Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Kamna & Krby

Užívat si pohodu

Teplo, pohodlí, spokojenost: Co může být krásnějšího než teple praskající oheň v krbu v útulném prostředí našeho domova? Takový sen si můžete splnit snáze, než jste si kdy pomysleli. Jaké jsou možnosti, jak byste měli postupovat, čeho je třeba si povšimnout a co je důležité, to všechno se dozvíte z této speciální informace.

 


Otevřený krb

Otevřený krb má magickou přitažlivost – můžete před ním sedět dlouhé hodiny, dívat se do plamenů a vychutnávat si vlídné teplo. Při energetické účinnosti 10 % je však topný výkon spíše zanedbatelný. A otevřené krby mají bohužel další nevýhodu: příliš zatěžují životní prostředí. V mnoha městech je proto dnes již úřady nepovolují. Potřebnou informaci získáte u kominického mistra, který by měl být Vaším prvním partnerem, pokud plánujete postavení krbu nebo krbových kamen.


Topné krby a krbová kamna

Topné krby nebo i krbová kamna spojují optické vjemy otevřeného krbu s výhodami topení. Teplo, které vzniká spalováním přitom neuniká z větší části komínem ven, ale využívá se k vytápění prostoru. A nemusíte se přitom ani vzdát pohledu do praskajícího ohně: topeniště lze opatřit ohnivzdornými skleněnými tabulkami.

 


Starosti s výběrem

Existují tři základní druhy topných krbů: s otevřeným topeništěm, s možností volby mezi otevřeným a uzavřeným topeništěm a s uzavřeným topeništěm. Pro lepší přehled jsou rozděleny do následujících skupin:

· A s krbovou vložkou,
· A1 se samouzavíracími dvířky
· B s individuálním topeništěm
· C s krbovou kazetou

Poslední typ je nejvýhodnější z hlediska ochrany životního prostředí. Příklad stavby takového topného krbu Vám nabízíme v tomto speciálu.


Předpoklady

Otevřený oheň spotřebuje velké množství kyslíku. Proto smí být umístěn pouze tam, kde je prostor možné větrat přímo nebo nepřímo přes jiné prostory. Vznikající spaliny s obsahem kysličníku uhličitého musí být odváděny komínem přes střechu do volné atmosféry.

Při navrhování komínu platí: otevřené krby typu A, B a C musí být zásadně vybaveny vlastním komínem; krby typu A1 a C1 mohou být napojeny i na víceúčelové komíny. Ústřední topení musí být rovněž vždy vybaveno vlastním komínem. I v tomto případě je nejúčelnější informovat se u zkušeného kominíka.

 

Přihlášení