Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Co čeká svět médií a počítačů v roce 2011

Tabletů a smartphonů se prodá více než klasických počítačů
    V roce 2011 by se mělo celosvětově prodat na 150 milionů klasických stolních PC (desktop), dále 200 milionů laptopů (resp. notebooků), a „jen“ 40 milionů netbooků. Právě nad netbooky ale převáží prodej tabletů (celosvětově 50 milionů, oproti 40 milionům netbooků), což je samo o sobě zajímavou předpovědí. Tablety Deloitte řadí mezi „ne-PC“ zařízení, ani tak kvůli chybějící klávesnici, jako spíše kvůli operačním systému. Pokud si ale k předpokládanému počtu prodaných tabletů připočítáme očekávaný počet prodaných smartphonů (375 milionů), je součet „smartphone+tablet“ již větší než součet „desktop+laptop+net¬book“. 
   Zařazování tabletů, spolu se smartphony, do nově převažující kategorie „ne-PC zařízení“, má svou logiku: tato zařízení  používají  spíše „telefonní operační systémy“ než klasické - „počítačové“ operační systémy. A co je asi nejpodstatnější: mezi těmito „telefonními operačními systémy“ nepanuje zdaleka taková unifikace a jednotnost jako právě na počítačové platformě.  Společnost Deloitte předpovídá, že ani v roce 2011 nebude situace jiná a mezi „telefonními operačními systémy“ nebude žádný dominovat podobným způsobem, jakým MS Windows dominují  na PC platformě. Podle  odhadu Deloitte získá více než 5% podíl celkem 5 operačních systémů – což bude mít (resp. již dnes má) významné důsledky pro celou oblast aplikací pro takováto zařízení: aplikace se musí „šít na míru“ pro jednotlivé platformy.

Nová generace „citlivých“ počítačů
   Nové inovace a výrobní techniky budou vzdorovat skeptikům, kteří tvrdí, že Moorův zákon je mrtvý. Moorův zákon říká, že počet tranzistorů v procesoru se zdvojnásobí zhruba každé dva roky. Nejedná se však o žádný fyzikální, univerzálně platný zákon, ale spíše o předpověď, která však již přes 45 let úspěšně platí. To znamená, že miliardy nových zařízení, jež v příštích letech získají výpočetní kapacitu a připojení k internetu, budou podstatně výkonnější a na úrovni hardwaru budou mít daleko více funkcí. Zároveň však budou mít výrazně nižší spotřebu energie a delší výdrž baterií.
   Spotřebitelé si zamilují první vlnu kontextově citlivých či percepčních počítačů, které využívají technologii hard a soft senzorů. Například mobilní zařízení zvané „osobní dovolenkový asistent“ (Personal Vacation Assistant) pomocí kontextově citlivých počítačových technologií pomáhá zákazníkům získat maximum zážitků na dovolené. Toto přenosné zařízení pomocí takzvaných hard senzorů (kamer, které rozpoznávají objekty, a polohových přijímačů GPS) a soft senzorů (informací zadaných cestovatelem do zařízení, například údajů kalendáře nebo preferované kuchyně) pohotově doporučuje místa, která je vhodné vidět, vyhovující restaurační zařízení a další.

Smazání rozdílu mezi spotřebními a podnikovými přístroji
   Rok 2011 bude rokem, kdy dojde ke smazání rozdílu mezi spotřebními a podnikovými přístroji. Viděli jsme to už v roce 2010, kdy se telefony iPhone* a Droid* dostaly za podnikové firewally. Zaměstnanci budou chtít používat svá osobní řešení pro práci a zaměstnavatelé budou chtít doplnit podnikové prostředí o zařízení na podporu produktivity. V tomto směru přispěje k pokroku virtualizace, technologie anti-theft, vzdálená správa a zabezpečení. Podnikové služby cloudu čeká výrazný rozjezd s tím, jak bude pro podnikové využití přepracováno čím dál víc cloudových služeb včetně sociálních sítí. Zatímco v roce 2010 zaváděla většina velkých korporací ve svých prostředích virtualizaci, v roce 2011 budeme svědky budování interních řešení cloudu. V cloudu bude probíhat například rendering a jeho výsledky budou v širokopásmových sítích streamovány do zařízení s umírněným grafickým výkonem.

Jak na tom bude ochrana v mediálním světě
   S rychlými změnami požadavků v důsledku čím dál složitějších hrozeb a nových modelů používání včetně cloudu a spotřebních přístrojů připojených k internetu bude zabezpečení nadále jednou z nejvýraznějších priorit odvětví IT. V příštím roce se počítačový průmysl zaměří na základní funkce ochrany infrastruktury a zachování osobních i obchodních tajemství. Roli v tom budou hrát procesory Intel® Core™ vPro™, akvizice společnosti McAfee a četné projekty související s čipy Intel.
   U odkazů na škodlivé weby lze pomocí jejich zkrácení maskovat skutečnou cílovou adresu a tyto zkrácené odkazy lze navíc snadno a ve velkém množství generovat automaticky. Informace získané z geolokačních služeb zase podvodníkům výrazně zjednoduší cílené sociální inženýrství, protože tímto způsobem získají podrobnější informace o své budoucí oběti.
   Podle odborníků ze společnosti McAfee případ WikiLeaks a jeho mediální publicita zřejmě zvýší množství politicky motivovaných útoků. V roce 2010 byly nejpopulárnějšími novými technologiemi a zařízeními Google Android, Apple iPhone a iPad, Foursquare, Google TV a Mac OS X. Lze předpokládat, že počítačoví zločinci se zaměří i tímto směrem. Chytré telefony se totiž stále více používají i ve firemní sféře, ale často bez odpovídajícího zabezpečení – kompromitace těchto zařízení bude představovat velkou hrozbu pro citlivá firemní data.
   V příštím roce se bude také objevovat stále více malwaru určeného pro zařízení Apple iPhone  a iPad. Tyto škodlivé kódy budou stále sofistikovanější. Přibývat bude malwaru podepsaného různými bezpečnostními certifikáty, v obvyklých případech podvrženými. Podvodníci dokáží stále účinněji maskovat autora škodlivé zprávy a předstírat, že jím je někdo, koho adresát zná. Provozovatelé botnetů (síť počítačů infikovaných speciálním software, který je centrálně řízen z jednoho centra) budou spojovat své sítě (např. Zeus a SpyEye) a tyto botnety pak zřejmě dokáží lépe odolávat jak bezpečnostním firmám, tak i policejnímu postihu. Botnety se budou stále více soustřeďovat na získávání citlivých dat namísto rozesílání spamu.
   Firmy všech velikostí a po celém světě budou vystaveny rostoucímu množství pokročilých a cílených útoků, které budou směřovat proti archivům e-mailů, úložištím souborů, databázím a duševnímu vlastnictví firem.

KV-Ilustrační foto:intel/apple.com

Přihlášení