cesty).V případě, že nedostatky v poskytovaných službách nebyly odstraněny a vykompenzovány ke spokojenosti klienta přímo v místě pobytu v rámci zájezdu, tak má klient právo podat po návratu do ČR reklamaci. Reklamaci doporučujeme podat vždy písemně např. doporučeným dopisem, aby klientovi zůstal v rukou důkaz. Podle českého zákona je potřeba podat reklamaci do 90 dní od zakončení zájezdu.
   Reklamace je možno podle zákona adresovat cestovní kanceláři nebo také cestovní agentuře, kde byl zájezd zprostředkovaně zakoupen, a v dopise se přesně uvede, jaké služby neodpovídaly cestovní smlouvě. Doporučujeme, aby si klient nechal tyto nedostatky potvrdit přímo na místě pobytu od delegáta CK, nafotil je nebo si zajistil svědectví ostatních členů zájezdu a tyto důkazy také přiložil v kopii k reklamačnímu dopisu. Cestovní kancelář má povinnost do 30 dnů na tento dopis klientovi odpovědět. Pakliže klient není spokojen s odpovědí či navrženým řešením a nedojde k dohodě, bohužel pak nezbývá než se obrátit na soud.

 KV                                                              Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení