Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Fasádní nátěr

Fasádní nátěr

Vnější nátěry chrání omítku a zdivo před povětrnostními vlivy a vlhkem. Vlhké zdivo se snadno poškodí mrazem a šíří se na něm řasy. Je proto velmi důležité vždy po určité době nátěr fasády obnovit a včas tak předejít poškození omítky. Fasádní barvy musejí být z těchto důvodů vysoce odolné vůči dešti, slunci a znečištění, zároveň musejí být dobře paropropustné. Moderní fasádní nátěry splňují oba požadavky. Od konce 90. let jsou na trhu kvalitní fasádní nátěry se samočisticím efektem. Fasáda Vašeho domu je tak dlouho Vaší skutečnou vizitkou


Podklad

Nový nátěr můžete nanést na vápenopískový podklad, cihlové zdivo, minerální omítku, vláknocementové desky nebo staré nátěry. V případě betonu je třeba dát pozor na to, aby byl natřen čistou akrylátovou barvou pokud možno nepropustnou pro plyny. Než začnete s první vrstvou nátěru, měl by být podklad vyčištěn a nejlépe ještě opatřen základním nátěrem. Před nanášením silikátové barvy je třeba natřít danou plochu silikátovým základním nátěrem. Podklady, které silně pouštějí barvu, a staré nátěry provedené vápennými barvami je třeba beze zbytku smýt nebo seškrábat.


Nová omítka

Není-li fasáda dosud omítnuta nebo nejde-li už starou omítku opravit, je třeba nová omítka. V takovém případě je třeba se také zamyslet nad izolací vnějších stěn. Jestliže byla fasáda opravována z více než 20 procent je často vhodnější realizovat další vnější izolaci. Vnější izolace je doporučována i z důvodu snížení tepelných ztrát.

 

Přihlášení