Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jaké je ve skutečnosti nejstřeženější místo světa?

 Pokud jste viděli katastrofický film 2012, možná jste zachytili v dialogu mezi dvěma hlavními představiteli zmínku o tom, že na světě je jediné bezpečné místo, které by přežilo globální katastrofu, a to je skryto hluboko ve švýcarských Alpách. Tímto místem je právě Swiss Fort Knox ve švýcarských Alpách na pomezí bernského a vaudského kantonu, poblíž městeček Saanen a Zweisimmen.
   Největší obavy mají samozřejmě majitelé datových souborů z hackerských útoků, které by je mohly připravit nejen o samotná data, ale i o miliony. Po síti se pohybují desítky tisíc nejrůznějších červů, a virů, čekajících na vhodnou chvíli, aby si pochutnali na cenných datech. Ke katastrofálním ztrátám dat dochází i v důsledku nejrůznějších lidských chyb, zhroucení systému, nebo při prostých poruchách hardwarového či softwarového vybavení. Mnohý z nás, kdo pracuje s počítači, se již někdy dostal do situace, kdy se pevný disk počítače náhle odporoučel do věčných lovišť, a pokud jsme neměli data zálohována, zbyly nám jen oči pro pláč. K tomu přistupují u řady firem obavy ze stále sílící průmyslové špionáže. Proto jsou také ve švýcarském Fort Knoxu uloženy i originály nejrůznějších patentů, unikátních výrobních postupů a vynálezů. Majitelé komplexu jakékoliv elektronické zneužití dat v tomto zařízení naprosto vylučují.   
   V současné době zde má svá citlivá data uloženo na 50 000 zákazníků z celého světa. Jsou mezi nimi nejvýznamnější banky, vládní instituce, nadnárodní korporace, přední světové firmy i malé soukromé subjekty. Nejvíce zákazníků pochází z USA a z Ruska. Z důvodu zvýšení odolnosti proti případnému poškození dat, je komplex rozdělen do dvou center, Swiss Fort Knox I a Swiss Fort Knox II, která jsou hermeticky uzavřené a představují ochranu proti předpokládaným útokům jak počítačového i vojenského charakteru nebo přírodní katastrofy.
 
Hackeři bez sebemenších šancí
    Celý systém ve švýcarském Fort Knoxu je ryze autonomní, zaměřen na vyloučení možných rizik ze strany vlastního personálu tak i vnějšího pokusu napadení uložených dat. Disponuje vlastní, hardwarově nezávislou počítačovou sítí, která může být připojena kdekoliv na světě, a to nezávisle na internetu. V případě propojení přes internet je použito vysoce sofistikované 1024 bitové šifrování, speciální certifikáty a certifikační protokoly. Případní hackeři tedy nemají sebemenší šanci. Pokud by došlo v horském komplexu k výpadku elektřiny, okamžitě se rozběhnou ve zvláštní hale dva mohutné generátory, které mohou zásobovat energií Fort Knox celé měsíce bez přerušení. Protože stovky serverů jsou závislé na udržování konstantní teploty, je nutné jejich nepřetržité chlazení. To obstarává voda a i té mají uvnitř hory nekonečné zásoby. Protéká jí totiž podzemní řeka, kterou systém chlazení využívá.
   Z hlediska zajištění přírodních katastrof a událostí, samo umístění objektu v podzemí tvořeném skalním masivem a dříve vybráno armádou zajišťuje ochranu proti požárům, sesuvům půdy, zemětřesení, záplavám a vzdušným vírům. Přístup do objektu je chráněn několika bezpečnostními zónami od vnějšího monitorování pohybu až po interní monitoring s nezaměnitelnou identifikací osob. Přístup do objektu je možný i pro vybrané klienty a však pouze do klientských prostor. Vlastní úložiště dat, jeho provoz i pomocné technologie objektu jsou bezobslužné, což eliminuje možnou chybu obsluhy nebo záměr sabotáže.

Nebezpečí jménem EMP
Pokud se něčeho bojí společnosti spravující elektronická data jako čert kříže, je to elektromagnetický impulz neboli EMP. Je doprovodným jevem jaderného výbuchu, při kterém vznikne silný proud elektronů, rezonujících v zemském magnetickém poli. Samotný elektromagnetický pulz je extrémně krátký, trvá jednu milisekundu až mikrosekundu. Jeho ničivé účinky spočívají především v jeho rychlosti, se kterou ničí především polovodiče a tranzistory, tedy součástky počítačů a dalších elektronických zařízení. Dnes již není žádným tajemstvím, že některé státy disponují i elektromagnetickými bombami a dokonce i děly, která dokážou vyslat úzce směrovaný magnetický impulz na cíl. Elektromagnetický útok nemusí však přijít jen ze Země, ale i z vesmíru. Zdrojem silného elektromagnetického záření jsou i sluneční erupce – jimi emitované proudy elektronů také dokážou v elektronických zařízeních nadělat pěknou paseku.
   Důležitým zajištěním bezpečnosti je i odolnost proti jadernému výbuchu, kdy jsou objekty, vzhledem ke svému umístění v podzemí, odolné proti přímému účinku těchto zbraní (záblesk, teplo, tlaková vlna, radiace) ale i právě i proti EMP. S možností jaderné události souvisí i možnost chemického a biologického útoku. Z tohoto důvodu jsou objekty vybaveny vlastní přetlakovou ventilací a zásobníky, jejíž provoz zamezuje vniknutí nefiltrovaného vzduchu do objektů. Pro naléhavé situace je v objektu pamatováno s dočasným ubytováním a stravováním osob, které se v dané situaci v objektu nacházejí. Jen zabezpečení proti elektromagnetickému pulzu přišlo společnost na více než 40 milionů dolarů, což představuje na 720 milionů korun. Všechny serverové místnosti a úložné kóje pro data totiž působí jako Faradayovy klece a jsou odstíněny silnou vrstvou železných plátů.

KV-Ilustrační foto:sxc.hu / swissfortknox.ch

Přihlášení