Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Způsoby zateplení objektů

Způsoby zateplení objektů


Mezi vnitřním a vnějším zateplením je velký rozdíl z hlediska tepelných mostů:

Tepelné mosty ve zdivu nezatepleném, zatepleném zevnitř a ve zdivu zatepleném zvenčí.

Vnitřní zateplení
Tento způsob izolace domů s sebou přináší řadu úskalí:

* Velké teplotní rozdíly ve zdivu, které není zvenčí chráněno proti výkyvům počasí zateplovacím systémem. Při tomto způsobu může být zdivo podstatně rychleji narušováno než při zateplení zvenčí.
* Nebezpečí kondenzace vlhkosti v tepelné izolaci, nebo v samotné konstrukci. U dřevěných staveb a dřevěných trámových stropů hrozí kondenzace v úrovni zhlaví trámů!
* Nelze odstranit tepelné mosty
* Jsou izolovány pouze dílčí části budov, proto má tento systém většinou menší účinnost
* Nutnost využití pečlivě provedených parotěsných vrstev na vnitřní straně izolace
* Zmenšení akumulace tepla v obvodovém plášti - místnosti rychleji chladnou
* Zmenšení vnitřního prostoru


Zateplení zevnitř nachází své uplatnění pouze tam, kde nelze zateplení zvenčí z jakýchkoli důvodů provést, například u historických objektů. Vždy je třeba situaci posoudit za pomoci odborníka.


Vnější zateplení
Vnější zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Jejich obrovskou výhodou je celistvost izolační vrstvy. Izolace chrání objekt jako celek, nejen jeho oddělené části. Použitím vnějšího zateplovacího systému se také podstatnou měrou snižuje namáhání obvodové konstrukce - zejména jejich spojů - výkyvy teplot a povětrnostními vlivy.
Pro trvalé obývání je také důležité zachování masivního zdiva uvnitř izolačního systému, což zaručuje dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru.


                 1                                   2                                    3

1 Průběh teplot v nezatepleném stavu

2 Průběh teplot ve zdivu při zateplení zevnitř

3 Průběh teplot při zateplení zvenčí

Způsoby vnějšího zateplení:
Zateplení zvenčí se provádí buď formou provětrávaných zateplovacích systémů, nebo se používají takzvané kontaktní zateplovací systémy. U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který nese povrch fasády. Povrch fasády může tvořit sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony i keramika a podobně.
Kontaktní zateplovací systémy tvoří jednolitý celek jednotlivých vrstev systému. Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek povrchových vrstev. Povrch fasády tvoří většinou omítka, v ojedinělých případech lepený obklad.

 

                                                      
Provětrávaný zateplovací systém.         Kontaktní zateplovací systém.

 Zdroj  www.rockwool.cz

Přihlášení