Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak vykládat sen a sny prorocké

Sny mluví řečí podobenství a přirovnání
   Abychom pochopili smysl snu, musíme se možná co nejvíce držet snového obrazu. Snové myšlení je možno považovat za fylogeneticky starší formu myšlení.  Sen je sám o sobě přirozeně jasný, tedy takový, jaký musí za daných okolností být. Totiž sny se jeví neprůhledné a zmatené, jen když jim nerozumíme. Popisuje vnitřní situaci snícího, ale vědomý popírá, že je to skutečnost a pravda, nebo to připouští jen s odporem. Při práci na snu, nesmíme nikdy pustit ze zřetele, že se pohybujeme na zrádné půdě, kde jedinou jistotou je nejistota. Iniciální, sny, zasvěcující do nové skutečnosti, sny přelomové a život měnící, jsou často úžasně jasné a zřetelné … Pochopit neznamená nic jiného, než vědět, kolik nutně potřebujeme, abychom dosáhli svého cíle. Pro sen je příznačné, že se téměř nikdy nevyjadřuje logickým způsobem, ale vždy jazykem podobenství nebo přirovnání.
   Jeví-li se nám sny jako nesmyslné, pak jsme to my, komu chybí rozum a důvtip, abychom správně přečetli záhadné poselství naší noční strany. Nikdo nepochybuje o významu vědomého prožívání, proč by se tedy mělo pochybovat o významu nevědomého dění? Je to přinejmenším také náš život a může nám dokonce prospět či ublížit více než náš život za dne.

Jemná souhra mezi denním a nočním žitím
   Bez znalosti vědomé situace se sen nedá vykládat ani s přibližnou jistotou. Sen totiž není událost, která by byla zcela odříznutá od denního života a jeho rázu. Pokud se tak jeví, pak je to jen naše nepochopení, je to naše subjektivní iluze. Ve skutečnosti existuje mezi vědomím a snem přísný kauzální vztah a v jejich vzájemném chování je nejjemnější souhra. Stejně jako je při výkladu snů nutná přesná znalost příslušného stavu vědomí, je ve vztahu k symbolice snu důležité brát v úvahu filosofické, náboženské a morální přesvědčení. Mnohé sny vzdorují reprodukci ihned po probuzení, jiné si vybavíme pouze s velice pochybnou věrností a jen o relativně nemnohých lze říci, že je můžeme jasně a s jistotou reprodukovat.
   Máme-li sen vysvětlit psychologicky, musíme nejdříve vědět, z jakých předchozích zážitků se skládá. Funkcí snů je tedy zřejmě psychologické vyvažování, vyrovnávání, které je k přizpůsobenému jednání naprosto nutné. Sny nám tedy sdělují řečí podobenství, tj. ve smyslově názorné podobě, myšlenky, úsudky, názory, směrnice a tendence, které byly nevědomé. Nezobrazuje však vědomí vůbec, nýbrž jen určité obsahy, jež asociačně přitahuje a vybírá momentální stav vědomí. Jestliže chceme sen vyložit správně, potřebujeme zevrubnou znalost momentálního stavu vědomí, neboť sen obsahuje jeho nevědomé doplnění - je to materiál, který v nevědomí konsteluje momentální stav vědomí.
 
Prorocké sny může mít někdy každý
  Rozumíme-li prorockým snem takový, který nám může předat nějakou informaci, která se poté skutečně stane, může to souviset se schopností lucidního – tedy vědomého snění. Základním předpokladem může být i to, aby osoba dokázala trochu ovládat svoje sny. Musíme ale na druhou stranu říci, že existuje i velké množství lidí, co skutečně náhodně prorocký sen mají a přitom se u nich schopnost ovládat sen vůbec nevyskytuje. Dokonce existují i případy, kdy jediným projevem potenciálu jsou právě občasné prorocké sny.
   Počátkem výzkumu prorockých snů se věřilo, že se jedná o náhodné projevy kryptomnézie – vybavení si vzpomínek, které se ale tváří jako něco nového. Potom se ale začalo přemýšlet že tato schopnost je zcela samostatná, kterou se pravděpodobně nedá  naučit a možná ani vycvičit, ale může se projevovat i bez výcviku dost často. Navíc bychom měli rozlišovat mezi věšteckými schopnostmi a prorockými sny, neboť se jedná o úplně jiné věci. Věštecká schopnost je chtěný a řízený proces, kdežto prorocký sen je naprosto samovolné zjevení a odhalení budoucích skutečností. Principem prorockého snu je právě to, že nikdy nevíte kdy jaký sen přijde a ve většině případů ani nedokážete hned poselství snu pochopit.
   Připustíme-li že můžeme pracovat s energií, bude i tak velkým problémem, že by bylo možné vidět a vnímat budoucí události. Ale zdá se, že kromě takzvaných "vidění" prorocké sny skutečně existují. Existuje-li tedy schopnost nahlížet do absolutních událostí budoucnosti, pak jen můžeme svou mysl ve spánku otevřít formou předspánkové relaxace a zklidněním mysli.
   U dospělých osob se projevují různé poruchy spánku Mohou mezi nimi být také poruchy, které navozují velmi nepříjemné sny a nebo dokonce noční můry. V nich jsou často zabíjeni buď sami lidé, kterým se sen zdá, nebo jejich blízcí Tyto noční můry však v naprosto absolutní většině nejsou charakteristickými průvodními znaky snů prorockých. Ve zkratce to prostě neznamená, že když se vám zdá sen, že vás někdo ve snu rozřeže v metru motorovou pilou, že tak musíte také skončit i v reálu.

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení