Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak natrénovat vědomé snění, které vám napoví leccos o vás samotných

   Zmínky o lucidních snech nacházíme už u Aristotela, nejstarší dochovaný záznam pochází z roku 415. V 8. století byla v Tibetu buddhisty provozována forma jógy zaměřená na udržení bdělosti během spánku, zabývali se tím především sůfijští mistři. V 19. století se průkopníkem lucidního snění v Evropě stal markýz d'Hervey de Saint-Denis a koncem 20. století Stephen LaBerge vědecky prokázal existenci tohoto jevu a popsal jevy při něm probíhající v mozku, takže došlo k jeho obecnému přijetí ve vědeckých kruzích. A například Jungova psychologie považuje nevědomé (nebo částečně vědomé) snění jako cestu k sebepochopení. Mnohé univerzity a nezávislé agentury dnes vedou výzkum technik a účinků vědomého snění. Zůstává ale stále jedna nevyřešená otázka o neurofyziologické povaze vědomého snění, která je důvodem pro pochybnosti, a to kvůli elektrické aktivitě ve frontálním kortexu, který je obvykle během normálního spánku utlumen. Chování frontálního kortexu nebylo dosud v souvislosti s vědomým sněním důkladně prozkoumáno.

Trénujte udržování bdělosti během usínání
   Schopnost lucidního snění jde určitými postupy natrénovat. Prvním důležitým krokem je naučit se pamatovat si své sny, doporučuje se si je například zapisovat. Nejčastěji používanou metodou k tréninku je tzv. testování reality. Například nápisy ve snech jsou velmi nestabilní (za chvíli je na místě jiný nápis). Pokud tedy člověk během dne čte různé nápisy a kontroluje, zda se po chvíli nezmění, je možné že to provede i později ve snu a získá tím luciditu. Dále se doporučuje například kontrolovat čas na hodinkách. Ve snu bude čas značně nerealistický nebo je ještě možnost testu reality, jednoduše se zeptat ,,Je tohle možné, reálné?´´. Odrazy v zrcadle bývají ve snech často rozmazané, chaotické nebo jinak frustrující. Pokud si jedinec pokusí vzpomenout, jak se na konkrétní místo dostal nebo co předcházelo tomu, co prožívá teď, většinou si uvědomí, že sní, jelikož sny nemívají logický začátek. Další možností je udržení si bdělosti během usínání. Toho lze dosáhnout velice hlubokým uvolněním a zklidněním mysli v klidném a příjemném prostředí. Doporučuje se poloha na zádech, nebo poloha, ve které nejste zvyklý usínat. 
 
Jednoduché techniky ke zlepšení snové paměti
   Pokud si nepamatujete dobře své sny, je mnohem těžší dosáhnout vědomého snění. Existuje mnoho vyzkoušených a ověřených metod pro rozvíjení snové paměti. K dispozici je tolik efektivních technik, že můžete počítat s výrazným zlepšením po několika týdnech praxe. Pro začátek ale jedna základní otázka: skutečně si chcete pamatovat své sny? Je možné, že podvědomě blokujete svoji snovou paměť, protože se bojíte toho, s čím byste se setkali. Proto k sobě buďte upřímní a považujte zlepšování snové paměti za jednu ze svých priorit. Pak začleňte následující techniky do vašeho ranního rozvrhu.
1. Probouzejte se bez pohybu. Při probuzení hned neotvírejte oči. Klidně a tiše ležte.
2. Probouzejte se pomalu. Nechte doznít svůj sen. Nezačněte okamžitě přemýšlet o tom, co důležitého vás dnes čeká. Zabraňte tomu, aby byla vaše mysl zaplavena každodenními starostmi, jinak vzpomínky na sen začnou blednout nebo úplně zmizí. Vaše mysl by měla být zaměřena na to, co se vám právě zdálo.
3. Nechte své myšlenky volně unášet. Proplouvejte jakýmikoli mentálními obrazy, které si vybavíte. Jakmile si vzpomenete na jednu část snu, relaxujte a čekejte, až se vynoří ostatní. Projděte svůj seznam snových témat. Pokud si po probuzení na nic nevzpomínáte, zkuste procházet seznam ve vaší mysli. Tento seznam může zahrnovat lidi, které znáte, místa, jež navštěvujete, jídla, vůně, hudbu, cokoli, co může sloužit jako spouštěč, díky kterému se snové fragmenty vynoří na povrch. Procházejte seznam a ptejte se sami sebe, zda tato osoba nebo toto místo byli ve vašem snu. Pohyb je ve snech velmi častý, takže zkuste přemýšlet o svých aktivitách. Někam jste šli, běželi, šplhali nebo letěli ? Běžné jsou i emoce, uvažujte tedy o svých náladách. Byli jste šťastní, překvapení nebo zmatení, báli jste se ? Čím více jste obeznámeni se svými sny, tím lépe víte, které otázky mohou ve vaší paměti vyvolat vzpomínky na to, co se vám zdálo. Pro začátek můžete ale použít libovolně sestavený seznam.
4. Přemýšlejte „pozpátku“. Zkuste projít svoji paměť nazpět od chronologicky posledního okamžiku, který si vybavujete. Obvykle si nejdříve vzpomenete na události, které se odehrály nejpozději, takže pro maximální vybavení je vhodné vzpomínat „pozpátku“, tedy uvažovat ve směru následek - příčina, nikoli naopak. Pamatujete-li si jednu část snu, zeptejte se, jak jste se do té scény dostali. Nebo se ptejte, odkud určitý snový objekt pochází. Našli jste ho? Někdo vám ho dal? Jedna část snu obvykle vede ke druhé, dokud se nevynoří sen celý.
5. Vyzkoušejte různé spánkové pozice. Vyzkoušejte všechny vaše běžné spánkové pozice předtím, než vstanete z postele. Nejlépe si na sen vzpomenete, budete- li ležet v pozici, ve které jste snili svůj sen. Pokud se vzbudíte na pravém boku, neotáčejte se, dokud si nevybavíte maximum vzpomínek, totéž opakujte na levém boku, na zádech a na břiše.
6. Stále to zkoušejte. Někdy si ráno na nic nevzpomenete, ale záblesky vzpomínek se vynoří během dne. Buďte připraveni tyto vzpomínky zaznamenat.

Nejefektivnější je metoda budíku
   Použití budíku je jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších cest, jak si zapamatovat své sny, zejména v případě, že si je vybavíme skutečně zřídka. Nastavte svůj budík na čas, kdy obvykle sníte, a tak se probudíte ve chvíli, kdy budete mít zážitky ze snu ještě v čerstvé paměti. Časnější ranní hodiny jsou nejlepší dobou pro užití této metody, neboť je to čas, kdy máte nejvíce snů.
   Nastavte svůj budík tak, aby zvonil o dvě hodiny dříve než normálně vstáváte. Jakmile dozvoní, posuňte ho o další půl hodiny dál. Budete se tak pravidelně probouzet přímo ze snu, takže si ho lépe zapamatujete. Toto je jedna z nejúčinnějších metod, neboť plně využívá našeho přirozeného snového cyklu a vytváří každodenní cílový čas, ve kterém si zvyknete pracovat na svých schopnostech. Těchto několik hodin před tím, než normálně vstáváte, budou vaší novou tréninkovou zónou.
   Můžete nastavit svůj budík také tak, aby zvonil v náhodných intervalech v průběhu noci. Výhodou této techniky je, že pokud vám opravdu záleží na rozvoji vašich lucidních schopností, možná nebudete chtít věnovat cvičení pouhé dvě hodiny před probuzením. Tuto techniku můžete použít společně s předchozími pro zvýšení své úspěšnosti.

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení