Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Klement Gottwald by se v listopadu dožil 109 let

Klement Gottwald by se v listopadu dožil 109 let

„Učím se, jak vám zakroutit krkem“
   První komunistický prezident Československa přišel na svět v Hošticích (jeho rodný domek v Dědicích u Vyškova byla naaranžovaná komunistická smyšlenka) jako nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie Gottwaldové. Před 1. světovou válkou se vyučil ve Vídni truhlářem, zároveň se zúčastňoval činnosti v dělnickém tělovýchovném hnutí a mezi sociálnědemokratickou mládeží. Za války byl vojákem Rakousko-uherské armády, ale v létě roku 1918 dezertoval. Po vzniku samostatného Československa sloužil dva roky v Československé armádě. V letech 1920 - 1921 pracoval v Rousínově jako stolařský dělník. V květnu 1921 se účastnil založení KSČ, následně působil pět let jako komunistický funkcionář na Slovensku a redaktorem komunistického tisku. Od roku 1925 byl členem Ústředního výboru KSČ a již za čtyři roky se stal jejím generálním tajemníkem. 21. prosince 1929 dokonce Gottwald vystoupil na půdě poslanecké sněmovny Národního shromáždění s projevem, který mimo jiné obsahoval věty: "A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry... Přejde vás smích!". 

„U nás kolchozy nebudou“
Ve 2. polovině 30. let provedl Gottwald v politice KSČ řadu změn podle změn zahraniční politiky Sovětského svazu. V průběhu 2. světové války jednal s Edvardem Benešem o budoucím uspořádání ČSR, přičemž se tak komunistům podařilo vyjednat si zásadní vliv na poválečné uspořádání Československa. Tak se také ihned po skončení války mohl stát místopředsedou vlády, v letech 1946 – 48 již předsedou vlády. Stylizuje se do role rozvážného státníka a budovatele republiky. Uklidňoval rolníky, že "u nás kolchozy nebudou", živnostníkům sliboval jistoty pro jejich podnikání. Zároveň ale už od léta 1945 nechal budovat své agentury v nekomunistických stranách. Z jemu nejvěrnějších komunistů byl budován bezpečnostní aparát, který na partnery v Národní frontě sbíral kdejakou informaci, aby je později mohl zavřít do kriminálů. Gottwaldovi lidé ovládli jednotné odbory i jednotnou organizaci mládeže. Na podzim 1947 měl již dost moci, držel pod palcem armádu generála Svobody, bezpečnost (policii) a lidové milice a stále byl velmi populární politik. A bylo jisté, že demokracie v čele s komunisty není možná. V únoru roku 1948 se nekomunisté odhodlají k odporu, čehož Gottwald využije k převratu.
   Po Gottwaldově nástupu zavládla v Československu totalita a v zemi začali rozhodovat o všem důležitém sovětští poradci. Mimo jiné radili při násilné kolektivizaci zemědělství, v tom jak si zajistit poslušnost budoucích generací štěpováním správné výchovy již ve školství i v tom jaký průmysl by mělo Československo mít. Nejdůležitější pro ně ale byla armáda a bezpečnostní složky. Pomocí vykonstruovaných procesů bylo posláno na smrt více než 200 lidí a přes 100 000 lidí bylo odsouzeno k mnohaletým trestům vězení. Nakonec Gottwald poslal na šibenici i 11 ze svých nejbližších předních komunistických funkcionářů v čele s Rudolfem Slánským.

Mumifikovaný alkoholik a syfilitik  
   11. března 1953 se první dělnický prezident vrátil leteckým speciálem z pohřbu Stalina. Spolu s účastníky pohřbu přiletěli do Prahy i dva sovětští odborníci na mumifikaci těl. Gottwald si po přistání postěžoval předsedovi vlády Antonínu Zápotockému, že mu není příliš dobře. Myslel si, že má jen chřipku, ale skutečnost byla vážnější. Ačkoliv to bylo přísně tajeno, byl závislý na alkoholu a trpěl syfilidou. Tyto problémy byly zřejmě příčinou aneurysmatu, výdutě srdeční aorty, na jehož následky o 3 dny později 14. března 1953, zemřel. Jeho tělo bylo uloženo v mauzoleu v uzpůsobeném Národním památníku na pražském vrchu Vítkově, aby mohlo být v letech 1953 až 1962 vystavováno návštěvníkům podobně jako tělo Leninovo. Na přelomu 50. a 60. let se ale Gottwaldovi ostatky začaly (v důsledku mumifikace provedené příliš pozdě po smrti) pomalu rozpadat. To se zpočátku řešilo výrobou náhražek příliš poškozených částí těla (nohy, ruce, trup) ve filmových ateliérech Barrandov, časem se však ukázalo, že se tělo nepodaří zachovat. Ke zpopelnění těla v roce 1962 vedle rozkladu přispělo i politické rozhodnutí související s kritikou kultu osobnosti v ČSSR.
   V roce 2007 byl posmrtně zbaven čestného občanství města Vyškova, což odhlasovalo 27 členné městské zastupitelstvo.

    KV                                                       Ilustrační foto: -m-

Přihlášení