Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Kam za nejkrásnějšími vodopády České republiky

Krkonoše – Labský vodopád
Jeden z nejznámějších krkonošských vodopádů se vytvořil pod Labskou boudou, pouhý kilometr od pramene významného evropského veletoku. Voda tu padá z mělkého úvalovitého údolí na náhorní pláni do úzké a hluboké Labské rokle, která je pokračováním ledovcového Labského dolu. Vodopád, ležící na území nejpřísněji chráněné I. zóny Krkonošského národního parku, turisticky zpřístupňuje zábradlím opatřená vyhlídka nad horní hranou. Peřejnatý úsek má délku zhruba 12 m, pak se vodní tok láme do vlastní vodopádové stěny. V detailní modelaci vodopádové stěny se projevuje tak jako na všech ostatních vodopádových lokalitách v oblasti Labského dolu kvádrovitý systém puklin v podložní žule. Za pozornost stojí i šikmé pukliny způsobující postupné boční přepadávání vody a odklon hlavního proudu směrem na jih.

Podhůří Krkonoš a Orlických hor – Vodopád Kamarád
Krásný a vysoký vodopád s přívětivým názvem je ozdobou zahloubeného údolí Divoké Orlice mezi Liticí nad Orlicí a Potštejnem. Veřejnost o něm však neví, protože leží na opačném břehu, kudy nevedou turistické značky. Donedávna se nevyskytoval ani na mapách. Jeho neobvyklý název je odvozen od jména trampského srubu, který stojí v těsné blízkosti. Přístupová cesta vede od železniční zastávky Sopotnice dolů k chatové osadě a odtud proti toku řeky až ke srubu Kamarád. Vodopád se nachází za dřevěnou závorou omezující vstup na soukromý pozemek. Vodopád Kamarád představuje učebnicový příklad vodopádového typu visutého údolí. Jen málokde je u nás tento typ tak dokonale vyvinut jako právě zde. Má výrazný schodovitý a kaskádovitý charakter, daný intenzivním a velmi nepravidelným rozpukáním žulové skály, po níž stéká.

České středohoří – Vaňovský (Podlešínský) vodopád
Vaňovský vodopád je určitě nejznámější a nejkrásnější v Českém středohoří a patří i k nejvýznamnějším vodopádům celé České republiky. Nachází se na okraji Ústí nad Labem naproti hradu Střekov, v uzávěru skalní rokle na levém břehu Labe. Je dobře přístupný, vede kolem něj turistická značka. Představuje typický příklad vodopádu lávových proudů a svým vzhledem připomíná exotické vodopádové lokality z ciziny. Není ale příliš bohatý na vodu, potok je však trvalý a nevysychá. Pokud chcete vodopád vidět v plné kráse, zvolte k návštěvě období roku, kdy je vyšší stav vody a zároveň jsou olistěné stromy – nejlépe pozdní jaro.

Šumava - Vodopád v Terčině údolí
Jeden z nejznámějších a nejfotografovanějších českých vodopádů můžete obdivovat v romantickém Terčině údolí na úpatí Novohradských hor. Má sice umělý původ, s okolním prostředím však splynul natolik, že to už pomalu ani není poznat. Vodopád je oblíbeným cílem vycházek návštěvníků Nových Hradů, přímo až k němu vede pohodlná cesta. Údolím vedou turisticky značené trasy i dvě naučné stezky, orientaci usnadňují směrovky a informační tabule. Vodopád napájí umělý vodní náhon říčky Stropnice, vysekaný do strmého pravobřežního svahu nad zužujícím se údolím. Bývá v provozu celoročně a má vždy dostatek vody. Zajímavostí je jeho téměř dokonalý symetrický tvar, svědčící o precizně promyšlené i provedené práci našich předků.

Vnitrozemí Čech – Skryjský vodopád
Jedno z krajinářsky nejpozoruhodnějších míst v České republice představuje přírodní rezervace Jezírka u obce Skryje, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Malý vodopádek zde vytvořený je skromným doplňkem monumentální soutěsky. Je však nádhernou ukázkou poslední vývojové fáze kdysi mnohem vyššího vodopádového stupně. Má také skoro vždy dostatek vody a v přehledech českých vodopádů obvykle nikdy nechybí. Dostanete se k němu po značené turistické stezce z obce Skryje (cca 3 km).

Českomoravská vrchovina – Vodopád v Trenckově rokli
Jedním z nejkrásnějších míst na Českomoravské vrchovině je Trenckova rokle neboli Trenkárna, připomínající soutěsku jakoby někde ze Slovenského ráje. Nachází  se v údolí říčky Loučky na bezejmenném bočním přítoku a zdobí ji dva vodopády a několik dalších kaskádovitých stupňů. Hlavním údolím Loučky prochází červená turistická značka, do samotné rokle značená cesta nevede. Před jejím vyústěním se však nachází rozcestník a informační tabule. Přístup po značkách údolím Loučky je zdlouhavý, nejbližším východiskem k návštěvě lokality je vesnice Drahonín, odkud se však musí jít po neznačené polní a lesní cestě a v posledním úseku strmým kamenitým chodníkem. Trenckova rokle nese jméno legendárního barona Trencka – velitele obávaných pandurů, který se údajně právě v těchto místech skrýval před spravedlností i se svými naloupenými poklady...

Jeseníky – Vysoký vodopád
Nejvyšší vodopád Hrubého Jeseníku je ozdobou stejnojmenné přírodní rezervace, ochraňující jak samotný vodopád, tak přírodu kolem. Lokalitu navštěvují hojně turisté, při úpatí vodopádu vede modře značená trasa z Bělé pod Pradědem na chatu Švýcárna. Vysoký vodopád byl původně ještě vyšší než dnes. Před rokem 1880, kdy jeho podobu přetvořila velmi silná povodeň, měřil údajně úctyhodných 45m. Také měl celistvější a kompaktnější vzhled, povodeň jej nejen snížila, ale také rozbila do několika dílčích stupňů. Dnešní výška Vysokého vodopádu bývá udávána hodnotou 28 m. Malebnost vodopádu umocňuje za vysokých vodních stavů proměnlivý tvar vodního proudu na dílčích stupních.

KV - Ilustrační foto:cs.wikipedia.org / vodopady.info

Přihlášení