Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Dovolená bez pojištění – zbytečný hazard.

 Komerční při-pojištění kryje všechny náklady na ošetření, včetně léků, hospitalizace, převozu do nemocnice a také převoz do ČR. Přeprava pacienta ani doprava tělesných ostatků není ze zdravotního pojištění krytá vůbec a především tyto úkony stoupají v zahraničí do astronomických výšek.  Obecně se dá říct, že by komerční pojištění měly uzavřít především rodiny s dětmi, lidé cestující do ciziny za adrenalinovými sporty a občané se zdravotními problémy. Také se vyplatí uzavřít komerční pojištění při cestách do vzdálenějších zemí či zemí s vysokou mírou spoluúčasti úhrady za zdravotní péči (Španělsko, Rakousko, Velká Británie, Německo).

Kartička zdravotní pojišťovny nestačí
   Někteří turisté se domnívají, že jim na cestách v rámci Evropské unie bude v případě potřeby ošetření stačit kartička zdravotní pojišťovny, a že tedy nemusí uzavírat cestovní zdravotní pojištění. Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na úhradu zdravotní péče ve všech členských státech EU, ale jen ve veřejné, respektive státní síti. Komerční cestovní pojištění zahrnuje i ošetření u soukromých lékařů. Pokud ale existuje v dané zemi spoluúčast, zaplatíte za léky a ošetření jen v tom rozsahu, v jakém je hradí i občané této země. Zbytek musíte uhradit v hotovosti. I když už i v Česku platíme poplatky u lékaře, za recept a pobyt v nemocnici, v cizině mohou tyto poplatky dosahovat úplně jiné výše. V mnoha zemích EU činí výše spoluúčasti více než 20 %. Třeba ve Francii se spoluúčast pohybuje na výši až 65 % u léků, v Dánsku až 100 % u ošetření zubů a u léků, ve Španělsku zaplatíte zubaři 50-100 %, ve Velké Británii 80 %, v Maďarsku 20-100 %. A to jsou sumy, u kterých už se vyplatí racionálně předem uvažovat a nechat se při-pojistit.

Když na vás sedne v cizině nemoc
    •Onemocníte-li nebo dojde k úrazu v zahraničí a je zapotřebí lékařské ošetření nebo dokonce hospitalizace, kontaktujte nejdříve asistenční službu pojišťovny, u které máte cestovní pojištění sjednané. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně.
    •Při hlášení vzniku události uveďte jméno a příjmení, číslo pojistné smlouvy, dobu platnosti pojištění, adresu a telefon místa, kde právě jste a kde vás mohou zastihnout. Pak stručně popište situaci, co se přihodilo (vznik pojistné události).
    •Jestliže potřebujete lékaře okamžitě, vyhledejte nejdříve zdravotnickou pomoc a prokažte se pojistnou smlouvou nebo kartičkou.
    •Až uhradíte poplatky za ošetření v hotovosti, vyžádejte si od lékaře originál potvrzení o ošetření s uvedením diagnózy a doklad o zaplacené částce. Po návratu domů vám pojišťovna účtenku proplatí.
 
Když musíte v zahraničí do nemocnice
    •Je-li nutná hospitalizace, kontaktujte okamžitě asistenční společnost, nejpozději ovšem do 24 hodin. Potřebný lékařský převoz je možné provést jen se souhlasem asistenční společnosti nebo pojišťovny.
    •Pokud úraz zavinil konkrétní člověk (například v případě dopravní nehody), je potřebné předložit pojišťovně i policejní protokol.
    •Jestliže na vás úraz, který jste utrpěli v zahraničí, zanechá trvalé následky, oznamte tuto skutečnost pojišťovně hned po návratu do Česka.
 
Když máte zničené kufry
    •V případě, že došlo k poškození vašich zavazadel, nebo vám je dokonce někdo ukradl, oznamte ihned událost na nejbližší policejní stanici. Pokud vám „zmizely“ kufry z ubytovacího zařízení, vyžádejte si od ubytovatele potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody.
    •Došlo-li k poškození, zničení, ztrátě nebo krádeži vašich zavazadel během letecké přepravy, žádejte od přepravce potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody (v případě letecké společnosti jde o protokol PIR). Stejně tak musíte ukázat i letenku a zavazadlový lístek.
    •Kromě výše uvedených dokladů bude zapotřebí po návratu do vlasti pojišťovně dodat i originály dokladů o pořízení všech poškozených nebo odcizených věcí.
 
Když vy někomu něco poškodíte
    •Jestliže v cizině způsobíte někomu jinému „škodu na zdraví nebo majetku“, neuznávejte svou odpovědnost      bez souhlasu pojišťovny. V žádném případě vzniklou škodu nehraďte, a to ani částečně. Zapište si jména      a kontaktní adresy svědků a jejich výpovědi. U škod většího rozsahu, při zranění, nebo pokud je vaše zavinění sporné, zavolejte policii a vyžádejte si policejní zprávu.
    •Okolnosti škody zdokumentujte (například vyfoťte poškozenou věc) a hlavně – nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu moc nerozumíte.

KV                                                                   Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení