Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Magická Mandragora

   Jméno Mandragory je pro nás spojeno s časem čarodějnic, dávných kořenářek, mágů a alchymistů, je symbolem kouzel, magie a psychedelie, které ovlivnily člověka v jeho duchovním vývoji a zaslouží si náš respekt.
   Mandragora je asi jedna z nejznámějších magických rostlin. Bobule mandragory se v dávnověku používali na zostření chuti. Při amputacích se dokonce používala jako anestetikum. Při nespavosti se často používala šťáva z plodů či z kořene (v nižších dávkách, ve větších pak působí jako sedativum a narkotikum. Roztlučený kořen smíšený s medem a mlékem se dal použít jako mazání na vředy. Kouř z mandragorového kadidla vyvolává vize. Při předávkování je dokonce smrtelně jedovatou. Mandragora je dokonce spojována se zlem ovšem má pomáhat i jako ochrana před nemocemi, negativní energií a posedlostí. Používá se při vymítání ďábla a ochraně před ním.
   Mandragora lékařská je krásná rostlina vyskytující se především na jihovýchodě Evropy. Listy a květy vyrůstají ve tvaru růžice přímo z kořene, květy jsou fialové až bělavé a mají tvar zvonku, z nich se pak tvoří žluté bobulovité plody, tvarem podobné malému jablku. Kořen mandragory, stejně jako kořen ženšenu, nápadně připomíná tvar lidského těla. Od pradávna se mu přisuzovaly magické účinky a byl součástí lektvarů čarodějnic.

Mandragora jako dávné afrodiziakum
   Řekové ji zasvětili bohyni lásky Afroditě, věřili, že mandragora je afrodiziakum a vzbuzuje lásku. Výtažky z kořene získávali například tak, že oloupaný kořen máčeli a vařili v octu nebo víně, které pak pili a dosahovali tak stavu omámení. Dokonce i v Bibli je zmínka o mandragoře, její plody jsou tam nazývány jablíčky lásky. Lidé věřili, že afrodiziakální účinky rostliny jsou tak silné, že působí nejen na člověka, ale i na zvířata. Někde se dokonce tradovalo, že ji některá zvířata záměrně vyhledávají, jedí a nabízejí i svému vyvolenému. Ženy nosily sušený kořen mandragory jako talisman, věřilo se, že dokáže léčit neplodnost.
   Obchod s kořenem mandragory byl velmi lukrativní, proto také často docházelo k podvodům. Lidé používali podzemních částí jiných rostlin, ze kterých vyřezávali napodobeniny kořene mandragory, ty pak draze prodávali, buď celé, nebo jejich kousky.

Ďáblova rostlina nebo strážce domova
V některých kulturách byla mandragora spojována s ďáblem a zlem, v jiných sloužila jako ochrana před negativní energií, nemocí a posedlostí. Sušený kořen byl zárukou šťastného domova, měl zajistit blahobyt a ochránit domácnost před nemocemi a zlými duchy, za tímto účelem se zavěšoval v příbytku. Čarodějnice ho také používaly na vymítání ďábla a zlých duchů a ochranu před nimi.

Pověsti, báchorky a strašidelné příběhy 
Pověstí o mandragoře je opravdu nespočet. Jedna říká, že mandragora roste ze semene muže lámaného na mučícím kole, jiná že z moči muže pověšeného za krádež, další že roste ze semene oběšence a kdo ji vykope, probudí zlé duchy nebo ďábla a přivolá si smrt. Prý když vytáhnete kořen mandragory ze země, vydá tak strašný skřek, že ti, co ho zaslechnou, přijdou na místě o rozum nebo dokonce zemřou. Proto se měl kořen ze země dolovat tak, že se přivázal provazem na ocas černého psa, který ho vytáhl a na místě pošel. Člověk si přitom musel zalít uši voskem či smolou, aby neslyšel strašný křik mandragory, a tím se sám uchránil zkázy. Tyto a jiné báchorky vzbuzovaly v lidech hrůzu a respekt k rostlině a jejímu kořeni.

Léčivé i životu nebezpečné účinky mandragory
Účinky mandragory na lidské tělo však nejsou pouhou pověrou. Rostlina obsahuje látky, především alkaloidy, které mají prokazatelný a silný účinek na náš organismus, při předávkování je dokonce smrtelně jedovatá. Šťáva z kořene a někdy i z plodů se užívala v nižších dávkách jako lék při nespavosti, ve vyšších pak jako sedativum a narkotikum, analgetikum k utlumení bolestí např. při operacích či silných bolestech. I při těžkých plicních onemocněních léčitelé a kořenářky používali výtažků mandragory, uklidňovala úporný kašel, snižovala tvorbu sekretu v plicích a pomáhala nemocnému spát a odpočinout si. Z listů nebo šťávy se vyráběly obklady na zánětlivá a vředovitá onemocnění kůže, na otoky a pod.

Základní ingredience lektvarů čarodějnic
Mandragora byla také jednou ze základních ingrediencí lektvarů čarodějnic mágů a snad i některých šamanů. Kořen se přidával do různých mastí a nápojů s halucinogenními účinky, kde se využívalo jejího narkotického a halucinogenního působení. Takové nápoje a lektvary sloužily například k věštění budoucnosti, odhalení příčin nemocí a léčení či čarování a zaklínání, umožňovaly cestování do jiných, běžným vnímáním neuchopitelných světů a vizí. I zralé žluté plody se někdy pojídaly pro dosažení hlubokého spánku, doprovázeného silnými vizuálními sny. K laickému léčebnému či jinému použití se dnes mandragora zásadně nedoporučuje, protože následky předávkování mohou být opravdu tragické!

KV - Ilustrační foto:flickr.com/en.wikipedia.org

Přihlášení