Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Co víte o historii internetu?

Boj o akademickou síť bez komerčního využití
Oficiální a dnes již dobře zmapovaná historie světového Internetu klade počátek Internetu do roku 1963, kdy vzniká síť ARPANET, experimentální projekt agentury ministerstva obrany USA DARPA (U.S. Department of Defense Advanced Research Project Agency). Projekt vznikající v době studené války a očekávání války jaderné měl před sebou základní úkol: vytvořit počítačovou síť se striktně decentralizovanou strukturou, kde výpadek jedné části sítě může ihned nahradit část jiná. Tento požadavek se ukázal být jednou z hlavních příčin budoucího úspěchu sítě. Stejně snadno, jako mohly části sítě nahrazovat ty poškozené, bylo možno bez problémů do sítě připojovat další nové sítě nebo systémy. První experimentální připojení v této síti bylo označováno jako DARPA Internet, později jen jako Internet.
   Až do poloviny 80. let se Internet rozvíjí pozvolným samospádem, omezen především na vládní a vojenské organizace. Významnou posilu dostává Internet v polovině 80. let, kdy se k němu začínají připojovat americké univerzity. Jen pro představu - v roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů, zatímco o 8 let později byla prolomena hranice milionu. Nicméně zásadní impuls přichází v roce 1986, kdy vzniká síť NSFNET, páteřní síť Internetu v USA. Její provoz byl financován z rozpočtů vládní agentury NSF (National Science Foundation), odtud i název. Obě  starší sítě se vrátily ke svému původnímu určení a začaly opět sloužit výhradně armádě. Vytvoření páteřní sítě NSFNET podnítilo další připojování do Internetu - ten se stává otevřenou doménou pro vzdělávání a výzkum. Postupně se do Internetu připojují všechny významnější americké univerzity a výzkumné ústavy.
   Internet jakožto akademická síť byl zpočátku prost jakýchkoliv komerčních aktivit. Po dlouhou dobu bylo předpokladem připojení přes NSFNET podpis prohlášení zapovídajícího veškeré komerční aktivity na Internetu. Právě tyto akademické tradice stály u dlouhodobě zažitého mýtu o tom, že vše poskytované na Internetu, má být poskytováno zdarma.

Velký omyl Billa Gatese
Až pád NASDAQu na jaře 2000 přinesl z této představy vystřízlivění nejenom pro provozovatele služeb, ale z části i pro jejich uživatele. Počátkem devadesátých let převládla v USA myšlenka chápající Internet jako odrazový můstek pro další růst americké ekonomiky. Vyústěním těchto tendencí se v roce 1991 stal High Performance Computing Act, jehož iniciátorem byl americký vicepresident AL Gore.
    Americký Internet se z počátku netěšil přílišnému zájmu klasických počítačových firem a tak do jeho vlny nastupují neznámé firmičky, jako Cisco, Netscape, AOL a Yahoo. V té době suverénně kralující IBM se postupem času rozhoupávají k vybudování vlastní celosvětové páteřní sítě, ale například Bill Gates, šéf Microsoftu, je z počátku k Internetu kritický a označuje jej za slepou vývojovou větev.
  Propojení všech sítí – akademických, vládních, firemních atd. je dnes oním Internetem - jednotlivé sítě jsou pak jeho podčásti. V rámci těchto sítí mohou platit pravidla a omezení definovaná provozovatelem sítě, ovšem pokud má takováto síť propojení s ostatními sítěmi na bázi protokolů předepsaných pro Internet.

Český internet a bojkot Telecomu
Devadesátá léta znamenala vstup Internetu i do českých vod. První sítí, která se v Česku (tehdy ještě Československu) objevila, byla v roce 1989 amatérská síť FidoNET – nekomerční a vládou nepodporovaný projekt. Největší boom prožíval  v letech 1993 - 1996. Pro připojení do FidoNETu stačila klasická telefonní linka, stejně jako pro síť EUNet, která se do Prahy dostala v květnu roku 1990. Dalším krokem v budování počítačových sítí byl první český uzel sítě EARN (European Academic and Research Network) – evropské odnože BITNETu, který na ČVUT v    Praze začal pracovat v říjnu 1990.
   Datem připojení tehdejší ČSFR k internetu se uvádí listopad 1991, ale za oficiální datum připojení ČSFR k Internetu lze považovat 13. únor roku 1992, kdy proběhlo slavnostní připojení. Do té doby byl Internet v České republice výsadou jen několika málo jedinců. Na sklonku roku 1993 zaznamenal CESNET, do té doby nekomerční poskytovatel Internetu, začínající poptávku po komerčním využití Internetu. V letech 1995 a 1996 začíná společně s rozvíjející se komercionalizací Internetu v Čechách i bouřlivý rozvoj.
   Na podzim roku 1998 pronikly na veřejnost zprávy o plánovaném razantním zdražení telefonních poplatků, což znamenalo i velké zdražení komutovaného připojení k Internetu. V důsledku těchto událostí následovala v polovině listopadu mohutná protestní akce, která vstoupila do dějin českého Internetu pod názvem bojkot SPT Telecom a za široké podpory sdělovacích prostředků tak navždy ovlivnila historii českého Internetu.

  KV  -  Ilustrační foto:sxc.hu /.computerhistory.org

Přihlášení