Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Geniální Nikola Tesla a jeho vizionářské vynálezy

Svou dobu Nikola Tesla předběhl i v případech, kdy využíval principů mikrovlnné trouby a radaru o mnoho desetiletí dříve, než se tyto vynálezy staly běžnou součástí naší společnosti. Na přelomu 19. a 20. století byl známý a uznávaný i ve světových akademických kruzích, dopisoval si s význačnými fyziky své doby, včetně Alberta Einsteina. Byl uznávaným odborníkem co se týče vědy o elektrickém proudu, jeho vynálezy zdobily domácnosti prominentních obyvatel New Yorku a yl podporován a zaštítěn takovými průmyslníky a finančníky, jako byli J. P. Morgan, John Jacob Astor a George Westinghouse. Mezi jeho početné přátele patřili i spisovatel Mark Twain a geniální pianista Ignace Paderewski. Za svoji práci byl oceněn velkým množstvím prestižních cen a čestných titulů.

 

Geniální Teslova paměť pracující bez odpočinku
   Tesla se narodil v chorvatském Smilanu v roce 1856. Byl synem kněze a matky s velkou tvůrčí fantazií. Měl neobyčejnou paměť, takže naučit se šesti cizím jazykům bylo pro něj hračkou. Později nastoupil na polytechnickou školu v rakouském Gratzu, kde čtyři roky studoval matematiku, fyziku a mechaniku. Několik svých vyučujících šokoval tím, kolik toho věděl o elektrice (která tehdy jako věda byla ještě v plenkách), poněvadž tomuto oboru rozuměl lépe než oni. Jeho vlastní kariéra začala v roce 1881 v Budapešti. Zde také vytvořil svůj první elektrický vynález, telefonní zesilovač (běžný reproduktor), a rozpracoval nápad o rotujícím magnetickém poli, čímž se později proslavil, když na podkladě této ideje vyrobil svůj světově proslulý moderní indukční motor. Vícefázový indukční motor je vlastně to, co pohání takřka všechny průmyslové vymoženosti, od továrních pásů pro zvedáky mechanických přístrojů.
   Je třeba se zmínit i o dalších Teslových mentálních schopnostech. Nejenom že měl fotografickou paměť, ale byl též schopen intenzivně a prakticky využívat tvůrčí vizualizaci. Ve své autobiografii popisuje, že byl schopen si vizualizovat konkrétní přístroje, takže pak mohl provádět testovací zkoušky těchto přístrojů, skládat je dohromady i rozmontovávat a napojovat je na další aparáty. Když skládal a vyráběl své vynálezy, měl všechny plány a specifické detaily pouze ve své hlavě. Tesla spal jenom dvě hodiny denně a neustále pracoval na svých přístrojích a teoriích, aniž by si odpočinul nebo si vzal volno. Byl schopen rozměřit a naplánovat své přístroje s přesností na desetinu milimetru bez použití matematických tabulek nebo logaritmického pravítka.

 

Tesla versus Edison
   V roce 1884 se přestěhoval do Spojených států. Přivezl si s sebou několik modelů svých prvních indukčních motorů. Po krátkém nepříliš šťastném období, kdy pracoval v dílnách Thomase Edisona, byl nakonec představen Georgi Westinghouseovi. Právě v jeho dílnách byl Teslův indukční motor doveden k dokonalosti. Rivalita mezi Teslou a Edisonem měla i později neblahé pokračování, když se Edison a jeho partneři pokoušeli udělat vše pro to, aby zastavili vývoj a šíření Teslova mnohem výkonnějšího a praktičtějšího střídavého proudu, který se uplatnil při elektrifikaci města a rozvodu proudu z elektrárny. Edison dal dohromady putovní show, která se snažila ukázat střídavý proud jako nebezpečný a neperspektivní. Dokonce se snížil k tomu, že před velkým množstvím diváků pomocí tohoto proudu zabíjel malá i velká zvířata (štěňata a jednou i slona). Výsledkem této propagační křížové výpravy bylo, že se stát New York rozhodl použít metodu střídavého proudu k vykonávání soudních poprav. Nicméně Nikola Tesla nakonec v této válce zvítězil a dokázal, že střídavý proud je bezpečný a užitečný, a jeho přístroje osvětlily a dodávaly elektrickou energii celé newyorské Světové výstavě v roce 1899.
   Teslovým nejdůležitějším dílem na konci 19. století byl jeho systém bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí antény. Již v roce 1898 Tesla popisoval přenos jak lidského hlasu, tak obrazu a později vymýšlí a patentuje přístroje, z nichž se následně vyvine naše současná televizní obrazovka. První zkonstruovaný radar v roce 1934 byl postaven na principech (včetně frekvencí a úrovní elektrické energie), které publikoval Tesla v roce 1917. V roce 1898 postavil Tesla experimentální stanici v Colorado Springs, kde studoval charakteristiku vysokých frekvencí a rádiových frekvencí střídavého proudu. Právě zde vyvinul silný radiovysílač jedinečné konstrukce a množství přijímačů pro „rozlišení a izolaci přenášené energie“. Jeho řízené experimenty byly zaměřeny na zjištění zákonů šíření rádiových vln. Teslovy závěry jsou nyní „znovuobjevovány“ a do značné míry potvrzovány objevy ve kvantové fyzice.

Vizionář přenosů na dálku a vynálezce jedinečných motorů
   V roce 1900 Tesla v časopice Century Magazine napsal: „Kdekoliv na Zemi je možné komunikovat pomocí bezdrátových přístrojů. Mé experimenty dokazují, že vzduch (má-li normální tlak) je dobrým vodičem, což před námi otevírá úžasnou možnost přenášet elektrickou energii na velké vzdálenosti, aniž bychom k vedení energie potřebovali dráty. Z toho plyne praktický závěr, že elektrická energie pro nás bude dostupná kdekoliv na zeměkouli. Nedokážu si představit žádný technický pokrok, který by více a účinnějí přispěl ke sjednocení lidstva a zároveň lépe hospodařil s lidskou energií.“
   Další z Teslových vynálezů, který je znám každému, kdo vůbec kdy měl automobil, je to, co si v roce 1898 nechal patentovat pod názvem „elektrická roznětka pro plynové (spalovací) motory“. Dnešní automobilisté znají tuto věj jako systém zapalování svých vozů. Hlavní díl tohoto systému, zapalovací svíčka, se za celé století prakticky nijak nezměnil. Nikola Tesla též vymyslel a sestrojil prototypy jedinečných motorů, které byly založeny na jeho dřívějším plánu rotačních pump. Nedávné testy prováděné s Teslovými bezlopatkovými diskovými turbínami naznačují, že pokud by tato zařízení byla vyrobena ze supermoderních keramických materiálů, jednalo by se o vůbec nejúčinnější spalovací motor, který předčí naše současné pístové motory po všech stránkách – v úspoře paliva, životnosti, nákladech na výrobu, hmotnosti i adaptabilitě na různá paliva.

KV                                                    Ilustrační foto:/cs.wikipedia.org/

Přihlášení