Aby pila v ruce nebolela – vyberte si přímočarou nebo ocasku