Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Geofyzikální válka aneb živly země coby zbraň

Geofyzikální válkou se rozumí zasahování do geofyzikálních procesů Země pro vedení války nebo  k vojenským účelům. Světové velmoci mohou sehrát drama hrůzné tiché války, ve které hlavní role obsadí různé typy klimaticko-tektonických zbraní. Zásadní teoretické principy vyvolávání zdánlivých přírodních katastrof objevil geniální Nikola Tesla už před 100 lety!

   Mezi tyto zásahy do přírodních procesů, které je možné zneužít v geofyzikální válce patří: umělé změny klimatu na velkém prostoru, vyvolání dlouhotrvajících dešťů, sucha, změn teplotního režimu, změn směru a intenzity cyklonů a elektromagnetických poměrů atmosféry, destrukce ozónové vrstvy. Patří sem také vyvolání umělého zemětřesení a vulkanických výbuchů s využitím aktivních tektonických vrstev, úmyslně založené rozsáhlé požáry nebo usměrnění letu a dopadu asteroidů. 
   Je známo, že USA a SSSR roku 1970 uzavřely dohodu o geofyzikálním příměří. V návaznosti na tuto dohodu  Organizace spojených národů v jedné ze svých rezolucí z prosince 1974 praktiky geofyzikální války zakázala. Přesto vývoj v této oblasti pokračoval, bez ohledu na podepsanou dohodu, veškerý výzkum v této oblasti se stal tajným nebo prováděn pod záminkou vědeckého výzkumu, nebo vývoje technologie, sloužící více účelům.   Veškerý výzkum v této oblasti se stal tajným.

Americký program HAARP
   Mnoho specialistů a vědců věří, že speciální americký program HAARP (High-frequency Active Auroral Research-Program čili Nízkofrekvenční aktivní polární výzkumný program.) je výsledkem takového výzkumu. Americký vědec Bernard Eastlund je považován za otce tohoto programu. Získal patent pro metodu a zařízení, které umí měřit vrstvy atmosféry země, ionosféry a/nebo magnetosféry. Je veřejným tajemstvím, že USA (a další) již vyvinuly zařízení pro přenos vysokofrekvenčních vln (high-frequency transmitter facilities). Tato zařízení můžou skrze proud iontů zahřívat zemi  až do plazmatického stavu. Je jím možné ovládat životní prostředí do té míry, že vykazuje značný vliv na atmosferické fenomény. Majitel takové zbraně je schopen vyvolat záplavy, tornáda a bouřky, dokonce zemětřesení na kterémkoliv místě na planetě. Lze také paralyzovat civilní či vojenský bezpečnostní systém a dokonce ovlivnit psychiku obyvatel.

Které přírodní katastrofy jsou výsledkem geofyzikální války?
 12. května 2010 postihlo nečekané silné zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice čínskou oblast S‘-čchuan. Střechu nad hlavou ztratilo cca 5 000 000 obyvatel, zahynulo či beze stopy zmizelo 88 000 lidí. Nenasytná smrt mohla mít hody ještě bohatší: V epicentru zemětřesení totiž leží přehrada, po jejímž protržení by vodní živel utopil další desítky tisíc životů. Přehradní nádrž naštěstí vydržela, ale popraskala a její technické zařízení je zničeno. Mnozí odborníci spekulují o tom, že tragédii zavinil mohutný energetický náboj, vytvořený systémem HAARP. Jaký by byl důvod k útoku? Tato oblast patří mezi nejdůležitější oblasti čínského jaderného průmyslu, jsou zde velká skladiště zbraní. Navíc si krátce před katastrofou četní svědci všimli nezvyklých úkazů na obloze – zejména podivné silné záře.
   Nezvyklé atmosférické jevy (duhová mračna aj.) se prý objevily, když americký systém HAARP z Aljašky před pár roky zaútočil na ruský komplex tzv. atmosférických radarů na březích Bajkalského jezera. Cíleným zemětřesným jevem zde byl zničen i velice nákladný podvodní neutrinový dalekohled. Rusko údajně vzápětí reagovalo vytvořením gigantického energetického paprsku. Vyvolal hurikán Katrina, který devastoval americké město New Orleans. Američtí meteorologové poznali, že hurikán má od vzniku nezvyklý průběh rozpadu nad americkou pevninou. Později se něco podobného dělo s tropickou bouří Gustav. Ta se kupodivu oproti obvyklému průběhu podobných pohrom pohybovala v blízkosti zdejších naftových rafinérií, jako by byla dálkově řízena.

Co dalšího ještě ukrývají tajné arzenály?
Na svou chvíli na dobře utajených místech čekají další poslové smrti: Pumy z antihmoty nebo jejich příbuzné umožňující přeměnit kyslík z ovzduší na jedovatý plyn. „Vědci“ se snaží o vytváření umělých tzv. černých děr či umělého zatmění Slunce, což by v postižené oblasti negativně ovlivnilo vývoj vegetace i život lidí. Výjimkou nemá být ani umělé plazmové slunce, které žárem zničí vegetaci i živočichy. Příčinou určitých požárů jsou prý blesky z umělých bouří.Varování se vztahuje zejména k roku 2012, kdy prý „temné síly“ chtějí využít jako roušky ke svým barbarským pokusům zvýšenou sluneční aktivitu! Uvidíme!

KV-Ilustrační foto:wikipedia.org

Přihlášení