Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Lehké příčky

Lehké akustické příčky jsou v provedení se svislými kovovými sloupky opláštěné obvykle sádrokartonovými deskami a vyplněné akustickou izolací. Suchý způsob montáže zaručuje rychlé a jednoduché zpracování.

Vhodné střídání vrstev zaručuje i při nízké hmotnosti dosažení velmi dobrých akustických vlastností. Příčky provádíme jako jednoduchou stěnu nebo jako zdvojenou stěnu s přerušeným akustickým mostem.
Zásady pro konstrukci lehkých sádrokartonových příček

* Kovové obvodové profily (vodítka) musí být po celém svém obvodu akusticky (podložením profilů trvale pružnou separační páskou nebo trvale pružným tmelem) odděleny od stávajících stěn a podlah.
* Spáry desek mezi sebou se vyplňují sádrovým tmelem s použitím výztužné pásky.
* Styk mezi stěnou a deskami těsníme sádrovým nebo trvale plastickým tmelem. Pro akustické příčky doporučujeme pouze plastický tmel.
* Ve spojích mezi deskami a stěnami nesmí být žádný otvor ani spára.
* Vyplnění na celou tloušťku příčky akustickou izolací má podstatný vliv na zlepšení vzduchové neprůzvučnosti.
* Zvýšení počtu sádrokartonových desek zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost.
* Použitím různých tlouštěk plášťů na jednotlivých stranách příčky se zlepší akustické vlastnosti příčky (jak vzduchová neprůzvučnost, tak i frekvenční charakteristika).
* Objemově lehké a velmi těžké akustické izolace nezlepšují vzduchovou neprůzvučnost tak jako izolace z kamenné vlny s objemovou hmotností 45 - 65 kg/m3.
* Zdvojené, na sobě nezávislé stěny, dosahují nejlepších akustických vlastností.
* Dilatační oddělení mezi sádrokartonovou deskou a nosným kovovým profilem (stačí jednostranně) samolepicí páskou PE výrazně zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost.
* Akustická sádrokartonová příčka s garantovanými vlastnostmi rozhodně není tím správným místem k šetření na materiálu nebo k záměně značkových komponent za neznačkové. Toto se týká všech prvků konstrukce (desky, profily, izolační materiál, spojovací materiál). Např. použitím nesystémových profilů klesne neprůzvučnost až o 4 dB.
* Montáž příček musí být prováděna v souladu s technologickými předpisy výrobce.

     
Montáž profilů Vkládání izolace Vyplnění příčky


     

Lepení pásky Montáž sádrokartonu Vyplnění spár

Detaily napojení na okolní konstrukce

Rozvody vody, kanalizace a topení v akustické příčce pokud možno nevedeme. Tyto rozvody a místa prostupů jsou akustickými mosty a velmi výrazně zhoršují vzduchovou neprůzvučnost. U plovoucích podlah příčku osazujeme na nosnou konstrukci, ne na roznášecí vrstvy plovoucí podlahy (viz následující obrázky).

              1                                                 2                               3

1.Správné napojení příčky a plovocí podlahy na nosnou konstrukci

2.Chybné napojení příčky a plovoucí podlahyna nosnou konstrukci

3.Napojení příčky na strop

Zdroj  www.rockwool.cz

Přihlášení