Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Čas vánoc, čas lásky – nejkrásnější citáty o lásce

Čas vánoc, čas lásky – nejkrásnější citáty o lásce 

… a já bych Tě byla následovala až k pekelným místům
O lásce všichni vědí, že je v lidské údy vrostlá. Lidé ji milostně cítí a svorné konají činy. Někdy ji nazývají Afroditou a jindy Radostí. Ale že mezi živly se otáčí, nepoznal žádný smrtelník... U keřů je tomu stejně i u ryb bydlících v moři, stejně u horských zvířat a perutnatých ptáků.  / Empedokles
Pro ženu je lepší vzít si muže, který ji miluje, než muže, kterého miluje ona.
Arabské přísloví
Říkám ti: neexistuje boží milost, která by tě ušetřila uskutečňování... Toužíš být: budeš až v Bohu. On tě navrátí zpátky do své stodoly, až se skrze své činy pozvolna uskutečníš a uhněteš, protože člověk, víš, člověk se rodí dlouho.
Abelárd Heloise
A já pak přece, Bůh to ví, bych tě byla následovala až k pekelným místům Vulkána, kam jsi spěl. Neboť můj duch nebyl se mnou, ale u tebe. A také nyní více než kdy jindy, není-li s tebou, není nikde. Neboť vpravdě bez tebe nemůže být nikde. A prosím, učiň, aby byl dobře s tebou. A bude s tebou dobře, jestliže tě nalezne laskavého, jestliže lásku oplatíš láskou, jestliže dáš málo za mnoho, slova za věci.
Heloisa Abelárdovi

Poznáš lásku ve dvou, ve třech i více...
Dobrý a Všelaskavý dobře věděl, proč řekl:“Milujte se…“ a proč neřekl, jak se milovat.
Poznáš lásku ve dvou, ve třech i více. Nikdy se ničemu nediv. Vždycky přijmi všechno bez výhrad, ale nehledej v těchto nicůtkách svou cestu. Nevyhýbej se její křivolakosti, ale nezapomeň, že tato pěšina vede kolem mrchovišť, žump, hnojišť, jež teprve zítra na tebe dýchnou svou hnilobou, nad kterou jsi se třeba dneska neotřásl. 
Abbé Appliqué
Jestliže láska je sto všechno vytrpět, dovede ještě mnohem víc, dovede všechno nahradit.
J.W.Goethe
Tak jako sám nad sebou zapomněl na celý svět, musí zase nad ním zapomenout sám na sebe.
Nezjevit se, znamená smrt lásky a zjevit se zase přináší smrt milovaného.
S. Kierkegaard
Když člověk miluje, láska je příliš velká, aby se do něho vešla celá; vyzařuje z něho k milované ženě a naráží na ni jako na překážku, takže se musí vrátit k svému východisku; právě tento zpětný odraz naší vlastní lásky považujeme pak za city naší milenky a okouzlují nás víc než při onom vyzařování, protože nepoznáváme, že vycházejí z nás.
M. Proust

Nespěchej, abys mne poznala...
Zmocnit se znamená ztratit. Cítit, aniž se zmocníme, znamená uchovat si, neboť tak získáme samu esenci dané věci. Nikoli láska, ale to okolí ní stojí za to ...
F. Pessoa
Ani já, ani ona nebudeme tou láskou pokořeni. Stanu se prostorem okolo ní a časem v jejím nitru. Řeknu jí: „Nespěchej, abys mne poznala, neboť nic ve mně není k uchopení. Jsem prostor a čas k uskutečnění.“ Jestliže mne bude potřebovat, tak jako potřebuje zrno zemi, aby se stalo stromem, nebudu ji dusit vlastní domýšlivostí. Ani ji nebudu uctívat pro ni samu. Sevřu ji pevně do spárů lásky. Má láska jí bude orlem s mocnými křídly. A ona neodhalí mne, leč skrze mne odhalí údolí, hory, hvězdy a bohy.
A. de Saint-Exupéry
Ne morálka, ale naplnění. A není jiné naplnění než láska, to znamená zříci se sebe sama a zemřít pro svět. Jít až do konce. Ztratit se. Rozpustit se v lásce. Potom bude tvořit síla lásky, ne já. Pohroužit se. Rozpadnout se. Zničit se v naplnění a vášni pro pravdu.
A. Camus
První oslovení lásky není „já a ty“, ale  vyslovujeme „jsme svoji“. Láska nerozdvojuje na „já a ty“, protože jen srdcem je možné volat, cítit a myslet ke všem bytostem. „Láska je nejen to, co udržuje lidi pospolu vlivem odpovídajících svazků, nýbrž to, co bytostně potřebuje každý člověk. Člověk, který nedovede vyvíjet sílu lásky, zpustne a seschne, neboť síla lásky je životní silou, která rozdmychává a udržuje bdělé a živé to, co spočívá v naší bytosti.
Novalis
Nechť vaše láska vypudí vaše milované do světa, aby si uvědomili, čím jsou.
Nejsi zodpovědný za žádnou lidskou duši. Každá duše si musí neustále volit svůj osud.
Láska probouzí strach, strach probouzí lásku, láska probouzí strach...
Vaše soustředění na druhého – vaše posedlost druhým – je příčinou neúspěchu vašich vztahů.
Doopravdy si přeji to, co ty si doopravdy přeješ. Nic jiného a nic víc.

vestirna.com

Přihlášení