Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Mazání běžeckých lyží

Funkcí stoupacího vosku je umožnit sněhovým krystalům zachytit se na skluznici zabořením do vosku, a tím poskytnout tření, které je potřebné pro uskutečnění odrazu. Sníh různého stáří a teploty má rozdílně tvrdé a ostré krystaly. Proto i vosky se vyrábějí v různých tvrdostech. Nejtěžší na mazání lyží je zvolit tvrdost vosku, která odpovídá tvrdosti sněhu.
   Příliš tvrdý vosk neumožní sněhovým krystalům „zaseknout“ se do vosku a lyže smeká. Náprava situace je vcelku prostá. Pokud je smekání malé (lyžaři říkají, že „máza ustřeluje“), stačí přidat jednu nebo více vrstev již použitého vosku. Pokud je smekání lyží naprosté a lyže se chovají jako sjezdovky, pak je na místě použít měkčí vosk. Naopak do příliš měkkého vosku se sníh zaboří příliš a zůstane přichycen k lyži. Náprava stavu je v tomto případě složitější. Možná pomůže překrýt měkký vosk voskem tvrdším (pozor, nevydrží na lyži příliš dlouho), ale zpravidla to znamená špatný vosk z lyže odstranit a začít znovu. Pokud si nejsme jisti výběrem vosku, je vhodnější začít tvrdším a podle potřeby přidávat další vrstvy vosků měkčích. V optimálním případě sněhové krystaly v okamžiku přitlačení lyže na začátku odrazu proniknou do vosku, tím zvýší tření lyže a umožní odraz. Po ukončení odrazové fáze se sníh z vosku uvolní a je možné realizovat fázi skluzu. Ideálně mazaná lyže dobře „stoupá“ při zachování skluznosti.

Mazací zónu určíte třemi způsoby
   Stoupací vosky se nanášejí do oblasti pod vázáním, které se říká voskovací komora nebo mazací zóna. Začátek mazací zóny je u kvalitních lyží na konci vodicí lišty vázání a sahá 40 – 50 cm vpřed. Tato zóna celkem přesně odpovídá střední třetině lyže. Mazací zóna pro klistery je vpředu přibližně o 5-15 cm kratší než pro tuhé vosky.
Ideální délka mazací zóny na nových lyžích se určuje třemi způsoby:
1.Stisk lyží – uchopíte lyže, položíte je skluznicemi k sobě a stisknete v místě vázání. Mezi skluznicemi zůstane otvor, který zhruba označuje velikost mazací zóny. Tímto způsobem lze odhadnout začátek a konec zóny pouze orientačně, protože závisí na síle stisku.
2.Papírková metoda – tradiční způsob, jak určit mazací zónu, je položit obě lyže vedle sebe na zcela rovnou podložku a stoupnout si na ně. Lyže se nebudou dotýkat podložky celou plochou, ve střední části se vytvoří mezera mezi skluznicí a podložkou. Požádejte někoho, aby pod lyžemi v místě vázání prostrčil papír a pohybem papíru vpřed a vzad zjistil velikost „okénka“. Krajní polohy označte. Pak přeneste hmotnost celého těla na jednu lyži a postup s papírem opakujte, opět označte začátek a konec zóny. Poté rozdělte vzdálenost mezi předními značkami na polovinu a zde je začátek mazací zóny. Čím tvrdší vosk použijete, tím může být zóna delší, čím měkčí vosk, tím bude kratší, nikdy ale nenanášejte vosky za krajní značky. Příliš dlouhá zóna zpomaluje a zkracuje skluz, příliš krátká znemožňuje kvalitní odraz.
3.Zkracování zóny – nejpřesnější způsob určení mazací zóny se provádí na sněhu. Podstata je v hledání kompromisu mezi jistým odrazem a dobrým skluzem. Princip spočívá v tom, že nanesete dlouhou vrstvu vosku. Chvíli lyžujete (několik minut) a soustřeďte se na jistotu odrazu a skluznost lyže. Pak stěrkou odstraníte malou část vosku v přední části mazací zóny a znovu zkusíte, jak se lyže chová při odrazu a ve skluzu. Celý proces opakujete tak dlouho, dokud se lyže nezačne smekat. V okamžiku, kdy se začne lyže smekat, si označíte na jejím boku místo, kde začíná stoupací vosk. Je to začátek mazací zóny. Konec zóny je dán koncem vodicí lišty vázání. Tento způsob určování velikosti zóny je vhodný pro zkušenější lyžaře, kteří mají cit pro odraz, pro sníh a dokážou se správně odrazit a realizovat skluz v jednooporovém postavení.

Kratší mazací zóna znamená rychlejší skluz  
   Čím kratší je mazací zóna, tím delší a rychlejší je skluz. Je otázkou techniky běhu a silových schopností, jak daleko můžeme ve zkracování zóny zajít. Čím větší je síla v pažích a razantnější, technicky dobře provedený odraz, tím kratší může být zóna. Začátečníci a děti by měli dávat přednost dlouhé zóně, protože jen tak se naučí správnou techniku odrazu.
   Mazací zóna se mění v závislosti na hmotnosti lyžaře, tvrdosti lyže, technice odrazu, typu sněhu a použitém vosku. Pro sníh nový a prachový (při teplotách od -8 do -5° C) může být stoupací vosk aplikován na větší část lyže. V takovém případě volte raději vosk tvrdší ( z dolní části teplotního pásma), případně do středu mazací zóny přidáme slabou, krátkou vrstvu měkčího vosku pro zlepšení odrazu. Nikdy nepoužívejte skluzové vosky v mazací zóně. Tím se zhoršuje přilnavost stoupacích vosků, vosk pak rychleji ze skluznice ubývá a musíme častěji přimazávat. Pro zlepšení přilnavosti stoupacích vosků se mazací zóna zdrsňuje smirkovým papírem. Používá se papír se zrnitostí 100. Smirkuje se skluznice podélně odpředu dozadu (někdy se mazací zóna smirkuje i příčně).
   Další, méně drastický způsob, jak zajistit déletrvající přilnavost stoupacích vosků, je zažehlování. Provádí se tak, že první vrstva vosku se nahřeje žehličkou, tím se vosk roztaví a dokonale zaplní strukturu skluznice. Na tuto vrstvu se nanášejí další vrstvy (obvykle 2-3), které se rozetřou za pomoci korku. Je lepší nanést 3-4 tenké vrstvy vosku než 1 silnou, kterou nelze korkem rozetřít. Hrubá, hrbolatá vrstva vosku nezlepší odraz, pouze zhorší  skluz. Pokud ani 4 vrstvy nezlepší odraz, volte měkčí vosk.

KV-Ilustrační foto:sxc.hu/flickr.com

Přihlášení