Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Kterým městům hrozí potopa?

Výprava mořeplavce Fernaa de Magalhaese viděla na své cestě kolem světa mnohé divy. Mezi ně patřila i místa, o kterých námořník v koši hlásil: „Obydlená pevnina. Ale rozestupuje se, můžeme plout dál.“ A kapitán záhy zjistil, že vplul přímo do centra města. Do Kampong Ayer, dnes patřícího k sultanátu Brunej.
I této největší vodní „vesnici“ světa, staré už 1 300 let, se samozřejmě dotkl pokrok. Například pilíře, na nichž jsou obydlí vystavěna, už nejsou ze dřeva mangrovníků, které začaly být státem chráněny, nýbrž z betonu.
V Kampongu Ayer žije přes 30 000 lidí, se světem je spojují loďky a desítky kilometrů lávek. Najdeme tu mešity, školy i rezidenční čtvrť - vše samozřejmě na betonových pilířích. Jen se smetištěm si zdejší obyvatelé hlavu nelámou, takže rozhodnutí zaplavat si k sousedovi by se mohlo rovnat nechutnému slalomu.

Nová Atlantida?
Kraulem se z hospody domů dostával svého času i anglický básník lord George Byron. Dělo se tak v dobách, kdy sbíral inspiraci v Benátkách; i on by si dnes podobnou plavbu z hygienických důvodů asi rozmyslel. Přesto Benátky neztratily mnoho ze své kouzelné atmosféry a po právu jde o nejznámější město na vodě.
Přitom původně vznikly jako bažinatý úkryt před nájezdy Hunů. Město se z něj stalo vysoušením půdy a vytvářením umělých ostrovů. Celá plocha Benátek se rozkládá na 118 ostrovech. Staré město je oficiálně 80 cm nad mořem, a jakmile voda překoná tuto výšku, ocitne se náměstí svatého Marka pod vodou. Hladina je pečlivě střežena. Jakmile stoupne nad 110 cm, rozezní se siréna. K rekordní záplavě došlo v roce 1966, kdy tu byly bezmála 2 m vody. Vyhlídky Benátek jsou nevalné: propadají se do bažin, na kterých byly postaveny, a vzhledem k tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu se doslova potápějí (zhruba o 20 cm za 100 let).

Evropští kralevicové
Nejpopulárnější vodní město Evropy budou jednou provždy Benátky.
Stojí za to zmínit Petrohrad, jemuž se ostatně říká Benátky severu. Řeku Něvu, která vytváří přes 40 ostrovů, v něm překlenuje 300 mostů. Rovněž prohlídka města se dá provést loďmo - přímo z paluby uvidíte Petropavlovskou pevnost i Isakijevský chrám.
Na vodě respektive na pilířích je postavena i nizozemská metropole Amsterdam. Město, jemuž dala jméno řeka Amstel, je protkáno sítí 160 kanálů (grachtů) o celkové délce 75 km, na nichž se pohupuje přes 2 000 hausbótů: na vodě se totiž i bydlí. O historii tohoto fenoménu vypráví Houseboat museum.

Koloniální půvab
Jedno z nejhezčích měst na řece je vietnamský Hoi An, jenž působí jako skanzen koloniální éry. V jeho starobylých uličkách stále dýchá francouzská atmosféra, kterou dokreslují nápisy Patisserie nad cukrárnami. Je znám také jako metropole ševců a krejčích: přineste si jakýkoli obrázek a do druhého dne máte boty, oblek či šaty hotové.
Hoi An byl dříve významný říční přístav, dnes už po řece Thu Bon pluje lodí méně; přesto zůstává důležitou dopravní tepnou, mnoho silnic tudy nevede. Vodu neradno podceňovat, třeba před dvěma lety se zde místo rikšů proháněly ulicemi lodě a evakuovaly turisty.
Ve Vietnamu je samozřejmě vodních měst mnohem více, zejména v deltě Mekongu, kde se život odehrává prakticky pouze na lávkách a v chatrčích na kůlech. Ale Hoi An nepoškozené válkami je z nich nejpůvabnější.
Benátky Indie, to je Udaipur, překrásné jezerní město ležící uprostřed pouští. Na březích jezera Pičola ho založil v roce 1568 mahárádža Udai Singh, který má na svědomí i překrásné paláce Jagniwas a Jagmandir vystupující z vodní plochy.
První z nich slouží jako luxusní hotel. Pokud si ho zvolíte, povznesete se nad jezero a můžete vnímat hru světel na hladině či pozorovat pradleny, jak zručně zápolí s tunami oděvů. Nebo se můžete jen tak procházet mahárádžovými zahradami, kde oceníte, že Udaipur je na indické poměry velmi klidné místo.

Nejchudší Benátky
Americké Benátky samozřejmě najdeme v Las Vegas, kde mají imitace snad všech slavných měst, ale vlastní místo, jež by připomínalo vodní osídlení, leží na Floridě. Jmenuje se Fort Lauderdale. Na jeho území je 230 km splavných toků a také 10kilometrová pláž.
Ve Fort Lauderdale se totiž nežije, ale užívá. A jezdí se tam na dovolenou. Žlutý písek, modrá voda a celoročně slunečné počasí, to je sázka na jistotu. Výlety říčními loděmi nabízejí exkurzi do milionářských čtvrtí, děti se zase vyžijí v tamním vyhlášeném Ocean World Parku.
Naprostý opak mondénního Fort Lauderdale je Ganvié, městečko v africkém Beninu vybudované na jezeře Nokoué. S výše uvedenými lokalitami má společné jen to, že stojí na vodě. Místo paláců chatrče, místo válení na čisté pláži slalom mezi odpadky.
Životnost domků je prý 25 let, pak dřevěné piloty uhnijí a stavby se zřítí do vody… I obchody se odehrávají z jedné lodě na druhou a jediné pevninské místo je tu hřbitov. Přesto sem míří všichni návštěvníci Beninu, neboť lepší kontrast k Benátkám zkrátka na světě nenajdete…

KV- Ilustrační foto:fernaom.blogspot.com / Stock.XCHNG / en.wikipedia.org

Přihlášení