Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Fakta o očkování, které byste měli vědět

Fakta o očkování, které byste měli vědět

Podle amerických průzkumů postihuje obezita skoro pětinu dětí, což je oproti roku 1980 trojnásobek. Výskyt cukrovky v dětském věku se za posledních 30 let zvýšil o 104%. Autismus, který byl kdysi považován výlučně za genetickou poruchu, se zvýšil ani ne za jednu generaci více jak tisíckrát! Výskyt astmatu se zvýšil skoro o 75%, výskyt alergie je šestkrát větší, život ohrožující potravinové alergie se za poslední desetiletí zdvojnásobily. Každé 10. dítě má stanovenou diagnózu „nedostatečná schopnost soustředit se“. Co se to s lidskou civilizací jen děje...?
   Mnozí odborníci tvrdí, že zhoršenou kvalitu života má částečně na svědomí velmi rozšířené a agresivní očkování. V osmdesátých letech se začalo více očkovalo v útlejším věku dítěte a navíc se začaly používat multivalentní vakcíny, ve kterých byla často obsažena také rtuť. Kanadské děti mohou být v současnosti očkované od věku dvou měsíců až osmi vakcínami najednou! Ve věku šesti let může mít dítě za sebou až 41 dávek 11 vakcín. Navíc injekce s vakcínou nejsou přizpůsobené hmotnosti dítěte.
   Jsou-li příčinou zhoršeného zdraví našich dětí tyto faktory, potom horlivé očkování, na kterém trvají školské obvody, zdravotní programy, dětští lékaři a nakonec i společenská poptávka, a které by mělo zajistit, aby byly děti zdravější, vlastně znamená, že jsme vyměnily většinou léčitelné dětské choroby za neléčitelné, celoživotní a extrémně nákladné choroby... Znamená to, že současná očkovací praxe v USA, Kanadě, ale také v Evropě způsobuje vyšší nemocnost a úmrtnost a ne preventivní ochranu dětí.

HIV virus jako důsledek špatných vakcín 
Zahloubáme-li se více do historie trendu očkování, zjistíme, že očkovací látky mají celkově jen slabý pozitivní účinek. Ukazuje se totiž, že úmrtí způsobené dětskými chorobami pokleslo až o 98% ještě předtím, než se vůbec začalo s očkováním. Dostupné záznamy ukazují, že na pokles chorob měla spíše než vakcíny pozitivní vliv dostupnost čerstvé stravy a celkově vyšší životní úroveň.  

Očkovací látky jsou kultivované ve zvířecích tkáních, především v buňkách opic, králičích a psích mozcích, koňské krvi, fetální telecí krvi, kuřecích embryích a dokonce i v plicní tkáni lidského plodu. Za normálních okolností se lidské tělo setká se zvířecí bílkovinou jen prostřednictvím zažívacího traktu, když se ale tyto proteiny vstříknou přímo do krve, mohou způsobit v těle očkovaného jedince dalekosáhlé škody. V použité zvířecí tkáni je absolutně nemožné úplně oddělit jeden virus od druhého a dávky očkovacích látek podávané v minulosti skutečně obsahovaly nežádoucí zvířecí viry. V důsledku toho představují vakcíny nejvyšší riziko křížového přenosu chorob mezi živočišnými druhy. Ostatně jeden důkaz takového křížení známe všichni – virus HIV. Ten se rozšířil na lidi z opic prostřednictvím kontaminované vakcíny proti obrně, která byla podána více jak 300 000 Afričanů.

Diktatura farmaceutických společností 
Chemikálie přidávané do vakcín jako konzervační látky a přísady posilující jejich účinek jsou také nebezpečné. Obsahují formaldehyd, aluminium fosfát, fenol (kyselina karbolová), kamenec, acetón a také rtuť. Mnohé z těchto chemikálií jsou neurotoxické a vedou k množství jiných zdravotních problémů. Někteří odborníci je dávají do souvislosti s civilizačními chorobami jakým je autismus nebo syndrom nedostatečné schopnosti soustředit se. Farmaceutické společnosti samozřejmě argumentují, že „neexistuje jednoznačný důkaz“ spojovat tyto poruchy s očkovacími látkami, nebo se odvolávají na studie, které sami sponzorují. Zdravý rozum nám, kteří ještě nežijeme pod slepou nadvládou generování zisku za každou cenu, napovídá, že vstříknutí toxické chemikálie do tělíčka neurologicky nezralých dětí je opravdu nebezpečné!

Vyvažte se z mentality stáda!  
Váš doktor vám jistě nejdříve řekne, že „výhody očkování převyšují rizika“. Nedejte se ale uchlácholit touto frází. Při zdůvodňování očkování proti chorobám jako jsou neštovice nebo příušnice se vychází z toho, že tyto choroby jsou dětskému životu nebezpečné. Existují ale také teorie opačné, které tvrdí, že prodělané dětské choroby podporují imunitní systém a zabezpečují tak přirozenou obranu proti těmto nemocem po celý život. Navíc, hromadné očkování je dvěma pilíři vystavěno na principu „mentality stáda“. Za prvé předpokládá, že každý jedinec je stejný, a proto by měl být léčen stejným způsobem. Za druhé, vyžaduje se na nás přesvědčení, že je akceptovatelné, obětovat několik málo jedinců pro dobro většiny... Těch „několik málo“ rodičů dětí poškozených nebo zabitých vakcínami, na tento vštěpovaný názor má jistě názor vlastní. Navíc jich není a už nikdy nebude „několik málo“...

  KV                                                    Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení