Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Elektrosmog - metla moderní civilizace

Zdravý prospěšný a škodlivý obal naší planety
   Elektrosmog je vlastně patogen, který je za určitých okolností pro nás prospěšný, dokonce životně důležitý. Mezi  důležité druhy elektrosmogu je přiřazován elektromagnetický potenciál Země, které vytváří její kovové jádro. Toto magnetické pole sahající daleko za hranici naší atmosféry nás chrání proti zabijáckému záření z vesmíru. Bez tohoto neviditelného obalu kolem planety by zde nebyl možný život. A stávající život by během pár měsíců vyhynul.
   Škodlivým elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení (např. televizory, počítače, mobilní telefony, fény, atd.) či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny...). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).

Jak se lidské tělo přizpůsobuje elektromagnetickému vyzařování
   Za posledních sto let jsme dokázali vytvořit mnoho zařízení produkujících elektromagnetické záření od drobných přístrojů, které sice vyzařují málo samostatně, ale mnoho díky jejich celkovému počtu (např. mobilní sítě, vysílačky, telefony) až po atomové bomby, které svým výkonem znatelně narušují elektromagnetický obal Země. Všechny tyto umělé činnosti člověka zdánlivě pomáhající, mají silný vliv na naše prostředí. Je prokázáno, že se zmenšuje přirozené stejnosměrné pole Země, které potřebujeme k životu. Ať již je to spojeno s činností člověka, či s přirozeným přepólováním planety. To, co nám vlastně škodí, není vidět, ale naše tělo samo o sobě produkuje mimo jiné také elektromagnetické pole.
   Každá buňka v těle má povrchové napětí na membránách, které je vyvolané jednak vlastní výrobou této energie, ale také příjmem energie z okolí. Naše buňky se chovají jako "kondenzátory" a ty mají jednu výhodu, kterou je udržení určité hodnoty náboje. Mají také nevýhodu a tou je, že pokud je přetížíte zvýšeným nábojem, než na jaký jsou stanoveny, tak je zničíte. A stejným způsobem se chovají buňky v živých organismech. Když se tedy budeme pohybovat v prostředí, které má zvýšené elektromagnetické vyzařování, tak se automaticky naše tělo přizpůsobuje danému prostředí. Pokud překročíme hranici kapacity buněk, dojde k jejich degradaci a ničení. To se začíná projevovat od bolestí hlavy, nervozity, oslabení nervového systému, deprese, odbourávání minerálů z těla až po srdeční problémy a leukémii. Samozřejmě vás může takovéto záření ve velké intenzitě zcela účinně zabít.
 
Mobilní telefon v každé ruce
   S velkou pompou vtrhly v posledních 10 letech do našich životů mobilní telefony. Ty dnes patří ke standardní výbavě téměř každého člověka. Mobilní operátoři stejně jako rozhlasové a televizní stanice šíří svůj signál prostřednictvím rádiových frekvencí. Mobilní telefony pracují v pásmu 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz. Při jejich používání dochází k zahřívání exponovaných částí lidského těla a k narušování přirozeného elektrického pole mozku. To samozřejmě vzbuzuje otázky o možných zdravotních následcích. Odpovědi jsou často protikladné. Někteří experti upozorňují na to, že nepřiměřeně dlouhá volání pomocí mobilních telefonů mohou vést k mnohonásobně vyšší produkci histaminu, čímž je podporován vznik alergií. Posiluje se i sklon k depresím a nespavosti. Může se dokonce iniciovat vznik nádoru nebo Alzheimerovy choroby. Jiné skupiny odborníků problémy spíše zlehčují.
   A co říci na stožáry mobilních operátorů, které jsou v důsledku přiznané "posedlosti pokrytím" rozmístěny v systematických rozestupech po krajině od nížín až do hor? Je dlouhodobý pobyt v jejich blízkosti bezpečný? Z estetického hlediska určitě nikoli, ze zdravotního hlediska? Farmář Josef Altenweger z vesnice Schnaitsee na jihu Německa by mohl vyprávět. Od podzimu roku 1995 se v jeho stádu krav začaly množit případy předčasných potratů. Krávy byly vyhublé a velká část z nich trpěla záněty očí. Produkce mléka klesala. Altenweger se s obavami díval na to, jak zvířata chřadnou, trpí vyrážkami a jeví známky nervové poruchy (přešlapování na místě, trhané pohyby hlavou). Když se posléze rozhodl krávy přemístit a odvezl je do jiného stáda vzdáleného 25 kilometrů, potíže ustaly a krávy se uzdravily. Když však skupinu vrátil na původní místo, rychlá recidiva a úhyn několika kusů ho přiměly k logické úvaze. Následné šetření Státní veterinární správy potvrdilo jeho podezření, že příčinou potíží bylo elektromagnetickě pole generované nedávno postavenými telekomunikačními vysílači. Přestože vysílače splňovaly normy, stav zvířat se zhoršoval

Elektrosmog může způsobovat rakovinu
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) považuje elektrosmog za pravděpodobně karcinogenní faktor a lékaři se domnívají, že je příčinou až 30% případů rakoviny u dětí. Také u dospělých může elektrosmog způsobovat rakovinu. Nejčastěji se hovoří o rakovině mozku a prsu. Je dáván do spojitosti s potraty, leukémií, depresemi, únavou, bolestmi hlavy, snížením imunity, kožními chorobami a celou řadou dalších méně či více závažných problémů. U některých lidí se dokonce vyvinula alergie na elektřinu (elektrická hypersenzitivita). Ta se v blízkosti elektrických přístrojů, stožárů elektrického vedení či mobilních vysílačů projevuje zvracením, závratěmi, nespavostí a ztrátou koncentrace.

KV-Ilustrační foto: eurorad.ch / sxc.hu

Přihlášení