Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Všeobecné podmínky a podmínky registrace

1.Provozovatelem internetového magazínu HobbyStranky.cz je společnost Vydavatelství MAC s.r.o.

2.Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek HobbyStranky.cz, aby se řádně seznámili s  těmito Všeobecnými podmínkami a podmínkami registrace, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek HobbyStranky.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.


3.Jakékoliv užití internetových stránek HobbyStranky.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek HobbyStranky.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Vydavatelství MAC s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek HobbyStranky.cz.

4.Na internetových stránkách HobbyStranky.cz jsou společností Vydavatelství MAC s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vydavatelství MAC s.r.o.

5.Veškerý obsah internetových stránek HobbyStranky.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek HobbyStranky.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Vydavatelství MAC s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek HobbyStranky.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách HobbyStranky.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách HobbyStranky.cz.

6.Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek HobbyStranky.cz.

7.Každý návštěvník užívá internetové stránky HobbyStranky.cz na vlastní riziko. Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek HobbyStranky.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek HobbyStranky.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách HobbyStranky.cz, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách HobbyStranky.cz.

8.Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek HobbyStranky.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Vydavatelství MAC s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Vydavatelství MAC s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Vydavatelství MAC s.r.o.

9.Společnost Vydavatelství MAC s.r.o.. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10.Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost Media Connection s.r.o. povinna se řídit.

11.Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách HobbyStranky.cz. Společnost Vydavatelství MAC s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.9. 2008.

Podminky  registrace na HobbyStranky.CZ

Registrací na stránkách HobbyStranky.cz vyjadřujete souhlas se zpracovánímsvých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely společnosti Vydavatelství MAC s.r.o., která si rovněž vyhrazuje právo poskytnout osobní údajepro tytéž účely třetím osobám.

Přihlášení