Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Léčba psem - canisterapie

Léčba psem - canisterapie

Canisterapie je pomocná terapie kde se používá psa ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.Samotný název canisterapie vznikl v ČR.
Canisterapii lze zařadit do okruhu Sociální rehabilitace.Má výborné využití pro tělesně postižené,mentálně postižené,pro klienty v rehabilitaci,pro lidi trpící psychickými poruchamy,depresí a jinak nemocné.

 

Jak canis terapie léčí?

- rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
- podněcuje verbální i neverbální komunikaci
- rozvíjí orientaci v prostoru a čase
- pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
- rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
- působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v  polohování a v relaxaci
- na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře  a k pohybu
- zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Canisterapeutičtí klienti

Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.

U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích - sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

 

Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Pro provozování cílené terapie je vždy za potřebí kromě psovoda (canisasistenta) a jeho psa také odborník, který vede klienta - terapeut.
 

 

  Zdroj: canisterapie.cz                        Ilustrační foto:mojefoto.net

Přihlášení