Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Hry v přírodě a s přírodou pro vaše děti

Hry v přírodě a s přírodou pro vaše děti

Hry doma a na zahradě

Zkouška čichu a chuti
Věk: 6+ Cíl: samostatnost, rozhodnost, smyslové vnímání, komunikace Pomůcky: misky, nůž, jídelní nože, vidličky nebo ozdobná párátka na jednohubky, prkýnko, různé druhy zeleniny a ovoce, šátek
   Připravte více druhů zeleniny a ovoce např. celer, papriku, okurky, kedlubny, ředkvičky, mrkev, pórek, cibuli, jablka, hrušky, švestky, meruňky atd. Vždy jeden kus zeleniny a ovoce nechte vcelku vystavený na stole. Společně s dětmi pojmenujte všechny vzorky, řekněte, které druhy komu chutnají, jak se využívají v kuchyni k přípravě pokrmů, jak jsou zdravé. Ke zkoušce nachystejte vzorky, omyjte je a připravte do poživatelného stavu. Vložte je do misky a dítěti zavažte oči šátkem. Vyzvěte ho, ať k misce nejdříve přičichne. Pokud druh ovoce nebo zeleniny po čichu pozná , může jej hned určit. Jinak vzorek ochutná. Kdo pozná všechny předložené vzorky, zkoušku vykonal úspěšně a je prohlášen mistrem. Na závěr si udělejte zeleninový či ovocný salát.

Včelí roj
Věk: 6+ Cíl: sluchové vnímání, rychlost, matematické dovednosti, fyzický kontakt, rozhodnost, spolupráce Pomůcky: píšťalka
   Zahrajte si na včelí rojení. Procházejte se nebo volně pobíhejte v blízkosti vedoucího. Jakmile vedoucí zapíská na píšťalku, rychle spočítejte, kolikrát zapískal. Utvořte roj s přesně tolika členy, kolik jste zaslechli signálů píšťalkou. Kdo se včas nezařadil do roje, vypadne ze hry. Vedoucí dá dětem ve skupinách pokyn, aby se rozešly. Po chvíli opět zapíská, tentokrát jiný počet signálů. Děti tvoří roje tak dlouho, dokud ve hře zůstane poslední dvojice.

Hry na louce a na poli

Život v půdě
Věk: 7+ Cíl: získání vědomostí o životě půdních živočichů, pozorování, rozvoj slovní zásoby, zručnost Pomůcky: lopatka, zbytky potravin, např. salám, sýr, ovoce, oplatky aj., průhledná miska z umělé hmoty, 4 kamínky, čtvrtka nebo karton A4, štěteček
   Utvořte skupinky. Každá skupinka si připraví všechny potřebné pomůcky. Vysvětlete dětem pracovní postup. Lopatkou vyhlubte mělkou a dostatečně širokou jamku v půdě. Zapusťte do ní průhlednou plastovou misku. Do misky vložte kousky jídla. K rohům nádobky položte čtyři drobné kamínky. Přiklopte nádobku čtvrtkou. Vznikne ochranná stříška, kterou ještě můžete shora zatěžkat v rozích dalšími kameny nebo zamaskovat trávou a větvičkami. Takto připravenou návnadu opusťte a vraťte se k ní druhý den. Další den vyjměte misku ze země a zblízka si prohlédněte drobounké živočichy, kteří žijí v půdě a přilákala je nabízená potrava. Prohlédněte si a s dospělými pojmenujte úlovky dalších skupin.

Větrná honěná
Věk:5+ Cíl: smyslové vnímání, orientace v prostoru, fyzická zdatnost, vytrvalost Pomůcky: brčka, čtvrtka A3, chomáček vaty nebo suché trávy, alespoň dvě pírka
   Dva hráči vezmou brčko a kleknou si na zem ke čtvrtce naproti sobě. Na čtvrtku položte chomáček vaty. Hráčům přidělte okraj čtvrtky, u kterého klečí, a stranu po jejich pravé ruce. Tyto dvě strany tvoří hranici, kterou musí foukáním ubránit. Vedoucí položí doprostřed čtvrtky chomáček vaty nebo suché trávy. V tu chvíli začnou hráči foukat skrze brčko a posouvat tak chomáček různými směry. Čí hranici chomáček překročí, ten získává trestný bod. Kdo získá dříve tři trestné body prohraje. Najděte nebo si přineste několik jemných peříček. Vyzkoušejte foukáním udržet pírka ve vzduchu. Vyhlaste soutěž, komu se podaří nejdelší dobu udržet pírko ve vzduchu. Soutěžící se smí pírka dotknout rukama pouze při zahájení soutěže. Potom musí usilovným foukáním udržet pírko ve vzduchu, pokud možno déle než soupeři.

Hry u vody

Kukátko do vodní říše
Věk:5+ Cíl: motorické a pozorovací dovednosti, rozvoj slovní zásoby, rozumové vnímání Pomůcky: plechovka z nápojového automatu, průhledná fólie, gumička
   Vyrobte si kukátko do vodní říše, abyste mohli pozorovat dění pod hladinou. Požádejte rodiče, ať odstraní z plechovky dno i vrchní kryt a okraje plechovky začistí, aby nebyly ostré. Jeden otvor plechovky zakryjte průhlednou fólií. Fólii připevněte gumičkou tak, že ji navléknete na okraj plechovky. Nechte fólii trochu povolenou, při ponoření do vody se mírně prohne. Vznikne tak kukátko, kterým můžete pozorovat život pod vodou. K pozorování se hodí pevný vyšší břeh rybníka  v polože vleže.

Proměna sáčku v rybičku
Věk: 4+ Cíl: hravost, spontánnost, jemná motorika, práce podle jednoduchého návodu, spolupráce Pomůcky: papírové sáčky, staré noviny, temperové barvy, palety, různě velké korkové zátky, slabé štětce, černá tuš, slabý provázek, sešívačka, červený papír, podložky
   Povídejte si o vodě a rybách – jak plavou, mluví, honí se ve vodě atd. A pak si vyrobte vlastní rybky z papírových sáčků. Nejdříve ohněte oba rohy sáčku (proti otvoru). Tuší nakreslete oblouk, kterým oddělíte hlavu ryby od těla. Dokreslete oko. Vyberte si dvě barvy, korek namočte do jedné barvy rozmíchané s vodou a potiskněte tělo ryby. Než barvy zaschnou, nakreslete na červený papír ústa a vystřihněte je. Připevněte sešívačkou k rybě. Potom dokreslete tuší šupiny po celém těle. Nakonec zmuchlejte starý novinový papír a opatrně jimi sáček vyplňte. Vzadu svažte sáček provázkem, vznikne tak rybí ocas. Hotové rybičky zavěste na síť. Vymyslete pro ně jména. Rybičku můžete nakreslit z obou stran a zavěsit do prostoru.

Hry v lese

Dopis hajnému
Věk: 7+ Cíl: rozvoj slovní zásoby, čtení s porozuměním, samostatnost, rozhodnost, spolupráce, sdílení pocitů Pomůcky: 3 čtvrtky A4, 3 fixy
    Utvořte stejně početná družstva a každému přidělte číslo. Na široké lesní cestě nebo v přehledném terénu vyznačte startovní čáru např. větví. Družstva se postaví do zástupu za startovní značku. Položte čtvrtky označené stejný číslem, jako je číslo družstva, do vzdálenosti 20-30 metrů od startu. Děti mají za úkol doběhnout postupně k listu papíru a napsat na něj název některého lesního živočicha. Jakmile zapíše první hráč, vrátí se rychle do svého družstva a dotykem ruky odstartuje druhého hráče. Štafetovým způsobem se vystřídají všichni hráči. Pak se překontrolují slova a vyhodnotí nejúspěšnější tým.

Lesní zahrádka
Věk: 4+ Cíl: představivost, fantazie, kooperace, rozvoj jemné motoriky Pomůcky: mech, kůra, větvičky, šišky, drobné květy, bobule a jiné přírodniny, kamínky, postavičky – hračky z Kinder vajíčka
   Najděte v lese místo, kde je dostatek vhodného materiálu ke stavbě malé lesní zahrádky. Povězte dětem o trpaslících nebo lesních skřítcích, kteří se objevují v pohádkách. Děti si navzájem ukáží, jaké postavičky s sebou do lesa vzaly. Vybídněte děti, ať postaví pro své postavičky lesní zahrádku z přírodních materiálů. Ti šikovnější se mohou pokusit postavit i zastřešený příbytek. V zahrádce se může objevit mechová postýlka, stolek z kůry, kruhová studna z kamínků, plot z větviček atd.

  KV                                                                        Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení