Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Indický horoskop

   Rozdíl mezi indickou a západní astrologií spočívá v tom, že západní používá zvěrokruh, který začíná jarní rovnodenností 21. března - nulový stupeň Berana, ale indická astrologie používá skutečné postavení souhvězdí. Bere v úvahu jev zvaný precese bodů rovnodennosti, který je důsledkem obměn při otáčení Země. Pro indické astrology jsou znamení zvěrokruhu asi 25 stupňů za našimi západními. Proto má podle této astrologie ten, kdo se narodí asi mezi prvním dnem kteréhokoliv měsíce a přibližně mezi 18. dnem tohoto měsíce své Slunce v předchozím zodiakálním znamení.
   Védská astrologie má dále dvě zajímavé složky, které v západní astrologii neexistují. První jsou "měsíční domy". Jejich pojetí je skutečně velmi staré. Měsíční domy vznikají rozdělením oblohy na 27 domů, každého o 13 stupních. Každý dům je pojmenován po některé manželce boha Měsíce a má svůj vlastní význam. Druhý systém rozděluje 260 stupňů ekliptiky (domnělé dráhy Slunce kolem Země) na podsekce z nichž každá má délku 2 1/2 stupně. Proto jsou první 2 1/2 stupně Berana podřízeny Beranu, druhé Býku, třetí Blížencům a tak dále. Luna v indickém horoskopu je nejdůležitější, podobně jako je Slunce důležité v našem horoskopu. Emoce symbolizované Lunou se považují za nejsilnější vliv na vůli člověka symbolizovanou Sluncem. Další rozdíl je, že zvěrokruh není kruh, ale čtverec. Základní charakteristiky znamení zvěrokruhu jsou ve védské a západní astrologii zhruba stejné. Živly znamením odpovídají stejně v obou astrologiích. Planetární spojení jsou taky stejná, ale védský systém používá pouze ty planety, které byly známy před vynálezem dalekohledu, přivádějícím na dohled vzdálenější planety Uran, Neptun, Pluto.

Mesha - beran
Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.
Vrishabha - býk
Symbolizuje značné množství akceptující pasivity spolu s neporušitelným klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou současně ujišťující a odstrašující. Je ujišťující, protože všechna charakteristika tohoto znamení naznačuje nespornou a nezměnitelnou trvanlivost, pokračování a sílu. Je to odstrašující, protože tyto vlastnosti poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho druhu. Jediný vývoj je možný plozením nebo společenstvím a stykem s přírodou.
Mithuna - blíženci
Umožňuje všechny druhy spojení a páření. Pátrání, které má bázi v objevování a lásce jiného člověka a jiného sebe. Ideálně toto setkání s druhým povede k dalšímu setkání s podstatou sebe samého, bez kterého bytost nemůže žít v souladu a klidu a nemůže dosáhnout splnění své touhy. Toto je tedy znamení, v životě kterého zvídavost a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách světa budou hrát důležitou roli.
Kataka - rak
Značí podněcování citů, představivosti a emocí - a schopností, které to přinášejí. Je to způsobené neoprávněným strachem z budoucnosti, z nevyhnutelných změn bytostí a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího cyklu života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost a obavy tak přinášejí inspiraci a podněcují vzpomínky a touhu po minulosti.
Simha – lev
Odpovídá vítězoslávě a triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka tím, že plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.
Kanya - panna
Toto znamení nastupuje po období instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve kterém neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet inteligentním odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.
Tula - váhy
Zdůrazňuje rovnováhu, která musí ovládat přírodní síly a vnější svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život na straně druhé. Akce, myšlení a emoce musí být vyváženy a řádně promyšleny, takže se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu nebo její nedostatek v dokonalém souladu s okolnostmi.
Vrischika - štír
Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.
Dhanus - střelec
Toto znamení je zobrazováno jako luk a ne jako šíp, protože luk je nástroj, kterým můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed a současně si zachová svoji pozici a místo. Luk je tělo a šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí osobní osvobození a katapultuje mysl do výšky.
Makara - kozoroh
Odpovídá fázi, ve které všechna emocionální ohleduplnost a citlivost je zavržena nebo
udušena a soucit jako takový je potlačen. Neexistují žádné ústupky, když je člověk nucen zachránit svůj život a duši. Krokodýl je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje a čeká. Nelze kolem něj projít. Jeho trpělivost a houževnatost jsou příslovečné.
Kumbha - vodnář
Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem, jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama, než se může obnovit.
Mina - ryby
Směruje k volnému a nespoutanému toku ve vodách, které jsou jasné, čisté a průzračné, nebo zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím, k rybě, která se pohybuje v času a prostoru a vynořuje ze skrytých hlubin života na povrch. Mimořádně citlivé, intuitivní a inspirované znamení, které unáší jeho představivost a proud života.

KV-Ilustrační foto: MorgueFile/Stock.XCHNG

Přihlášení