Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Domácí experimenty pro malé i velké vědce

Domácí experimenty pro malé i velké vědce

Mince na lokti
Potřebné vybavení: několik kovových mincí
Jak pokus probíhá: Položte minci na svůj loket. Rychle loket ohněte.
Co se stane: Před tím, než začne mince padat, zůstane v místě kam jsme ji položili právě kvůli své setrvačnosti. Můžete si zorganizovat soutěž v chytání mincí. Sledujte, jak často dokážou protihráči chytit minci, než spadne na zem.

Láhev na láhvi
Potřebné vybavení: dvě lahve, list papíru
Jak pokus probíhá: Postavte lahve na sebe tak, aby se dotýkaly hrdly a dejte mezi ně papír. Rychle papír vytáhněte.
Co se stane: Horní lahev zůstane v klidu. Ale pozor, k tomuto pokusu je třeba hodně zručnosti. Můžete to zkoušet nejprve na měkkých polštářích, aby se horní lahev nerozbila, pokud spadne.

Vodní kolotoč
Potřebné vybavení: malá plastová lahev, dvě plastové trubičky (brčka), provázek
Jak pokus probíhá: Ohněte trubičky a zabodněte je do lahve, potom zavěste lahev na provázek. Naplňte lahev vodou.
Co se stane:Voda bude vytékat trubičkami a lahev se začne otáčet opačným směrem, než odlétá voda. Je to pokus, dokazující, že každá akce má svou reakci.

Samozalévací květiny
Potřebné vybavení: nádoba na vodu, stolek, tenká hadička
Jak pokus probíhá: Naplňte nádobu vodou a umísti na stolek. Ten musí být výše než je květináč. Propojte hadičkou květináč s nádobou na vodu (hadičku zapíchněte na jednom konci do hlíny v květináči, na druhém nech ponořenou ve vodě)
Co se stane: Květiny budou mít vždy dostatek vody díky tomu, že hladiny dvou propojených nádob zůstávají stále stejně vysoké. Aby však zalévání začalo, musíš z hadičky vysát vzduch. Voda začne téct ke květináči, ale pomalu, protože v zemině květináče působí jen malý atmosférický tlak. Tento pokus umožní mít květiny zalité i v době, kdy jste třeba na prázdninách.

Krápníky v obýváku
Potřebné vybavení: dvě malé skleněné nádoby, voda, projímadlo, dvě kancelářské sponky, vlněné vlákno, miska
Jak pokus probíhá: Vytvořte nasycenou směs projímadla a horké vody. Nechte ji zchladnout a nalijte ji do skleněných nádob. Připevněte sponky na konce vlněného vlákna. Každou ze sponek ponořte do jiné nádoby, aby vlákno mezi nimi bylo napjaté. Dejte láhve na teplé a bezpečné místo a pod střed vlákna dejte prázdnou misku.
Co se stane: Během následujících dní uprostřed vlněného vlákna začne růst krápník. Nasycený roztok nasákne do vlákna a pomalu se jím začne šířit. Uprostřed vlákna začne odkapávat. během doby se voda vypaří a zanechá slaný zbytek. Můžete si také vymodelovat křišťálovou sochu. Ohnete čistý pružný drát například do tvaru písmena. Namočíte ho na několik minut v lahvi nasyceného roztoku. Vyndáte ho a necháte uschnout.

Obrázky vytvářené zvukem
Potřebné vybavení: balónek, nůžky, krátky svitek tvrdého papíru (třeba od toaletního papíru), gumička, hliníková fólie (alobal), baterka, lepidlo
Jak pokus probíhá: Natáhněte část gumového balónku přes konec papírového svitku a upevněte gumičkou. Přilepte na balónek kousek alobalu. Zapněte baterku a posviťte s ní podle obrázku tak, aby mířila na alobal. Začněte mluvit do svitku, měňte při tom výšku a hlasitost svého hlasu.
Co se stane: Ve světle na zdi se objeví proužky a vlny.

Trysková loď
Potřebné vybavení: prázdná plastová lahev, plastelína, ostrý hrot, balónek
Jak pokus probíhá: dejte na dno lahve plastelínu, aby byla těžší a měla lepší stabilitu. Udělejte malou dírku ve stěně lahve u dna. Opatrně strčte balónek do lahve. Roztáhněte jeho konec přes hrdlo lahve a upevněte ho plastelínou, aby byla těžší. Naplňte balónek vodou asi do poloviny lahve. Prsty utěsněte otvor do lahve a celou ji nořte do vany plné vody. Pusťte balónek. Sledujte proud vody tryskající z lahve a lahev, jak se pohybuje opačným směrem.
Co se stane: Jak voda stříká ven, vaše „loď“ se pohybuje vpřed. Vytékající voda působí tlakem na vodu ve vaně a vzniká tak síla působící na loď – ta se začne pohybovat opačným směrem. Čím rychleji bude vytékat voda z balónku, tím rychleji se bude loď pohybovat.

Kompas z jehly
Potřebné vybavení: papír, tužka, nit, jehla na šití, magnet, knihy
Jak pokus probíhá: Přelož papír do tvaru vějíře a nití ho přivaž za jednu stranu k tužce. Tužku polož na židli pod stoh knih. Zmagnetizuj jehlu tím, že po ní několikrát přejedeš severním pólem magnetu. Dolní část zavěšeného papíru propíchni jehlou. Co se stane: Až se jehla zastaví a bude ukazovat k severu, položte na zem papír a nakreslete na něj čtyři světové strany. Teď už se můžete orientovat. Tyčový magnet může sloužit jako kompas,když ho necháte volně viset třeba ze židle

 

Zdroj: Malý vědec, experimenty, které můžete provádět doma 2, Tomislav Senćanski, 2001, Computer Press,knihy.cpress.cz

Ilustrační foto: photoxpress.com

Přihlášení