Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

10 rad jak neprohloupit při internetových nákupech

10 rad jak neprohloupit při internetových nákupech

1.Věnujte velkou pozornost výběru správného obchodu, ne vždy znamená nejnižší cena nebo líbivý vzhled nejlepší volbu. Jestliže se cena u jednoho či pár obchodů výrazně liší od běžné ceny většiny obchodů, může se jednat o zboží z tzv. šedého dovozu, tedy může jít o zboží, které není určeno pro český trh. V případě zboží z tzv. šedého dovozu se může jednat o částečnou nefunkčnost (velmi často u mobilních telefonů) či nemožnost uplatnit bezplatnou reklamaci u autorizovaného servisu dané značky. Velmi nízká cena může také značit, že jedná o použité zboží či zboží s vadou. Důkladně si pročtěte obchodní podmínky, jestli v nich není tato skutečnost poznamenána, jinak byste ji měli najít přímo u popisu parametrů výrobku.

2.Pokud nemáte s vybraným obchodem zkušenosti, zjistěte si na internetu nebo od známých pozitivní reference. Zajímejte se o to, zda obchod pomáhá zákazníkům při výběru zboží například umožněním komentářů či hodnocení u zboží. 
3. Hledejte na stránkách obchodu logo certifikace APEK či SAOP, nákup je pak bezpečnější. Můžete využít například katalogu certifikovaných obchodů na certifikovany-obchod.cz nebo se přímo obrátit na SOS – Sdružení ochrany spotřebitelů. Obchody, které k certifikaci přistoupili, dávají najevo, že znají práva spotřebitelů a tato práva dodržují. Certifikace znamená pro spotřebitele větší jistotu při nakupování a dovolání se práv.
 
4. Zjistěte, zdali obchodník na www stránkách poskytuje své identifikační údaje a uvádí nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky, ze zákona je tak povinen.Jsou mezi nimi zejména obchodní firma či jméno a příjmení fyzické osoby, identifikační číslo prodejce, sídlo právnické osoby a bydliště fyzické osoby a dále údaj o zápise v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci. Zjistíte z nich způsob platby, dodání zboží, jak uplatnit reklamaci a vaše nároky při výskytu vady.

5. Z kontaktních informací si ověřte, zda má obchodník dostatečně kvalitní zázemí pro vyřízení vaší objednávky. Spolehlivé internetové obchody uvádí v kontaktech vždy i provozovatele. Čím více informací o sobě obchodník zveřejňuje a čím více informací si spotřebitel ověří, tím větší je jistota bezpečného nákupu.

6. Buďte pečliví při vyplňování objednávky a při zadávání bezhotovostní platby (převodem, SMS, on-line). Jde-li o váš první nákup, volte jako způsob platby raději dobírku, nic neriskujete. Uschovejte si potvrzení o objednávce. Uschováním objednávky předejdete komplikacím při tvrzení obchodníka, že jste si zboží objednali za jinou (vyšší cenu). Pokud podáte objednávku prostředkem komunikace na dálku (kromě objednávky elektronickou poštou) je obchodník povinen neprodleně potvrdit její obdržení. Kartou plaťte pouze u prověřených obchodníků, kteří na trhu působí již dlouhou dobu.

7.Při převzetí zásilky od dopravce zkontrolujte neporušenost obalu zásilky. Porušenou zásilku nepřebírejte, sepište protokol s dopravcem a kontaktujte obchodníka. Cena za zásilku musí odpovídat té, kterou vám obchodník potvrdil. Doporučujeme zásilku za vyšší cenu, než za kterou jste si zboží objednali, nepřebírat a neprodleně kontaktovat obchodníka, aby sjednal nápravu.

8.Vzhledem ke specifickému způsobu nákupu přes internet, kdy spotřebitel nemá možnost si zboží vyzkoušet, vidět ho v reálu apod., je stanoveno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo nemůže spotřebitel využít např. u zboží upraveného podle jeho přání, u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání, na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, jestliže spotřebitel porušil jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů. Jestliže se rozhodnete odstoupit od smlouvy, učiňte tak v zájmu právní jistoty písemně, na adresu prodejce a to ve lhůtě. Je povinností obchodníka Vás o tomto právo informovat. Pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta na tři měsíce od převzetí plnění. 

9.Zákon o ochraně spotřebitele § 19 odst. 3 stanoví, že prodejce je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady (či odůvodněné zamítnutí) musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud tak prodejce neučiní, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamaci je nejlépe vyřizovat v sídle či centrále internetového obchodníka. Při neodstranitelné závadě má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, výměnu výrobku či přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba je na spotřebiteli.
 
10.Pokud nakupujete opakovaně, snažte se využívat služeb obchodů, se kterými jste byli v minulosti spokojeni, jistě vám také nabídnou zajímavé slevy.

  KV

Přihlášení