Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Mrtvé moře – úchvatné slané jezero

Mrtvé moře, hebrejsky Yam haMelach (Solné moře), arabsky al-Bahr al-Mayyit (Mrtvé moře), leží ve Velké příkopové propadlině, což je 6 000 km dlouhá vráska v zemské kůře, která se táhne od pohoří Taurus v Turecku až Velkým africkým jezerům. Mrtvé moře není moře, ale velké bezodtoké jezero, které leží v nejníže položené části naší planety. Jeho hladina leží 422 metrů pod hladinou Středozemního moře.  Mocnost zemské kůry je zde pouhých 20 km oproti obvyklým 100 km, a proto se zde setkáváme s četnými minerálními, převážně sirnými prameny, které vyvěrají z nitra Země. Polovinou Mrtvého moře vede hranice mezi Izraelem a Jordánskem. Při pohledu na satelitní mapu vidíme, že Mrtvé moře sestává ze dvou částí, ze Severního bazénu, který v jednom místě dosahuje rekordní hloubky 378 metrů, a z Jižního bazénu, který je pouze 6 metrů hluboký. Obě části jsou propojeny uměle vytvořeným kanálem, který prochází poloostrovem Lissan (v arabštině jazyk), který obě části moře odděluje.

Každý rok se hladina Mrtvého moře sníží skoro o metr
   Jediným významnějším přítokem je řeka Jordán. V době náhlých zimních dešťů přivádějí vodu do Mrtvého moře také koryta wadi, která se na několik hodin proměňují v hrozivé řeky. Ale vody není dost, Mrtvé moře neustále ustupuje. Většina vody, která dříve přitékala z Jordánu, se spotřebuje na závlahy v Izraeli, na palestinských územích a v Jordánsku. V poslední době se každý rok hladina Mrtvého moře sníží o hrozivých 90 cm. Pokud se nepodnikne nic k jeho záchraně, ztratí se podle výpočtů z povrchu země do 50 let. Existuje ale projekt, který by měl Mrtvé moře zachránit. Voda by se měla přivádět z Rudého moře kanálem, který by byl současně rekreační zónou. Plány jsou velkolepé, ale zatím vždy narazily na nedostatek financí a politické vůle. Existují zde také ekologická rizika, která je nutné zvážit.
V Mrtvém moři není žádná viditelná stopa života. Nežijí zde ryby a nerostou zde vodní rostliny. Žije tu jen několik druhů bakterií. V horách, které obklopují Mrtvé moře, ale žije mnoho zvířat.  Na první pohled nehostinná krajina je domovem kozorožců núbijských, damanů, lišek, zajíců, šakalů a mnoha dalších drobnějších živočichů. Dvakrát ročně přelétají nad Mrtvým mořem miliony ptáků, kteří putují do svých zimovišť v Africe. Jak Izrael, tak Jordánsko zřídili v oblasti kolem Mrtvého moře přírodní rezervace.

Mrtvé moře coby aktér mnoha biblických příběhů
   Bible vypráví strhující příběh o zničení dvou hříšných měst Sodomy a Gomory, která se rozkládala na jižním okraji Mrtvého moře. Biblický král David se před Saulem ukrýval v jeskyních u Mrtvého moře a proslulý král Herodes si na útese nad Mrtvým mořem vystavěl nedobytnou luxusní pevnost Masadu. Královna Kleopatra dostala na čas od Marka Antonia nejen oázu Jericho, proslulou pěstováním balzamovníku, suroviny pro výrobu parfémů, ale také oblast Mrtvého moře, kde se těžilo cenné bahno, velmi účinné jako zkrášlující prostředek. Tajemný národ Nabatejců měl výhradní právo těžit asfalt z Mrtvého moře a dodávat ho pro potřeby Egypťanů, kteří ho používali k balzamování zemřelých.

U Mrtvého moře žila asketická židovská sekta Esénů, která po sobě zanechala dosud nejstarší známé svitky s texty hebrejské Bible. Oblast Mrtvého moře byla svědkem posledního boje židovských vzbouřenců proti římské přesile roku 73 n. l. a o tři století později se stala také místem, kam odcházeli křesťanští poustevníci, aby žili v odloučení od života a blíže Bohu. Od nepaměti se zde pohybovali beduíni se svými stády. Ve dvacátých letech 20. století začal židovský důlní inženýr Moše Novomeiski, původem z Ruska, s výzkumem. Po dlouhé politické bitvě s Brity, kteří spravovali tehdejší Mandátní Palestinu, byly r. 1929 otevřeny závody na těžbu minerálů v severní oblasti Mrtvého moře, druhý závod vznikl v jižní oblasti v r. 1934. V 60. letech 20. století pak přišli k Mrtvému moři první turisté, začaly se stavět první hotely a následně se začala rozvíjet výroba dnes už proslulé kosmetiky ze surovin získaných z Mrtvého moře.

Průměrně 330 slunečných dnů v roce
   Voda Mrtvého moře obsahuje 21 minerálů včetně magnesia, vápníku, bromu a sodíku, 12 minerálů se nenachází ve vodě žádného jiného moře. Odpařování je tady tak silné, že voda této bezodtoké pánve je nasycena až z 25 % solemi. Jeden litr vody obsahuje až 250 g soli - pro srovnání jeden litr vody ze Středozemního moře jen 35 g soli a z Baltského pouhé 3 až 4 gramy.  Hustota vody je 1,24 kg na litr vody, voda v Mrtvém moři tedy nadnáší, takže každý může splývat na hladině, aniž by se potopil.
V oblasti Mrtvého moře je průměrně 330 slunečných dnů v roce. Je zde méně než 100 mm srážek za rok, průměrná letní teplota je mezi 32 a 39 °C a v zimě mezi 20 a 23°C. Slunce zde opaluje bez škodlivých účinků ultrafialových paprsků, ty se zachytí hned ve třech přirozených vrstvách: atmosférické, vrstvě vytvořené odparem minerálů a ve zvlášť silné ozónové vrstvě. Vzduch je suchý, neznečištěný, bez pylů, obohacený minerály a má zklidňující efekt díky vysokému obsahu bromu.
Izrael využívá více jižní část Mrtvého moře, v Ein Bokek bylo postaveno 14 hotelů. Ein Bokek není městem, je to jen lázeňské středisko s hotely a potřebnou infrastrukturou. Místní obyvatelé zde nebydlí a dojíždějí sem za prací z okolních měst Aradu, Dimony a také z beduínských osad, neboť část pracovní síly zde tvoří odborně zdatní a sympatičtí izraelští beduíni. V Jordánsku se pro turistiku a léčebné pobyty využívá severní část Mrtvého moře, kde v místě zvaném Swaimeh bylo zatím postaveno 5 luxusních hotelů, výstavba dalších probíhá.

KV-Ilustrační foto:flickr.com/en.wikipedia.org

Přihlášení