Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Geocatching – nevídaný boom aktivní zábavy pro celou rodinu.

Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co se 1. května 2000 rozhodnutím tehdejšího amerického prezidenta Clintona odstranila umělá odchylka přidávaná do signálu GPS. Tím se zlepšila přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na několik metrů. K červnu 2005 bylo již ve 215 zemích na celém světě přes 171 000 skrýší pro geocaching, z toho zhruba 700 v Česku. Na začátku března 2008 bylo na světě registrováno přes půl milionu míst, z toho 6600 v Česku. Podle statistik serveru geocaching.com najde alespoň jednu cache za týden v průměru kolem 50 000 lidí. V ČR bylo založeno do 31. srpna 2009 15 707 keší.
   Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

Co se skrývá v pokladu?
   Cache bývá vodovzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, apod. Zakladatel cache (tzv. owner, z angl. owner = majitel) po jejím umístění zveřejní její souřadnice na některý internetový server zabývající se geocachingem. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké „dárky pro objevitele“. Nálezce cache si smí dárek ponechat (a například přenést do další cache), ale měl by místo něj vložit něco vlastního (jiný dárek) pro další účastníky hry. Vhodnost konkrétních předmětů pro vložení do cache je dána jednak velikostí schránky, ale také představou, že nejčastějšími geocachery, kteří se na výměnu těší, jsou malé děti. Naprosto nevhodné jsou tedy předměty jako peníze (s výjimkou symbolických platných mincí jako např. jednotlivé mince cizích měn), cigarety, předměty s nemravným vyobrazením apod. Nepřípustné je vkládání jakýchkoliv potravin (žvýkačky, sušenky...).
   V keších je možné nalézt i speciální trasovatelné předměty. Jsou to buď travelbugy – předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem, nebo geocoiny (nebo též počeštěně geomince) – speciální mince s unikátním identifikačním kódem. Každý takový předmět má svůj current goal (úkol), který je uveden na serveru, nebo přímo u travelbugu či geomince na kartičce. Current goal obsahuje zpravidla cestovní cíl travelbugu či geomince (např. "docestovat do Japonska"), nebo jiné přání ownera (např. "travelbug musí přebývat v keších blízko vody"). Pro travelbug se užívá také zkratka TB a pro geocoin GC.

Od malých pokladů ve městech po velké dary
    Keše se ukrývají v různých typech schránek. Micro je velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od filmu, od bonbonů tic-tac, od léků apod. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro caches v centrech měst apod. Micro-cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových konstrukcích a bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji miniaturní velikost se do micro-cache nevkládají žádné předměty na výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.
    Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě, která se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje logbook a menší předměty na výměnu. Regular je schránka ideální velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty na výměnu, malé plyšové hračky apod. Často se pro ni používají běžné krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě. Large jsou pak specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu (např. knih a CD).
 
 Pro úplné začátečníky i specializované fanšmekry
  Tradiční cache (český výraz tradicionálka) se umisťuje přímo na místě definovaném zveřejněnými souřadnicemi. U Multi cache (český výraz multina) je k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše potřeba nalézt nejprve skrýš první danou zveřejněnými souřadnicemi a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš finální, případně druhou, třetí a další, postupně je nutné se propracovat až na tzv. finální skrýš. Multi cache mohou mít mnoho podob, spojuje je ale shodná filosofie postupného hledání řetězce pomocných skrýší nebo plnění úkolů směřujících k nalezení skrýše hlavní. Jednotlivé pomocné skrýše se nazývají stage (z angl. stage=stupeň). Zveřejněné souřadnice k Mystery cache (český výraz mysterka) ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod.
   Speciální cache je pak Webcam cache, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede geocachera před objektiv konkrétní popsané webkamery. K virtuálnímu "odlovení cache" pak stačí, aby jiná osoba snímek z webkamery dostupný na internetu uložila. Geocacher pak uložený snímek přiloží jako důkaz k elektronickému logu cache. Kombinaci geocachingu a starší hry letterboxing tvoří Letterbox. Oproti tradiční cache obsahuje navíc razítko, které si nálezce otiskne do svého deníčku. U virtuálního cache (český výraz virtuálka) zas na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace ownerovi cache pro uznání logu. Earthcache je obdoba virtuálních keší. Earthcache se zakládá v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se planety Země. Podobně jako u virtuálních cachí není úkolem najít cache, ale dojít na dané místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na zakladateli, jaké podmínky pro uznání logu stanoví.

KV                                                          Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Komentáře

GEOCACHING -- ne geocatching...

GEOCACHING -- ne geocatching, jak je v názvu článku.
Jinak pěkný článek.
Robert

Přihlášení