Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Boule aneb o přirozené cestě k mužské antikoncepci.

Gen pro spermie společný všem
   Gen, nazývaný odborníky Boule, je u lidí znám již téměř celé desetiletí, protože je odpovědný za tvorbu spermií. Nyní vědci tvrdí, že tento gen potřebují pro své spermie také hmyz a jiní savci, což znamená, že spermie jsou hodně letitou záležitostí, přinejmenším nějakých 600 miliónů let. Prozkoumáním jeho funkcí za tuto dobu si vědci slibují lepší pochopení mužské neplodnosti. Gen pro spermie společný různým organismům je zajímavým zjištěním, když si uvědomíme jak spletitými cestičkami se strom života ubíral a že i ti, kteří se s ním dávno a  navždy rozešli, měli s námi cosi společného. Stálost genu pro tvorby spermií je ale něco podivuhodného, neboť pro pohlaví typické geny mají tendenci tvořit stále nové specifické varianty a jsou podrobovány silné selekci. Výjimečný „super samec“ má větší šanci převálcovat konkurenci a zajistit si přenos genů na další generace z čehož plyne, že tyto geny se mění rychle. Proč se Boule chová jinak, je záhadou, ale nějaký význam to mít musí.


 
Čas trilobitů je i náš čas
   Boule je nejstarší lidský specifický gen pro spermie. Nachází se na druhém chromozómu a patří do rodiny DAZ genů. Sem patří jak geny specifické pro Y chromozom, tak i geny vyskytující se na dalších chromozomech. Pro všechny je typické, že se nějak podílí na vzniku pohlaví, nebo toho co s ním souvisí, například na tvorbě pohlavních buněk. Boule je důležitá při meioze, bez níž by pohlavní buňky nevznikly. Až nyní je ale jasné, že tvorba spermií u mnoha vzdálených druhů pochází z jednoho genového prototypu. Nedá se to přirovnat třeba k vývinu letu ptáků a hmyzu. Jejich křídla se nevyvíjela tak, jako jejich spermie a tak v křídlech žádný společný genový základ nenajdeme, ale v jejich spermiích ano. To, že tento gen je prakticky stejný u lidí, savců, ryb, hmyzu, ploštěnců a dokonce i u mořských bezobratlých, je něčím, co je i pro odborníky trochu silná káva. Znamená to, že gen a jeho produkt, kterým je protein stejného jména, a na jehož správné funkci závisí dnešní spermie, vznikl již kdysi v době, kterou označujeme jako Prekambrium. Tedy v čase vzniku prvních mnohobuněčných organismů, které se podobaly dnešním medúzám a ostnokožcům, kdy na Zemi vnikaly předchůdců kroužkovců a trilobitů.


 
Nová cesta k přirozené mužské antikoncepci
   Odhalení funkcí genu, který si z dob pradávné minulosti Země stále ponechává pod palcem tvorbu spermií, může mít řadu praktických dopadů. Tím nejlákavějším se jeví znovu nastolení  možnosti přirozenější mužské antikoncepce. Pokusy na zvířatech vypadají slibně. Myšákům byl tento gen vyřazen z činnosti, a přesto zůstali zcela zdraví, ani  sexuální apetit jim neubyl, jen se jim netvořily spermie. Z mužů by pochopitelně genetické mutanty nikdo nedělal. Jde jen o to, najít něco, co gen přibrzdí, aniž by bylo potřeba jej totálně poničit.
   Výzkumy Boule genu by nám mohly napomoci i v boji s nemocemi přenášenými moskyty a parazitickými červy. Zásah do jejich genu by narušil jejich rozmnožování. Gen Boule má totiž něco, o čem ještě nebyla řeč – kromě klíčové oblasti, jež máme všichni stejnou, má též místa, kterými se jednotlivé druhy liší. A právě toho bychom mohli využít k přípravě specifických pesticidů, kterými vědci hodlají regulovat počty přenašečů infekčních chorob.

   Zatím výzkumy tak daleko nejsou, nyní šlo především o potvrzení hypotézy, že gen Boule je rozeset po celé živočišné říši. Jak široce a jsou-li výjimky mělo potvrdit i pátrání u člověku tak vzdáleném tvoru, jakým je mořská sasanka. Jenže ty, jak známo, souhlas k odběru svých spermií snadno neposkytují. Pracovišť, které to s nimi umí, je jen několik na světě. Proto se vědci uchýlili k jinému řešení. Hledali sekvence genu v jejím genomu. Našli ho. Gen je tedy skutečně tak široce rozšířen, jak pravila hypotéza a je mu okolo 600 milionů let. Kdyby Rudyard Kipling žil dnes, možná by větu v Knize džunglí: „Jsme jedné krve. My, ty a já“, formuloval pod dojmem nových poznatků: "Jsme jedné spermie..."

KV                                                           Ilustrační foto: Stock.XCHNG

Přihlášení